Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ile za dom? Nowe stawki podatków

Banknoty 100-złotowe ułożone jeden na drugim.

Właściciele domów i działek zobowiązani są co roku płacić podatek od nieruchomości. Prezentujemy nowe stawki, obowiązujące w tym roku kalendarzowym. A ile za śmieci? Kwota na razie się nie zmieniła, ale liczymy się z podwyżką opłat w drugiej połowie roku.

Za grunty m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,76 zł od 1 m2 powierzchni. A za pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m2 powierzchni. Podatki od budynków lub ich części wyniosą:  mieszkalne – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem obrębu geodezyjnego Wola Ducka, dla którego stawka to 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 20,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych pozostały bez zmian.  Są na najniższym poziomie z możliwych. Stawki podatku rolnego wyniosą: dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł z ha przeliczeniowego; dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 271,80 zł za ha fizyczny. Stawka podatku leśnego będzie niższa niż w 2018 r. i wyniesie 42,24 zł za 1 ha fizyczny.

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy wnieść do 15 marca 2019 r., drugą – 15 maja, trzecią – 15 września, a czwartą – 15 listopada.

A ile za śmieci?

Unieważniliśmy przetarg na odbiór śmieci. Stawki, jakie płacimy, do 30 czerwca 2019 r. nie zmienią się, jednak musimy się liczyć z tym, że w drugiej połowie roku zapewne wzrosną. Aktualnie wynoszą odpowiednio 11 zł od osoby w przypadku oddawania odpadów posegregowanych i 27 zł od osoby w przypadku braku segregacji odpadów (zmieszane). Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość opłacenia dłuższych okresów rozliczeniowych, w przypadku płatności kwartalnej opłatę należy uiścić za I kwartał do 15 stycznia i kolejno do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, w przypadku opłat półrocznych do 15 stycznia i do 15 czerwca.

Cały harmonogram na pierwsze półrocze 2019 r. jest dostępny w zakładce: Załatw Sprawę w Urzędzie > Śmieci. W Wydziale Środowiska i Nieruchomości (pok. 010) można go pobrać także w wersji papierowej.

Więcej informacji o podatku od osób fizycznych udziela Ewelina Rafał – Wydział Podatków, pok. 104, tel. 22 512 58 42, e-mail: e.rafal@wiazowna.pl.

Informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.