Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ostatni etap budowy II ścieżki rowerowej w Gminie Wiązowna

Budowa ścieżki rowerowej
W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów (Foto: UG Wiązowna)

Do końca tego roku powstaną brakujące odcinki II ścieżki rowerowej w naszej gminie. Wyłoniliśmy w przetargu wykonawcę brakujących fragmentów, podpisaliśmy umowy, firmy przystąpiły do prac budowlanych w Malcanowie i Lipowie oraz w Duchnowie i Pęclinie.

Zamówienie podzielone jest na III części. Aktualnie trwają roboty przygotowawcze, ziemne oraz brukarskie na wszystkich trzech odcinka ścieżki rowerowej. Pierwsza polega na rozbudowie drogi gminnej nr 270826W – ul. Pęclińskiej w Duchnowie i ul. Zamkowej w Pęclinie, część II polega na przebudowie drogi gminnej nr 270819W – ul. Duchnowskiej w Wiązownie i Duchnowie. Część III to: 

  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W Malcanów – Lipowo; 
  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W – ul. Armii Krajowej w Lipowie; 
  3. Budowa wolno stojącej wiaty oraz obiektów małej architektury na dz. nr ew. 211/1 i 211/2 w Malcanowie służące obsłudze ruchu rowerowego. 

Odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.  

W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego projektu to prawie 12,4 mln zł. 

Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance. 

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Logo programu unijnego