Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Małe dotacje”. Złóż wniosek o dofinansowanie

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Organizacje pozarządowe mogą już składać wnioski o dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w ramach “małych dotacji”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 779 800 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji” organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. „małych dotacji”:

  1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 zł;
  2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł;
  3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni(termin realizacji zadania musi obejmować wszystkie działania niezbędne do zrealizowania zadania publicznego);
  4. Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2021 r.;
  5. Projekt powinien być adresowany do mieszkańców Województwa Mazowieckiego, być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego otwartego konkurs ofert;
  6. Wnioskowane zadanie powinno mieć realny i skonkretyzowany charakter oraz nie może obejmować swoim zakresem rzeczowym jedynie zakupu sprzętu sportowego lub zakupu sprzętu sportowego połączonego z wynagrodzeniem trenera/opiekuna.

Oferty można już składać przez generator Witkac.pl.

Więcej informacji na stronie: mazovia.pl