Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Uciążliwości na RIPOK. Zgłosiliśmy problem

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

W związku z trwającą od kilkunastu dni zwiększoną uciążliwością odorową występującą na terenie naszej gminy informujemy, że 9 września przesłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie prośbę o pilną interwencję w instalacji komunalnej.

Zgłaszaliśmy sprawę również telefonicznie do inspektoratu w Mińsku Mazowieckim. Otrzymaliśmy informacje, że wkrótce WIOŚ przeprowadzi kontrolę zakładu.

Wystąpiliśmy także do firmy o zaprzestanie emisji odorów. Informujemy jednocześnie, że organem kontrolnym nad tego typu działalnością gospodarczą jest WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA.

Dlatego też wszelkie zgłoszenia należy kierować do WIOŚ pod nr tel. 25 758 46 85 w godz. 7.30- 15.30, a po godzinie 15.30 pod nr tel. 692 495 847.

Przy zgłoszeniu ważne jest wskazanie lokalizacji i czasu, w którym ustalony został odór.

System śmieciowy gminy. Bądź „w porządku”

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

1000 ton śmieci więcej w 2019 r.! A zmiany w systemie śmieciowym znikome… Co to może oznaczać? Może to, że nasi mieszkańcy nagle zaczęli masowo produkować odpady, bo jako lokalne społeczeństwo staliśmy się bardziej konsumpcyjni. A może – co jest bardziej prawdopodobne – śmieci produkują „ukryte” osoby.  

Przypominamy więc: 

 1. W naszej gminie obowiązuje system rozliczeniowy opłaty za śmieci – od osoby. Ilość osób zameldowanych na danej posesji nie ma znaczenia. Ważne jest, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. 
 2. Urodziło Ci się dziecko, zmarł domownik? – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. To Twój obowiązek wynikający z przepisów prawa. Dziecko to też osoba zamieszkująca i produkująca odpady. 
 3. Wyprowadzasz się z terenu naszej gminy? – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. W przeciwnym wypadku na Twoim koncie w systemie będą gromadzić się zaległości w opłatach za śmieci. 
 4. Zmieniasz miejsce zamieszkania w obrębie naszej gminy – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. Trzeba „wyzerować” starą deklarację i złożyć nową. 
 5. Nie oddawaj wraz z odpadami komunalnymi, śmieci pochodzących z Twojej działalności gospodarczej. Na takie śmieci trzeba mieć oddzielną umowę. 
 6. Segreguj odpady rzetelnie – właściwy poziom odzysku surowców pozwoli na uniknięcie kary finansowej dla gminy, która  – w przypadku braku osiągnięcia poziomu recyklingu – karę zapłaci z Twoich pieniędzy. 
 7. Płać za odbiór odpadów na bieżąco, unikniesz dodatkowych kosztów związanych egzekucją należności.  
 8. Ukrywasz ilość osób? – na razie płacą za Ciebie inni, ale to nie będzie trwać wiecznie. 

Gmina Wiązowna będzie przeprowadzać kontrole deklaracji śmieciowych. Tak znaczny wzrost produkowanych śmieci przyczynia się do dalszego wzrostu cen odpadów i uderza w mieszkańców, którzy rzetelnie wypełniają deklaracje śmieciowe i płacą za rzeczywistą liczbę domowników. 

Zmiany w systemie śmieciowym można zgłaszać codziennie w Urzędzie Gminy Wiązowna w pokoju nr 10 (parter) lub pod nr tel. 22 512 58 24. Deklarację można wypełnić również elektronicznie (link pod tekstem).

Więcej informacji udziela Ewa Cieślicka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: e.cieslicka@wiazowna.pl 

Opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka od 1 maja

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

W Gminie Wiązowna od 1 maja zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Podwyżka nie jest zależna od samorządu Gminy Wiązowna i wynika z rosnących w naszym regionie i w całej Polsce kosztów odbioru odpadów.

Oferty na odbiór śmieci z naszej gminy, które otrzymaliśmy w ogłoszonych przetargach (pierwszy przetarg na śmieci został anulowany, więcej w tekście: Przetarg na odbiór śmieci unieważniony), są dużo wyższe niż w latach poprzednich. O tym, że szykują się podwyżki informowaliśmy, m.in. w artykule: Lekaro wznawia odbiór śmieci. Samorząd nie ma możliwości prawnych, by dopłacić do wywozu i zachować stawki na niezmienionym poziomie. Dlatego trzeba było podjąć uchwałę (nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2019 r.) podnoszącą ceny. Zgodnie z nią od maja br. obowiązywać będą następujące stawki:

 • 29,00 zł od osoby miesięcznie za śmieci segregowane;
 • 67,00 zł od osoby miesięcznie za śmieci niesegregowane.

Opłaty należy wnosić na dotychczasowe indywidualne konto w terminach do 15-go każdego miesiąca. Jeśli ktoś zapłacił z góry, będzie trzeba dopłacić różnicę. Z czego wynika wzrost?

 

 

Szczególny wpływ na rynek odbioru odpadów ma rejonizacja odbioru śmieci. W efekcie gminy są zobligowane do ich zagospodarowania w wyznaczonych obszarach gospodarki odpadami i mieszczących się na ich terenie Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK. Gmina Wiązowna należy do najdroższego – zachodniego obszaru, w którym działa kilka tego typu zakładów. Stawki za zagospodarowanie śmieci na naszym obszarze należą do najwyższych w kraju i są wyższe niż w sąsiednich regionach, np. w tym wschodnim, do którego należy większość sąsiednich gmin z powiatu mińskiego. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego zabronione jest transportowanie śmieci pomiędzy regionami (RIPOK), więc musimy ponosić znacznie wyższe niż w innych regionach koszty.

Nad powstrzymaniem drastycznego wzrostu cen pracuje obecnie Ministerstwo Środowiska, przygotowując już zmiany w prawie, na które wszyscy czekamy. W tej sprawie zainterweniowali samorządowcy. List podpisany m.in. przez Wójta Gminy Wiązowna zamieszczamy poniżej.

Umowa na zagospodarowanie odpadów z terenu naszej gminy obowiązywać będzie tylko przez rok. Z umowy wynikać będzie też, że będzie można ją wcześniej rozwiązać w sytuacji zmiany przepisów powodujących obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów. Nasi pracownicy wkrótce doręczą mieszkańcom informacje (listy polecone) w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Szczegółowych informacji w sprawie gospodarki odpadami udzielają Anna Bogucka i Karol Bronikowski – Wydział Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, tel. 22 512 5 824 i 825, kom.661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl oraz k.bronikowski@wiazowna.pl.

Iwona Marczyk

Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości

Odbiór śmieci. Nowy przetarg

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy Wiązowna. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

Przetarg nieograniczony dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania pochodzących z gminy Wiązowna niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Wiązowna, obejmujących odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.  Przetarg dotyczy również organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w gminie Wiązowna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym:

 • odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
 • odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
 • odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
 • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • odbiór chemikaliów,
 • odbiór popiołu z palenisk domowych,
 • odbiór przeterminowanych leków,
 • odbiór zużytych baterii i akumulatorów.

Oferty można składać do 19 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59. Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji w sprawie przetargu udziela Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl.

Ile za dom? Nowe stawki podatków

Banknoty 100-złotowe ułożone jeden na drugim.

Właściciele domów i działek zobowiązani są co roku płacić podatek od nieruchomości. Prezentujemy nowe stawki, obowiązujące w tym roku kalendarzowym. A ile za śmieci? Kwota na razie się nie zmieniła, ale liczymy się z podwyżką opłat w drugiej połowie roku.

Za grunty m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,76 zł od 1 m2 powierzchni. A za pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m2 powierzchni. Podatki od budynków lub ich części wyniosą:  mieszkalne – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem obrębu geodezyjnego Wola Ducka, dla którego stawka to 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 20,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych pozostały bez zmian.  Są na najniższym poziomie z możliwych. Stawki podatku rolnego wyniosą: dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł z ha przeliczeniowego; dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 271,80 zł za ha fizyczny. Stawka podatku leśnego będzie niższa niż w 2018 r. i wyniesie 42,24 zł za 1 ha fizyczny.

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy wnieść do 15 marca 2019 r., drugą – 15 maja, trzecią – 15 września, a czwartą – 15 listopada.

A ile za śmieci?

Unieważniliśmy przetarg na odbiór śmieci. Stawki, jakie płacimy, do 30 czerwca 2019 r. nie zmienią się, jednak musimy się liczyć z tym, że w drugiej połowie roku zapewne wzrosną. Aktualnie wynoszą odpowiednio 11 zł od osoby w przypadku oddawania odpadów posegregowanych i 27 zł od osoby w przypadku braku segregacji odpadów (zmieszane). Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość opłacenia dłuższych okresów rozliczeniowych, w przypadku płatności kwartalnej opłatę należy uiścić za I kwartał do 15 stycznia i kolejno do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, w przypadku opłat półrocznych do 15 stycznia i do 15 czerwca.

Cały harmonogram na pierwsze półrocze 2019 r. jest dostępny w zakładce: Załatw Sprawę w Urzędzie > Śmieci. W Wydziale Środowiska i Nieruchomości (pok. 010) można go pobrać także w wersji papierowej.

Więcej informacji o podatku od osób fizycznych udziela Ewelina Rafał – Wydział Podatków, pok. 104, tel. 22 512 58 42, e-mail: e.rafal@wiazowna.pl.

Informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

Przetarg na odbiór śmieci unieważniony

W lipcu 2019 roku kończy się umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie śmieci z terenu naszej gminy. Nasz samorząd powinien więc podpisać kolejną umowę. Już dziś jednak widać, że podwyżka tzw. opłaty środowiskowej, którą ponoszą przedsiębiorstwa odbierające śmieci, mocno wpłynie na wysokość opłat, które poniesiemy wszyscy.

Opłata środowiskowa to rodzaj podatku, który płacą przedsiębiorstwa odbierające śmieci. To opłata za umieszczanie odpadów na składowiskach. Jej wysokość ustala rząd. W 2017 roku rząd zdecydował o stopniowym podnoszeniu stawki z 24,15 zł za tonę do 170 zł za tonę od stycznia 2019 roku. Tę podwyżkę odbiorcy śmieci przekładają na klientów, a więc nas wszystkich. Do tej pory Gmina Wiązowna wydawała na odbiór śmieci od mieszkańców ok. 4,9 mln w ciągu trzech lat. Po otwarciu ofert w ogłoszonym niedawno przetargu na te usługi okazało się, że taka kwota jest daleko niewystarczająca.

Oferta firmy P.P.H.U. Lekaro opiewała bowiem na ponad 14,9 mln zł, Remondis Sp. z o.o. na 16,8 mln. To oznacza, że ceny odbioru segregowanych śmieci musiałyby wzrosnąć w naszej gminie z 11 zł miesięcznie od osoby do ponad 34 zł za śmieci segregowane. Unieważniliśmy ten przetarg, ponieważ ustawodawca zapisał w rozporządzeniu, że maksymalna stawka miesięczna za odbiór segregowanych odpadów, w przeliczeniu na jedną osobę, nie może przekraczać 31,96 gr. Przetarg zostanie powtórzony, ale już dziś widać, że utrzymanie cen za odbiór śmieci na dotychczasowym poziomie nie będzie możliwe. Gwałtowny wzrost cen za śmieci widać we wszystkich sąsiednich samorządach, które już podpisały umowy na 2019 rok. I tak w Sulejówku ceny od stycznia wzrosną od 69 do 108%. W Kołbieli już w 2018 roku wzrosły o 60%, a w Osiecku o 30%. Musimy się więc liczyć z tym, że i u nas te ceny w najbliższym czasie wzrosną.

Warto pamiętać, że na cenę, którą płacimy za wywóz śmieci, wpływa także sposób, w jaki je segregujemy. Im rzetelniej i skrupulatniej będziemy to robić, tym tańszy będzie proces ich przetwarzania i tym mniej śmieci będzie składowane na wysypiskach. Warto zastanowić się także, czy każdy z nas musi produkować tyle śmieci, ile produkuje teraz. To często kwestia wyboru w czasie zakupów. Sięgając po konkretne produkty na sklepowych półkach, przyzwyczailiśmy się zwracać uwagę na ich cenę, jakość, skład. Może warto zwracać uwagę także na opakowanie? I w miarę możliwości wybierać te produkty, po których pozostanie mniej śmieci?

Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna Bogucka, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Harmonogram odbioru śmieci na 2019 rok

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram odbioru śmieci na 2019 rok. Jest on zawsze dostępny w zakładce Załatw Sprawę w Urzędzie: Śmieci. W wersji papierowej można go pobrać także z Wydziału Ochrony Środowiska pok. 010.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W czerwcu odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (cztery opony od samochodów osobowych). Chęć uczestnictwa w akcji należy zgłosić! Zapisać można się już dziś lub co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem wywozu dla danego rejonu. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości. Gabaryty należy wystawić przed posesję przed godz. 6.00
Zapisy: telefonicznie: 22 512 58 25/24, mailem: n.kublik@wiazowna.pl lub k.bronikowski@wiazowna.pl

Terminy odbioru dla poszczególnych sektorów:
19 czerwca (wtorek) – sektor I
Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Poręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska

20 czerwca (środa) – sektor II
Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, Zagórze, Zakręt

21 czerwca (czwartek) – sektor III
Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rudka, Kąck, Malcanów, Pęclin, Żanęcin

22 czerwca (piątek) – sektor IV
Boryszew, Góraszka, Stefanówka, Wiązowna, os. Parkowe

*Odpady z nieruchomości niezgłoszonych nie będą odbierane.

Harmonogram odbioru śmieci na 2018 rok

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram odbioru śmieci na 2018 rok. Jest on zawsze dostępny w zakładce Załatw Sprawę w Urzędzie: Śmieci. W wersji papierowej można go pobrać także z Wydziału Ochrony Środowiska pok. 010.

Palenie śmieci zabija!

Zaczął się okres grzewczy i znów możemy zauważyć wydobywający się czarny gryzący dym i smród z domowych kominów. To znów ktoś pali śmieci. Nie akceptujmy takiego zachowania u swoich znajomych i sąsiadów.

Przy spalaniu śmieci uwalniają się do środowiska szkodliwe substancje w tym pierwiastki rakotwórcze, które rozprzestrzeniają się po okolicy i trują wszystkich, a szczególnie dzieci. Kaszel dziecka czy osoby starszej to częsta przyczyna wdychania właśnie trujących toksyn, które mogą doprowadzić nawet do śmierci. Ale to, czy zimą będziemy truli siebie, swoje dzieci i sąsiadów, zależy tylko od nas. Przecież cena za odbiór śmieci jest ryczałtowa bez względu na ich ilość.

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się sadzy, która może doprowadzić do pożaru, a przecież spalone butelki plastikowe, worki foliowe, opakowania po sokach i mleku oraz odpady z gumy czy lakierowanego drewna i płyt meblowych tylko na chwilę zapewnią ciepło.

Każdy kto ma problem z tym, że sąsiad spala śmieci, powinien to zgłosić na policję lub do Urzędu Gminy, tel. 22 512 58 25. Wysokość kary dla truciciela wynosi nawet 5 tys. zł. Dbajmy o siebie i swoich bliskich!

info z tukontakt@wiazowna.pl