Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Asystent osoby z niepełnosprawnością. Kolejna edycja programu

Szaro-czarny wózek inwalidzki
Gmina zapewnia już darmowy transport osobom i dzieciom niepełnosprawnym (Foto: pixabay.com)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” już trzecią edycję. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Przygotowujemy się do złożenia wniosku o realizację Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w przyszłym roku. Program cieszy się dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców, którzy dzięki temu wsparciu nie są wykluczeni społecznie oraz otrzymują wsparcie w codziennych czynnościach.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8. Pomoże to przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczy skutki niepełnosprawności.

Przystąpienie do programu da możliwość skorzystania z usług asystenta osobom z niepełnosprawnościami zarówno przy wykonywaniu codziennych czynności jak i umożliwi im usamodzielnienie się, aktywizację, realizację pasji i podejmowanie nowych ról społecznych. Dzięki temu ulegnie poprawie sytuacja rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, również oni będą mogli identyfikować swoje potrzeby i odnaleźć się w innej roli.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub
  3. osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, przy czym nie może to być osoba będąca członkiem rodziny uczestnika, opiekuna prawnego uczestnika lub nie może być to osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Program jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie asystenta osobistego proszone są o kontakt z koordynatorami indywidualnych planów Usług Społecznych Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Informacje na temat realizacji programu w Gminie Wiązowna można uzyskać pod numerem tel. 607 390 961.

Pełny tekst Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 znajduje się na stronie: niepelnosprawni.gov.pl

logo MRiPS

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Edycja 2023

Szaro-czarny wózek inwalidzki
Gmina zapewnia już darmowy transport osobom i dzieciom niepełnosprawnym (Foto: pixabay.com)

Gmina Wiązowna jest beneficjentem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Na zapewnienie realizacji programu w 2023 roku przyznano dotację w wysokości 349 247,25 zl.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością  i prowadzenia bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Asystenci udzielają wsparcia zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza nim.  Osoby z niepełnosprawnością mogą odbywać wycieczki, bywać w kinie i w sklepach. Asystenci towarzyszą im na treningach i rehabilitacji oraz w codziennym funkcjonowaniu.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna, jedynym kryterium jej przyznania  jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  na terenie gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zapraszamy do kontaktu  z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna Radiówek 25  tel. 22 780 46 59 wew. 38 lub 607 390 426.

Szare tło z z orłem. Biało czerwona flaga. Herb Polski. Gmina Wiązowna jest beneficjentem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Na zapewnienie realizacji programu w 2023 roku przyznano dotację w wysokości 349 247,25 zł.