Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przedstawiciele Komisji Europejskiej z wizytą w Gminie Wiązowna

W Pawilonie Kultury – siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie 24 stycznia gościliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy przybyli do Polski na zaproszenie miasta stołecznego Warszawy. Głównym tematem spotkania były dotychczasowe doświadczenia gmin metropolii warszawskiej w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jak również nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021–2027 oraz szansa na kolejne inwestycje i dalszy rozwój Mazowsza, w tym Gminy Wiązowna.

Z ramienia Komisji Europejskiej Gminę Wiązowna odwiedziła delegacja, w skład której wchodzili: Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Emma Toledano Laredo, Christopher Todd z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Miasto stołeczne Warszawa reprezentowali Dyrektor Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski oraz Naczelnik Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Piotr Bobruk. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marcin Wajda. Naszą gminę podczas spotkania reprezentowali Sekretarz Gminy Wiązowna Anna Rosłaniec oraz Przewodniczący Rady Gmin Wiązowna Andrzej Cholewa. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych dwóch gmin powiatu otwockiego. Gminę Osieck reprezentowała Wójt Karolina Zowczak, której towarzyszyła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Hulisz, a miasto Józefów – Zastępca Burmistrza Piotr Gąszcz.

Spotkanie poświęcono nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Najważniejszym tematem był przydział środków dla programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021–2027).

Mazowsze, zgodnie z projektem umowy partnerstwa, może liczyć na ponad 2 mld euro, z czego  ponad 1,5 mld euro trafią do regionu mazowieckiego, a do stołecznego regionu warszawskiego – 500 mln euro. Przedstawiciele Warszawy podkreślali, że jak ważna jest zgoda Komisji Europejskiej na zastosowanie mechanizmu elastyczności, polegającego na przesunięcia środków między kategoriami regionów. Podczas spotkania rozmawiano także o realizacji celów polityki spójności w FEM 2021–2027.

Sekretarz Anna Rosłaniec przybliżyła przybyłym gościom dotychczasowe doświadczenia gminy w pozyskiwaniu środków unijnych oraz tych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaprezentowała również najważniejsze plany inwestycyjne i rozwojowe gminy w perspektywie najbliższych 5 lat.

Gmina Wiązowna od 2015 r. jest partnerem w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Nasza gmina, jako członek metropolii warszawskiej, w sposób aktywny uczestniczy w przygotowaniach do nowej perspektywy, angażując się w sprawy związane z dokumentami programowymi.

Spotkanie w Wiązownie było niezwykłą okazją do dyskusji, wymiany zadań i doświadczeń oraz pozwoliło na zaprezentowanie przedstawicielom Komisji Europejskiej, jak środki zewnętrzne, przydzielane w ramach programów strategicznych i różnych polityk rozwoju, w sposób bezpośredni przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców, nawet tych najmniejszych miejscowości wchodzących w skład wspólnoty. Gości, jak sami przyznali, bardzo rzadko mają okazję zobaczyć rezultaty swoich decyzji dotyczących przeznaczenia środków wspólnotowych, w postaci rzeczywiście zrealizowanych projektów.

Anna Sikora

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego