Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Segregacja śmieci to nie wybór, ale obowiązek. Sprawdzimy, jak to robisz

Ręka wrzucająca żółtą skórkę od banana do pojemnika na śmieci. Obok dwa inne pojemniki do segregowania odpadów
Wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ostatnia analiza odpadów wskazuje, że wprowadzony w 2020 r. powszechny obowiązek segregacji w początkowym okresie był przez mieszkańców respektowany. Jednak dane za minione 10 miesięcy wskazują, że zwiększa się udział odpadów stanowiących resztki po segregacji (zmieszane śmieci) w stosunku do tych zebranych w sposób selektywny. Oznacza to, że z zasadami segregacji na terenie naszej gminy nie jest najlepiej. Z tego powodu jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań kontrolnych. Sprawdzimy, czy  w gospodarstwach domowych śmieci są prawidłowo segregowane.

W najbliższym czasie pracownicy urzędu wraz z wykonawcą odbierającym odpady skontrolują posesje mieszkalne i sprawdzą, czy śmieci są prawidłowo segregowane oraz czy na danym terenie rzeczywiście jest kompostownik. W przypadku stwierdzenia, że śmieci zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi. Pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką, a wytwórca odpadów zobowiązany będzie do przeprowadzenia prawidłowej ich segregacji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia sprawi, że będziemy musieli wszcząć postępowanie administracyjne i naliczyć wyższą opłatę – za nieprawidłową segregację. Wynosi ona 109,14 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Co oznacza, że przy właściwej segregacji trzyosobowa rodzina płaci za odbiór odpadów 102 zł miesięcznie, natomiast przy stwierdzonym braku właściwej segregacji opłata ta wyniesie 327,42 zł miesięcznie.

Od ponad roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota zwolnienia wynosi 3 zł od osoby za miesiąc. Przypominamy więc, że w sytuacjach korzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów, właściciel nie może wystawiać bioodpadów do odbioru sprzed posesji i oddawać ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku naruszenia tych zasad, właściciel nieruchomości straci prawo do ulgi na sześć miesięcy.

Przypominamy, że odpady segregujemy na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady. Z całości śmieci wyprodukowanych w naszych domach mamy je obowiązek oddzielić i umieścić w odpowiednim kolorystycznie pojemniku lub worku. Do pojemnika na resztki po segregacji (zmieszane odpady) wrzucamy tylko to, czego nie da się umieścić w przeznaczonym do tego worku. Dzięki prawidłowej selektywnej zbiórce śmieci gmina może osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu odpadów. Nieosiągnięcie ich jest zagrożone nałożeniem kary na gminę. Za karę tę będziemy musieli zapłacić z budżetu gminy, czyli środkami wszystkich mieszkańców.

Ponadto przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka, sprzedaż nieruchomości, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, poprzez ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na temat segregacji śmieci oraz deklaracji śmieciowych można znaleźć w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Śmieci. Udzielają ich także pracownicy Wydziału Środowiska i Nieruchomości, tel. 2 512 58 28, e-mail: p.kowalska@wiazowna.pl

Opłata za śmieci. Skąd podwyżka?

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Trwa kolportaż decyzji o zmianie stawki za śmieci. Nowa opłata wynosi 36,38 zł od osoby za miesiąc i zacznie obowiązywać od 1 lipca.

Pracownicy samorządowi, sołtysi i radni doręczają mieszkańcom informacje (listy polecone) w tej sprawie. Wyjaśniają, jak wyliczono wysokość stawki i co się na nią składa.

Wraz z informacją roznoszone są deklaracje śmieciowe, w których chętni będą mogą zaznaczyć wolę kompostowania. Pamiętajmy również o zgłaszaniu zmian w liczbie mieszkańców gospodarstwa domowego (narodziny, zgony, zameldowania lub wymeldowania), by w przyszłości uniknąć zaległości w opłatach. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 lipca. Pod tekstem znajdą Państwo informację (PDF) o sposobie wyliczenia stawki i wyniku przetargu.

Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: Nadzwyczajna sesja rady. Stawki za śmieci

Informacji na temat systemu śmieciowego udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

System śmieciowy gminy. Bądź „w porządku”

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

1000 ton śmieci więcej w 2019 r.! A zmiany w systemie śmieciowym znikome… Co to może oznaczać? Może to, że nasi mieszkańcy nagle zaczęli masowo produkować odpady, bo jako lokalne społeczeństwo staliśmy się bardziej konsumpcyjni. A może – co jest bardziej prawdopodobne – śmieci produkują „ukryte” osoby.  

Przypominamy więc: 

  1. W naszej gminie obowiązuje system rozliczeniowy opłaty za śmieci – od osoby. Ilość osób zameldowanych na danej posesji nie ma znaczenia. Ważne jest, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. 
  2. Urodziło Ci się dziecko, zmarł domownik? – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. To Twój obowiązek wynikający z przepisów prawa. Dziecko to też osoba zamieszkująca i produkująca odpady. 
  3. Wyprowadzasz się z terenu naszej gminy? – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. W przeciwnym wypadku na Twoim koncie w systemie będą gromadzić się zaległości w opłatach za śmieci. 
  4. Zmieniasz miejsce zamieszkania w obrębie naszej gminy – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. Trzeba „wyzerować” starą deklarację i złożyć nową. 
  5. Nie oddawaj wraz z odpadami komunalnymi, śmieci pochodzących z Twojej działalności gospodarczej. Na takie śmieci trzeba mieć oddzielną umowę. 
  6. Segreguj odpady rzetelnie – właściwy poziom odzysku surowców pozwoli na uniknięcie kary finansowej dla gminy, która  – w przypadku braku osiągnięcia poziomu recyklingu – karę zapłaci z Twoich pieniędzy. 
  7. Płać za odbiór odpadów na bieżąco, unikniesz dodatkowych kosztów związanych egzekucją należności.  
  8. Ukrywasz ilość osób? – na razie płacą za Ciebie inni, ale to nie będzie trwać wiecznie. 

Gmina Wiązowna będzie przeprowadzać kontrole deklaracji śmieciowych. Tak znaczny wzrost produkowanych śmieci przyczynia się do dalszego wzrostu cen odpadów i uderza w mieszkańców, którzy rzetelnie wypełniają deklaracje śmieciowe i płacą za rzeczywistą liczbę domowników. 

Zmiany w systemie śmieciowym można zgłaszać codziennie w Urzędzie Gminy Wiązowna w pokoju nr 10 (parter) lub pod nr tel. 22 512 58 24. Deklarację można wypełnić również elektronicznie (link pod tekstem).

Więcej informacji udziela Ewa Cieślicka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: e.cieslicka@wiazowna.pl