mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Odbiór śmieci. Nowy przetarg

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy Wiązowna. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

Przetarg nieograniczony dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania pochodzących z gminy Wiązowna niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Wiązowna, obejmujących odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.  Przetarg dotyczy również organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w gminie Wiązowna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym:

  • odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
  • odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
  • odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
  • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • odbiór chemikaliów,
  • odbiór popiołu z palenisk domowych,
  • odbiór przeterminowanych leków,
  • odbiór zużytych baterii i akumulatorów.

Oferty można składać do 19 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59. Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji w sprawie przetargu udziela Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl.

Przetarg na odbiór śmieci unieważniony

W lipcu 2019 roku kończy się umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie śmieci z terenu naszej gminy. Nasz samorząd powinien więc podpisać kolejną umowę. Już dziś jednak widać, że podwyżka tzw. opłaty środowiskowej, którą ponoszą przedsiębiorstwa odbierające śmieci, mocno wpłynie na wysokość opłat, które poniesiemy wszyscy.

Opłata środowiskowa to rodzaj podatku, który płacą przedsiębiorstwa odbierające śmieci. To opłata za umieszczanie odpadów na składowiskach. Jej wysokość ustala rząd. W 2017 roku rząd zdecydował o stopniowym podnoszeniu stawki z 24,15 zł za tonę do 170 zł za tonę od stycznia 2019 roku. Tę podwyżkę odbiorcy śmieci przekładają na klientów, a więc nas wszystkich. Do tej pory Gmina Wiązowna wydawała na odbiór śmieci od mieszkańców ok. 4,9 mln w ciągu trzech lat. Po otwarciu ofert w ogłoszonym niedawno przetargu na te usługi okazało się, że taka kwota jest daleko niewystarczająca.

Oferta firmy P.P.H.U. Lekaro opiewała bowiem na ponad 14,9 mln zł, Remondis Sp. z o.o. na 16,8 mln. To oznacza, że ceny odbioru segregowanych śmieci musiałyby wzrosnąć w naszej gminie z 11 zł miesięcznie od osoby do ponad 34 zł za śmieci segregowane. Unieważniliśmy ten przetarg, ponieważ ustawodawca zapisał w rozporządzeniu, że maksymalna stawka miesięczna za odbiór segregowanych odpadów, w przeliczeniu na jedną osobę, nie może przekraczać 31,96 gr. Przetarg zostanie powtórzony, ale już dziś widać, że utrzymanie cen za odbiór śmieci na dotychczasowym poziomie nie będzie możliwe. Gwałtowny wzrost cen za śmieci widać we wszystkich sąsiednich samorządach, które już podpisały umowy na 2019 rok. I tak w Sulejówku ceny od stycznia wzrosną od 69 do 108%. W Kołbieli już w 2018 roku wzrosły o 60%, a w Osiecku o 30%. Musimy się więc liczyć z tym, że i u nas te ceny w najbliższym czasie wzrosną.

Warto pamiętać, że na cenę, którą płacimy za wywóz śmieci, wpływa także sposób, w jaki je segregujemy. Im rzetelniej i skrupulatniej będziemy to robić, tym tańszy będzie proces ich przetwarzania i tym mniej śmieci będzie składowane na wysypiskach. Warto zastanowić się także, czy każdy z nas musi produkować tyle śmieci, ile produkuje teraz. To często kwestia wyboru w czasie zakupów. Sięgając po konkretne produkty na sklepowych półkach, przyzwyczailiśmy się zwracać uwagę na ich cenę, jakość, skład. Może warto zwracać uwagę także na opakowanie? I w miarę możliwości wybierać te produkty, po których pozostanie mniej śmieci?

Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna Bogucka, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Ogłoszenie o przetargach

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż własnych nieruchomości zabudowanych.

Miejsce: siedziba Spółdzielni ul. Lubelska 57, Wiązowna, sala nr 6.

Termin przetargów: 15 listopada / czwartek / 2018 r.
1) godz.16.00 – Wiązowna dz. nr ewid. 204/1 pow.6376m2, ul. Parkingowa 20 – budynek Karczmy,
2) godz.16.30 – Wola Ducka dz.nr ewid. 385 pow. 1647m2, sklep spożywczy, ul. Słoneczna 1,
3) godz.17.30 – Pęclin dz.nr ewid. 216 pow. 604 m2, sklep spożywczy, ul. Radosna 57.

Regulaminy znajdują się na www.gswiazowna.pl i w serwisie www.otoodom.pl. Informacje tel. 22 789 01 22, e-mail: mail@gswiazowna.pl, osobiście w Spółdzielni.

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ul. Żwirowej w Malcanowie

Opublikowaliśmy przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Żwirowej w Malcanowie. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Żwirowa w Malcanowie. Odcinek pod przebudowę ma długość 580 metrów. Modyfikacja odbędzie się w technologi asfaltowej. Do wykonania jest także odwodnienie, które ma odprowadzać wody opadowe i roztopowe za pomocą spadków do pobocza chłonnego. Projekt obejmuje również zbudowanie krawężników betonowych oraz obrzeża chodników. Oferty można składać do 12 października 2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59. Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji pok. 212 tel. 22 512 58 64, kom. (ws. funduszu sołeckiego) 601 901 509 e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Ogłoszenie o przetargach

przetarg gs

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie zaprasza do udziału w przetargach
i negocjacjach na sprzedaż własnych nieruchomości zabudowanych. Przetargi odbęda się w czartek (11 października) w siedzibie Spółdzielni ul. Lubelska 57, Wiązowna, sala nr 6. Dokładny harmonogram poszczególnych przetargów znajduje się poniżej:

Termin : 11 październik / czwartek / 2018 r.
godz.16.00 negocjacje – Wola Ducka dz.nr ewid. 385 pow. 1647m2, sklep spożywczy, ul. Słoneczna 1,

godz.16.45 przetarg – MAZOWSZE dz.nr ewid.225 pow. 2600m2, obecnie mieści się tu restauracja Mazowsze, Wiązowna ul. Lubelska 8

godz.17.30 przetarg – Pęclin dz.nr ewid. 216 pow. 604 m2, sklep spożywczy, ul. Radosna 57

godz.18.00 przetarg – Wiązowna dz. nr ewid. 204/1 pow.6376m2, ul. Parkingowa 20 – budynek Karczmy

Regulaminy znajdują się na www.gswiazowna.pl i w serwisie www.otoodom.pl. Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 22 789 01 22, mailowo : mail@gswiazowna.pl, osobiście w Spółdzielni.

Przetarg na termomodernizację pawilonu w Wiązownie

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w przetargu na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – Zadanie 1”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53 w Wiązownie, w tym termomodernizacja, wykonanie przyłączy i instalacji do budynku oraz wyposażenie.

Przypomnijmy, że budynek pawilonu został pozyskany bezgotówkowo od Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Wiązownie w styczniu 2017 r. Pomieszczenia budynku będą między siebie dzielić Gminny Ośrodek Kultury oraz powstała niedawno na terenie naszej gminy Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”. Modernizacja budynku podzielona została na trzy etapy. Pierwszy zakłada termomodernizację obiektu: pawilon zostanie ocieplony, wymienimy w nim okna, drzwi, cały system grzewczy, zbudujemy nowoczesną kotłownię i pompę ciepła, co w przyszłości obniży koszty eksploatacji. Wymienimy pokrycie dachu. Zmodernizowany zostanie także cały budynek wewnątrz. Kolejne dwa etapy to zagospodarowanie bezpośredniego sąsiedztwa budynku, a potem całego terenu wokół dzisiejszego pawilonu, banku, poczty. Powstanie tu strefa zielona, zmienimy układ komunikacyjny, na nowo rozplanujemy miejsca parkingowe.

Oferty w przetargu można składać do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59. Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.

Informacji o przetargu udziela Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212
tel. 22 512 58 64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

GS sprzedaje sklepy i restauracje

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie zaprasza do udziału w przetargach i negocjacjach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych. Miejsce: siedziba spółdzielni przy ul. Lubelskiej 57, Wiązowna, sala nr 6.

Termin: wtorek, 21 sierpnia 2018 r.
godz.16.00 negocjacje – Wola Ducka dz.nr ewid. 385 pow. 1647 m2, sklep spożywczy, ul. Słoneczna 1;
godz.16.45 przetarg – Wiązowna dz.nr ewid.225 pow. 2600 m2, obecnie mieści się tu Restauracja Mazowsze, ul. Lubelska 8;
godz.17.30 przetarg – Pęclin dz.nr ewid. 216 pow. 604 m2, sklep spożywczy, ul. Radosna 57;
godz.18.00 przetarg – Wiązowna dz. nr ewid. 204/1 – budynek Karczmy, ul. Parkingowa 20.

Regulaminy znajdują się na www.gswiazowna.pl i w serwisie www.otoodom.pl Informacje tel. 22 789 01 22, mailowo: mail@gswiazowna.pl, osobiście w Spółdzielni.

Szukamy wykonawcy drogi w Duchnowie – ogłoszenie o przetargu

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Spacerowej w Duchnowie.

Oferty można składać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.
Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.
https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181743

Przetarg na wyposażenie placówek oświatowych

Ogłosiliśmy przetarg na dostawę wyposażenia dla rozbudowywanych placówek oświatowych w Gliniance, Wiązownie, Woli Duckiej oraz Zakręcie. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert do 3 lipca 2018 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.

Potrzebne są m.in. regały, szafy, krzesła i biurka, kosze na śmieci, dozowniki mydła. Wyposażenie obejmie zarówno sale lekcyjne, jak i pomieszczenia kuchenne, toalety. Rodzaj i liczba sprzętu zależy od placówki, pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej.  W oddzielnych dokumentach wskazaliśmy, czego od 1 września potrzebować będą uczniowie naszych szkół, a także przedszkolaki z nowego przedszkola w Woli Duckiej. Zapraszamy do składania ofert.

Przypominamy, że wyposażone będą nowe pomieszczenia naszych szkół i przedszkola. Trwa ich jednoczesna rozbudowa w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181257

Przetarg na budowę świetlicy w Kopkach. Zapraszamy wykonawców

Do 11 maja do godz. 10.00 zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Kopkach. Będzie to czwarta świetlica tworzona w ramach sieci świetlic, które powstają w naszej gminie. Niedawno ruszyła budowa świetlicy w Pęclinie, która będzie pierwszą świetlicą w naszej gminie wyposażoną w odnawialne źródła energii. W celu zmniejszenia opłat za prąd zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna.

Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Justyna Sadkowska z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 5 865, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl