bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ekologiczny piknik rodzinny w Gminie Wiązowna

Przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie w sobotę 3 czerwca odbył się "Ekologiczny piknik rodzinny w Gminie Wiązowna".

Przybyli tłumnie na piknik mieszkańcy wzięli udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez szkołę. 

Celem przedsięwzięcie było budowaniu postaw proekologicznych, połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie gminy Wiązowna.

Gmina Wiązowna otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 000 zł na organizację ekologicznego pikniku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Piknik był objęty patronatem Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwa.

Logo WFOŚiGW w niebieskim kręgu zielony listek   logo Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Odbiór śmieci. Nowy przetarg

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy Wiązowna. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

Przetarg nieograniczony dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania pochodzących z gminy Wiązowna niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Wiązowna, obejmujących odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.  Przetarg dotyczy również organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w gminie Wiązowna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym:

  • odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
  • odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
  • odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
  • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • odbiór chemikaliów,
  • odbiór popiołu z palenisk domowych,
  • odbiór przeterminowanych leków,
  • odbiór zużytych baterii i akumulatorów.

Oferty można składać do 19 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59. Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji w sprawie przetargu udziela Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl.