Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Linia 400 kV Kozienice-Miłosna. Powstają pierwsze fundamenty

Bufowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna
Łącznie, na całej 72-kilometrowej trasie linii, do wybudowania jest blisko 200 konstrukcji (Foto: Inwestor)

Na terenie gminy Wiązowna, rozpoczęła się budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Łącznie powstaną 32 słupy i docelowo ponad 12 km linii. Budowana linia to strategiczna inwestycja celu publicznego. Wpłynie na poprawę zasilania nie tylko Mazowsza i aglomeracji warszawskiej, ale też całej centralnej i północno-wschodniej części kraju. Inwestorem, zlecającym realizację zadania są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Za budowę odpowiada polska firma ENPROM Sp. z o.o. Realizacja inwestycji zakończy się w grudniu 2023 r.

Trasę nowej linii 400 kV wytyczono niemal w całości w miejscu istniejącej od lat 70. ubiegłego wieku jednotorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Udało się więc w znacznym zakresie wykorzystać istniejący od przeszło pół wieku korytarz infrastrukturalny, do którego przyzwyczajeni są okoliczni mieszkańcy. Po wybudowaniu nowej linii, ta istniejąca obecnie zostanie zdemontowana.

Postępy prac

Prace budowlane podzielono na etapy. W pierwszej kolejności budowane są fundamenty pod słupy. Ten etap realizowany jest nie tylko w gminie Wiązowna. W październiku br., budowa rozpoczęła się w gminach Kozienice oraz Magnuszew i systematyczne obejmować będzie kolejne gminy. Prace fundamentowe na linii zakończą się w dużej mierze w grudniu 2022 r. Drugi etap, zaplanowany od października 2022 r., przewiduje wznoszenie konstrukcji słupów oraz wykonanie prac naciągowych przewodów.

Łącznie, na całej 72-kilometrowej trasie linii, do wybudowania jest blisko 200 konstrukcji, z czego 32 powstaną na terenie gminy Wiązowna. Na tym odcinku linia będzie miała ponad 12 km długości i jest jednym z najdłuższych odcinków linii na całej jej trasie.

Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Dotychczas, na terenie gmin Wiązowna wybudowano dwa fundamenty pod słupy, trzy są w realizacji, a kolejne będą powstawały sukcesywnie. Prace w tym zakresie przebiegają sprawnie.  – informuje Marcin Kosowski, kierownik projektu z ramienia wykonawcy.

Inwestycja i lokalna społeczność

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. od 2017 roku prowadziły uzgodnienia z właścicielami terenów, przez które przebiegać będzie nowa linia. W wyniku tych rozmów, około 85% właścicieli działek znajdujących się w pasie technologicznym linii, zdecydowała się na ustanowienie służebności przesyłu na swoich nieruchomościach i otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie finansowe. Osoby, które nie zdecydowały się na porozumienie z inwestorem, wynagrodzenie finansowe otrzymają dopiero po zakończeniu inwestycji. Będzie ono realizowane  w ramach procedury odszkodowawczej prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Jesienią tego roku, przed rozpoczęciem budowy, wykonawca w porozumieniu z inwestorem, przeprowadził akcję informacyjną skierowaną do lokalnej społeczności. W jej ramach odbyły się spotkania z przedstawicielami wszystkich samorządów gminnych oraz indywidualne rozmowy z właścicielami terenów, na których inwestycja jest realizowana. W urzędach gminnych udostępniono broszury o inwestycji, w sołectwach dystrybuowano plakaty informujące m.in. o terminie rozpoczęcia prac.

Mamy świadomość, że realizacja tego typu inwestycji budzi zaciekawienie. Dlatego też podczas spotkań informowaliśmy szczegółowo o przebiegu prac. Z właścicielami działek podpisywano protokoły wejścia na nieruchomość, w których opisywany jest stan działki przed rozpoczęciem prac. Dokumenty te posłużą w przyszłości do określenia ewentualnego dodatkowego  odszkodowania za szkody, które mogą powstać w trakcie budowy. – wyjaśnia Katarzyna Strzeżek, rzeczniczka projektu z ramienia wykonawcy.

Nowa linia, tak jak istniejąca, przebiegać będzie przez tereny 10 gmin z województwa mazowieckiego: Kozienice, Magnuszew, Wilga, Sobienie-Jeziory, Karczew, Celestynów, Sulejówek, Halinów, Wiązowna i Otwock. Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie  www.liniakozienice-milosna.pl.

Katarzyna Strzeżek

Biuro prasowe inwestycji

ENPROM Sp. z o.o.

Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Ruszają prace

Linia energetyczna, wysokie słupy na tle niebieskiego nieba

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna to strategiczna inwestycja na Mazowszu, dzięki której zapewniona zostanie niezawodność wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Nowoczesna linia zwiększy także zdolności przesyłowe sieci w centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej i stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 20 października rozpoczną się prace budowlane w gminach Magnuszew i Kozienice, a cała linia będzie gotowa do końca 2023 r.

Inwestycja realizowana jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Wykonawcę wyłoniono w przetargu publicznym. Jest nim jedna z największych w Polsce firm z branży elektroenergetycznej – ENPROM Sp. z o.o. Firma posiada wieloletnie doświadczenie przy realizacji podobnych inwestycji. Zarówno w Polsce jak i poza krajem wybudowała dotąd setki kilometrów linii elektroenergetycznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne od 2017 r. prowadziły uzgodnienia z właścicielami terenów, przez które przebiegać będzie linia. W kwietniu br. pozyskano komplet decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji trasy linii. W październiku br. inwestor otrzymał pierwsze pozwolenie na budowę, obejmujące 24,5 km nowej linii.

Nowa linia w istniejącej trasie

Trasę nowej linii 400 kV wytyczono niemal w całości w miejscu istniejącej od lat 70. jednotorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Korekty przebiegu wprowadzono jedynie w trzech gminach, na liczącej łącznie blisko 72 kilometry trasie. Nowa linia, tak jak istniejąca, przebiegać będzie przez tereny 10 gmin z województwa mazowieckiego: Kozienice, Magnuszew, Wilga, Sobienie-Jeziory, Karczew, Celestynów, Sulejówek, Halinów, Wiązowna i Otwock.

Przebieg budowy

W ramach zadania powstanie blisko 200 nowych konstrukcji słupów. Prace prowadzone będą etapami. W pierwszej kolejności, od października br., budowane będą głównie fundamenty pod słupy. Prace te zakończą się w marcu 2022 r. Drugi etap, zaplanowany od października 2022 r., obejmuje budowę niektórych fundamentów oraz wznoszenie konstrukcji słupów.

Każdy fundament został osobno zaprojektowany, by zapewnić stabilne umocowanie dla słupa. Po wybudowaniu fundamentów następuje montaż konstrukcji. Słupy powstaną z kątowników, dowożonych na teren budowy i skręcanych na miejscu. Następnie zawieszane będą przewody. Na tym etapie wykorzystywane są drony, co pozwala na ograniczenie kontaktu przewodów z ziemią. Ostatnim elementem jest uporządkowanie terenu po budowie.

Prace budowlane nie powinny być odczuwalne dla okolicznych mieszkańców. Na lokalnych drogach ruch będzie okresowo nieco większy niż zwykle. Nie sposób go jednak wyeliminować ze względu na konieczność systematycznego dostarczania materiałów i sprzętu –  wyjaśnia Katarzyna Strzeżek, rzeczniczka projektu ze strony wykonawcy.

W ramach realizacji zadania, wykonawca przeprowadzi również  demontaż istniejącej od przeszło pół wieku  linii.  Prace demontażowe rozpoczną się po wybudowaniu nowej linii.

W porozumieniu z właścicielami i samorządami

Przygotowując się do budowy, wykonawca we współpracy z inwestorem, przeprowadził spotkania z przedstawicielami wszystkich gmin na trasie linii. Samorządowcom przybliżono sposób prowadzenia prac oraz ich szacunkowe terminy. Aktualnie trwają jeszcze spotkania z radnymi w ramach komisji i sesji rad gmin. Wykonawca przygotował także propozycję porozumień dotyczących zasad korzystania przez niego z gminnych dróg.

Podobne rozmowy odbywają się z właścicielami nieruchomości. Przed rozpoczęciem budowy przedstawiciele wykonawcy odwiedzają każdego właściciela, na którego działce toczyć się będą jakiekolwiek prace. Podczas tych spotkań podpisywane są protokoły wejścia na nieruchomość, w których opisywany jest stan działki przed rozpoczęciem prac. Dokumenty te posłużą w przyszłości do określenia ewentualnego odszkodowania za szkody, które mogą powstać w trakcie budowy.

O tym, gdzie i kiedy planowane jest prowadzenie robót,  na bieżąco informujemy samorządy i lokalną społeczność. Ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej inwestycji, przesyłamy do gmin oraz do sołtysów, a właścicieli działek odwiedzają nasi przedstawiciele. Działania komunikacyjne traktujemy bardzo poważnie i zależy nam na tym, żeby informacje o terminie i sposobie prowadzenia prac docierała do możliwie szerokiego grona, aby nikt nie był zaskoczony naszym pojawieniem się w terenie – zapewnia Katarzyna Strzeżek, rzeczniczka projektu.

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie  www.liniakozienice-milosna.pl.