bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Usług Społecznych szuka pracowników. Aplikuj!

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna ogłosiło nabory na wolne stanowiska. Szuka referenta, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika do spraw księgowości.

W przypadku referenta wymagania niezbędne to:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie: minimum średnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość środowiska Microsoft;
 2. Dobra organizacja pracy;
 3. Cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, rzetelność, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w do 26 maja do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko Referenta” – oferta nr ZKA.110.4.2022.

W przypadku asystenta osoby niepełnosprawnej wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem to:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie: minimum średnie;
 3. Umiejętność obsługi programów biurowych: Word, Excel;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 5. Osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach.

Wymagania dodatkowe to:

 1. Umiejętność pracy z osobami starszymi lub z ograniczoną mobilnością, w tym osobami z niepełnosprawnością;
 2. Obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 3. Dobra organizacja czasu pracy;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 6. Wysoka kultura osobista i dobra komunikacja interpersonalna;
 7. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
 8. Mile widziane przygotowanie psychologiczne.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do 26 maja do godz. 14.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, 05– 462 Radiówek, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS Gminy Wiązowna), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

Zakres obowiązków w przypadku pracownika ds. księgowości to:

 1. kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno-rachunkowym;
 2. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji dochodów;
 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych, finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. ewidencjonowanie dokumentów księgowych w programie Księgowość budżetowa;
 5. prowadzenie ewidencji rozrachunków;
 6. dekretacja dokumentów;
 7. wystawianie dokumentów sprzedaży.

CUS oferuje zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy na zastępstwo. CV należy przesyłać na adres: s.bartnicka@cuswiazowna.pl wraz z dopiskiem: „Pracownik ds. księgowości”.

Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl