bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przetarg na odbiór śmieci. Szukamy firmy

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy ponowny przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiązowna. Oferty należy składać poprzez platformę przetargową do 8 grudnia.

Zamówienie podzielone jest na dwie części. Pierwsza to odbiór odpadów od mieszkańców i z działek letniskowych. Druga – dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Wiązowskiej 2a w Emowie (teren oczyszczalni ścieków).

Firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwała naszych mieszkańców od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 8 grudnia do godz. 10.30.

Więcej informacji na temat przetargu udziela Justyna Sadkowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Przetarg na odbiór śmieci. Szukamy firmy

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiązowna. Oferty należy składać poprzez platformę przetargową do 17 października.

Zamówienie podzielone jest na dwie części. Pierwsza to odbiór odpadów od mieszkańców i z działek letniskowych. Druga – dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Wiązowskiej 2a w Emowie (teren oczyszczalni ścieków).

Firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwała naszych mieszkańców od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 17 październik do godz. 09.00.

Więcej informacji na temat przetargu udziela Justyna Sadkowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Odbiór śmieci. Ogłosiliśmy przetarg dla firm

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiązowna”. Oferty należy składać poprzez platformę przetargową do 16 września.

Zamówienie podzielone jest na dwie części. Pierwsza składa się z dwóch zadań. Pierwsze to odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców oraz z działek letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.  Drugie zaś to odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów gminy Wiązowna.

Druga część zamówienia to odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Wiązowskiej 2a w Emowie (teren oczyszczalni ścieków).

Firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwała naszych mieszkańców od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 16 września br. do godz. 10.00.

Więcej informacji na ten temat udziela Iwona Marczyk – Naczelnik Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 20, e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl

Odbiór śmieci. Ogłosiliśmy przetarg

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiązowna”. Oferty należy składać poprzez platformę przetargową do 8 listopada.

Zamówienie podzielone jest na dwie części. Pierwsza to odbiór odpadów od mieszkańców i działek letniskowych oraz organizacja zbiórek wielkogabarytowych. Druga – dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Wiązowskiej 2a w Emowie (teren oczyszczalni ścieków).

Jednym z kryterium oceny złożonych ofert udzielenia zamówienia jest to ekologiczne. Wyższą punktację zdobędą oferty wykonawców, którzy zadeklarują, że odpady zebrane podczas akcji sprzątania  świata zagospodarują nieodpłatnie.

Firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwała naszych mieszkańców od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Nowe zamówienie przewiduje, że odpady odbierane będą według harmonogramu przygotowanego przez gminę, a nie przedsiębiorcę. Chcemy zachować ciągłość i powtarzalność obowiązującego obecnie harmonogramu, w którym zawarte są także dwie zbiórki odpadów gabarytowych, elektrośmieci i zużytych opon w formie tzw. „wystawki” sprzed posesji.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 8 listopada br. do godz. 11.00.

Więcej informacji na ten temat udziela Ewa Cieślicka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 29, e-mail: e.cieslicka@wiazowna.pl

Przetarg na odbiór śmieci. Czekamy na oferty do 28 maja

Czarne worki ze śmieciami ułożone w stos
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Po raz drugi ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci z terenu Gminy Wiązowna. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

Na ogłoszony w luty przez Gminę Wiązowna przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wpłynęła tylko jedna oferta. PPHU Lekaro Jolanta Zagórska zaproponowało cenę o wiele wyższą niż przyjęte założenia finansowe.

Zaproponowana cena wykonania usługi o blisko 2 mln zł przewyższała kwotę, jaką – przy obowiązującej obecnie mieszkańców stawce opłaty za odbiór odpadów komunalnych – mamy wyliczoną.

Żeby zawrzeć umowę na proponowanych przez firmę warunkach, konieczne byłoby podniesienie stawki opłaty dla mieszkańców do maksymalnej obowiązującej w ustawie, czyli 36,38 zł za osobę, a i tak zebrane środki byłyby niewystarczające.

Z uwagi na istniejącą niepewną sytuację na rynku gospodarowania odpadami, postanowiliśmy dokonać modyfikacji w wymaganiach zamówienia i jednocześnie skrócić czas obowiązywania kolejnej umowy, jedynie do końca 2020 r. Dlatego poprzedni przetarg unieważniono i ogłoszono nowy, przewidujący krótszy okres trwania umowy.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 28 maja do godz. 10.00.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Przetarg na odbiór śmieci ogłoszony

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

W polskim prawie dotyczącym gospodarki odpadami wiele się przez ostatnie lata zmieniało. Kolejna zmiana wejdzie w życie w naszej gminie 1 lipca 2020 r. Po tym terminie wszyscy będziemy musieli segregować śmieci. Do tej pory mogliśmy wybrać, czy chcemy segregować i płacić mniej, czy nie segregować i płacić znacznie wyższą stawkę. Nowe przepisy nie dają już tego wyboru. W zakresie zasad selektywnej zbiórki nic się nie zmieni. Nadal segregować będziemy na cztery frakcje i pozostałości po segregowaniu.

By spełnić wymogi nowego prawa Gmina Wiązowna, podobnie jak wiele innych gmin, zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu, w którym wybrany zostanie odbiorca śmieci od mieszkańców i właścicieli domków letniskowych. Przetarg nie dotyczy odbioru śmieci od przedsiębiorców. Ci, według przepisów, podpisują umowy na odbiór śmieci we własnym zakresie, przy czym ich także dotyczyć będzie obowiązek segregowania odpadów.

Firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwała nasz teren przez rok. Doświadczenie innych samorządów, które rozstrzygnęły już przetargi na odbiór śmieci zgodnie z nowymi przepisami, każe zakładać, że dotychczas obowiązujące u nas ceny są raczej nie do utrzymania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samorząd jedynie pośredniczy między mieszkańcami, a firmą, która ten przetarg wygrywa. To oznacza, że finalna cena usług w żadnej mierze nie zależy od samorządu, który nie ma wpływu ani na warunki przetargu (sztywne regulacje prawne), ani na prywatnych przedsiębiorców (odbiorców odpadów), którzy kalkulują ceny usług według własnych założeń biznesowych.

To nie oznacza jednak, że jako mieszkańcy nie mamy wpływu na cenę w dłuższej perspektywie. Wpływają na nią np. jakość segregacji i ilość wyprodukowanych śmieci przez nas wszystkich. Warto więc po pierwsze, naprawdę sumiennie stosować wszystkie zasady segregacji śmieci. Po drugie, co może nawet ważniejsze, w sklepie w trakcie zakupów oprócz artykułu, który chcemy kupić, warto obejrzeć też jego opakowanie. Możemy przecież, kupować towary na wagę, w zbiorczych opakowaniach, unikać opakowań plastikowych. To my – klienci mamy wpływ na to jak producenci będą pakowali kupowane przez nas produkty. Nasze wybory naprawdę mają wpływ na to, ile śmieci po nas codziennie zostaje.

Rosnące ceny śmieci w Polsce to, niestety, efekt między innymi ciągle jeszcze nie dość dobrej ich segregacji. Dążenie do zmniejszania ilości odpadów i osiąganie dobrej jakości selektywnej zbiórki w konsekwencji może odciążyć budżet wszystkich mieszkańców gminy, ponieważ w kolejnym rocznym okresie, gmina będzie płacić przedsiębiorcy za tonę odebranych z terenu odpadów, a nie jak dotąd w systemie zryczałtowanym.

Jeśli chcą Państwo wiedzieć, jakie śmieci gdzie wyrzucać, warto skorzystać z podpowiedzi: https://segregujna5.um.warszawa.pl/

Zapraszamy firmy do przetargu: tutaj Oferty można składać do 24 marca br.

Odbiór śmieci. Nowy przetarg

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy Wiązowna. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

Przetarg nieograniczony dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania pochodzących z gminy Wiązowna niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Wiązowna, obejmujących odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.  Przetarg dotyczy również organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w gminie Wiązowna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym:

  • odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
  • odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
  • odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
  • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • odbiór chemikaliów,
  • odbiór popiołu z palenisk domowych,
  • odbiór przeterminowanych leków,
  • odbiór zużytych baterii i akumulatorów.

Oferty można składać do 19 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59. Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji w sprawie przetargu udziela Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl.