Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Odbiór śmieci. Nowy harmonogram na 2022 rok

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Z dniem 1 stycznia wchodzi w życie nowy harmonogram wywozu śmieci dla naszej gminy. Sprawdź, kiedy w twojej miejscowości pojawią się śmieciarki i odbiorą odpady zmieszane i te segregowane.

Harmonogram na cały rok 2022  jest dostępny w zakładce: „Załatw Sprawę w Urzędzie: Śmieci” oraz bezpośrednio pod tekstem. W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna będzie go można pobrać także w wersji papierowej.

„Święty Mikołaj jest eko!”. #swiatecznasmieciareczka w Gminie Wiązowna

#swiatecznasmieciareczka odwiedzi przedszkola w Woli Duckiej, Wiązownie i Zakręcie
#swiatecznasmieciareczka odwiedzi przedszkola w Woli Duckiej, Wiązownie i Zakręcie (Grafika: Lekaro)

Zapraszamy do udziału w ekologicznej akcji „Święty Mikołaj jest eko!”. W ramach projektu ekologicznego na ulice Warszawy i pobliskich gmin, w tym naszej, wyjechała #swiatecznasmieciareczka firmy Lekaro, przyozdobiona kolorowymi lampkami. Odwiedzi ona 14 grudnia przedszkola w Woli Duckiej, Wiązownie i Zakręcie.

Na bokach pojazdu przedstawiona została grafika edukacyjna z QR codem przekierowującym do strony akcji, która na bieżąco będzie aktualizowana o wskazówki, które pomogą̨ nam wspólnie ograniczyć ilość świątecznych odpadów.

Na stronie projektu będą̨ pojawiać się̨ informacje dotyczące prawidłowych eko-zachowań, w tym: sposoby przeciwdziałania marnowaniu żywności, wyboru prezentów zgodnych z ecodesign, wyboru opakowań dla świątecznych podarunków, a także czy sztuczna choinka jest eko?

Akcję można śledzić na portalu społecznościowych Świąteczna śmieciareczka oraz  Instagramie swiateczna.smieciareczka

Sesja Rady Gminy. Stanowiska “odorowe” oraz w sprawie S17 i A2 przyjęte

Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się w reżimie sanitarnym
Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się w reżimie sanitarnym (Foto: esesja.pl)

We wtorek 29 września radni gminni spotkali się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące naszej gminy. Wyrazili stanowczy protest wobec uciążliwości odorowej z instalacji w Woli Duckiej, a także wobec niedostatecznej długości i wysokości ekranów akustycznych wzdłuż S17 i A2.

We wrześniu w internecie pojawiło się mnóstwo skarg mieszkańców. Do urzędu spływały maile. Rozdzwoniły się telefony. Dotyczyły uciążliwego zapachu, który roznosił się po Woli Duckiej, Woli Karczewskiej i dotarł nawet do Lipowa i Pęclina. W odpowiedzi na sygnały spływające od mieszkańców przesłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie prośbę o pilną interwencję w instalacji komunalnej w Woli Duckiej, którą wskazywano jako źródło uciążliwości.

Agnieszka Mikulska, radna okręgu Wola Ducka i Wola Karczewska, przygotowała stanowisko w sprawie uciążliwości odorowej funkcjonowania instalacji komunalnej przetwarzania odpadów w Woli Duckiej. Zostało omówione na posiedzeniu wspólnym komisji rady, a także na sesji. Swoje uwagi dotyczące RIPOK w Woli Duckiej zgłosili też przybyli na sesję mieszkańcy – naszej gminy i sąsiedniego Otwocka. Przy 13 głosach „za” stanowisko zostało przez Radę Gminy Wiązowna przyjęte. Czytamy w nim, że „Rada Gminy Wiązowna, stając w obronie poszkodowanych mieszkańców, wzywa do zaprzestania emisji odorów z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Woli Duckiej. Wszystkie instytucje administracji samorządowej i państwowej, które uczestniczą w jakikolwiek sposób w systemie gospodarki odpadami, prosimy o wsparcie”.

Radni przyjęli również drugie stanowisko w sprawie ochrony akustycznej zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż drogi ekspresowej S17. Jest ono odpowiedzią na przygotowaną przez Zarząd Osiedla Radiówek, radne, sołtysów oraz rady sołectw Wiązowny Gminnej i Wiązowna Kościelnej petycję – skierowaną do sześciu państwowych instytucji, które mają bezpośredni wpływ na firmy budujące trasę S17 i A2.  Ze stanowiska wynika, że „Rada Gminy Wiązowna wyraża stanowczy sprzeciw wobec drastycznego ograniczenia długości ekranów akustycznych w miejscowościach, leżących wzdłuż drogie ekspresowej S17 i autostradyA2 na terenie gminy Wiązowna”. W przypadku tego stanowiska – rada była jednomyślna. Wszyscy zagłosowali „za”.

W budżecie gminy znalazły się nowe zadania do realizacji, np. „Modernizacja ulicy Leśnej w Wiązownie – wykonanie dokumentacji projektowej” (10 tys. zł), jak również zmiany w przeznaczaniu środków z funduszy sołeckich, których dokonały sołectwa, m.in. Czarnówka przekazała środki na „Budowę ulicy Brzozy i ulicy Różanej w Czarnówce” (25 825,77 zł), a Duchnów zwiększył kwotę na zadanie “Modernizacja dojazdów do drogi wojewódzkiej w miejscowości Duchnów” (30 338,16 zł). Kolejne zmiany dotyczyły funduszu sołeckiego na 2020 r. i wynikały z ustaleń mieszkańców na zebraniach wiejskich.

Ponadto radni rozpatrzyli „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034”. Opracowanie to stanowi przede wszystkim analizę obecnego stanu zaopatrzenia gminy w podstawowe media (ciepło, gaz, energię elektryczną) oraz prognozę przewidywanych zmian w tym zakresie. Jednocześnie pozwala na skonfrontowanie tych danych z planami przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się budową i dystrybucją paliw gazowych i energii – co przekłada się na ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa energetycznego.

Rada zdecydowała także o nadaniu nazw ulicom: Jasna w Lipowie oraz Geodetów w Wiązownie Kościelnej.

Podjęte uchwały wkrótce znajdą się na BIP.  Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woźnica@wiazowna.pl

Uciążliwości na RIPOK. Zgłosiliśmy problem

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

W związku z trwającą od kilkunastu dni zwiększoną uciążliwością odorową występującą na terenie naszej gminy informujemy, że 9 września przesłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie prośbę o pilną interwencję w instalacji komunalnej.

Zgłaszaliśmy sprawę również telefonicznie do inspektoratu w Mińsku Mazowieckim. Otrzymaliśmy informacje, że wkrótce WIOŚ przeprowadzi kontrolę zakładu.

Wystąpiliśmy także do firmy o zaprzestanie emisji odorów. Informujemy jednocześnie, że organem kontrolnym nad tego typu działalnością gospodarczą jest WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA.

Dlatego też wszelkie zgłoszenia należy kierować do WIOŚ pod nr tel. 25 758 46 85 w godz. 7.30- 15.30, a po godzinie 15.30 pod nr tel. 692 495 847.

Przy zgłoszeniu ważne jest wskazanie lokalizacji i czasu, w którym ustalony został odór.

Lekaro wznawia odbiór śmieci

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

W Urzędzie Gminy Wiązowna w środę 6 marca odbyło się kolejne spotkanie z właścicielami firmy Lekaro. Przypomnijmy, Lekaro jednostronnie wymówiło obowiązującą do czerwca 2019 r. umowę na odbiór śmieci z terenu naszej gminy. Firma domagała się podwyższenia ceny za odbiór, transport i zagospodarowanie śmieci z terenu gminy o 150 proc., tłumacząc to wzrostem kosztów operacyjnych. Nie tylko my znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Żądanie podwyższenia ceny kontraktów otrzymało jeszcze kilka gmin, z których śmieci odbierało Lekaro. Nasz samorząd nie mógł się zgodzić co do wysokości dodatkowej zapłaty oraz formy prawnej jej podwyższenia.

– Rozumiemy, że w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa rosną koszty funkcjonowania takich firm jak Lekaro. Spowodowane są drastycznym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wynikających z niedoskonałości systemu gospodarki odpadami. Aspekty prawne i konstrukcja umowy między nami nie pozwalała nam na wnioskowaną zmianę warunków umowy w trakcie jej obowiązywania bez głębszego zastanowienia. Dysponując budżetem gminy, który pochodzi z podatków naszych mieszkańców, w podobnych sytuacjach jesteśmy zobligowani do ustalenia nowych cen przed sądem – wyjaśnia Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny. Ze względu na inne spojrzenie na finanse ze strony administracji publicznej i inne ze strony firmy odbierającej śmieci, należało poszukać rozwiązania, które zadowalałoby obydwa podmioty. Zanim osiągnięto konsensus, odbyło się kilka trudnych rund negocjacyjnych.

Jednocześnie podjęliśmy rozmowy z innymi wykonawcami, podobnie jak to zrobiły pozostałe gminy. Teraz wszyscy wiemy, że rynek jest ograniczony i możliwość znalezienia wykonawcy zastępczego graniczy z cudem. Żadnej z gmin nie udało się znaleźć firmy, która wykonałaby zadanie, oczywiście, po cenach rynkowych, z tym że kosztami prac wykonawcy zastępczego obciążona zostałaby firma Lekaro, o czym przedsiębiorstwo zostało poinformowane. W toku ostatniego spotkania ustalono, że Lekaro od 7 marca odbierać będzie śmieci zgodnie ze stałym harmonogramem, a do 15 marca odbierze te zaległe.

Reasumując – ostateczne kwoty podwyższenia ceny za ostatnie pięć miesięcy trwania umowy zostaną ustalone w obecności sądu, ale należy się spodziewać, że zwyżka nastąpi. Jest jednak niemal pewne, że od lipca, a więc już po nowym przetargu na odbiór śmieci, musimy się wszyscy liczyć z podwyżką cen za odbiór odpadów. Wzrosły one bowiem we wszystkich samorządach. O tym, dlaczego tak się dzieje, mogą Państwo przeczytać poniżej w naszym tekście sprzed kilku tygodni.

O konkretnych terminach odbioru zaległych śmieci będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie internetowej i w komunikatach SMS. Jeśli chcą Państwo otrzymywać takie powiadomienia, wystarczy przyjść do Wydziału Środowiska i Nieruchomości (pok. 010, czynne pon.-pt. w godz. 8.00-16.00) i wpisać się do systemu powiadamiania o odbiorze śmieci z terenu naszej gminy. Polecamy też SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców, który na bieżąco informuje o tym, co ważnego dzieje się na naszym terenie. Więcej informacji na stronie: https://tuwiazowna.pl/system/.

Więcej informacji na temat odbioru śmieci z terenu naszej gminy udziela Karol Bronikowski z Wydziału Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 25, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Odbiór śmieci z posesji. Będą przejściowe problemy

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższych dniach mogą się zdarzyć opóźnienia w odbiorze śmieci z terenu naszej gminy. Dzieje się tak dlatego, że firma Lekaro, która przez lata odbierała od nas odpady, w dniu 16 stycznia br. pod rygorem braku zawarcia aneksu, dotyczącego zmiany wynagrodzenia, wymówiła Gminie Wiązowna z dniem 28 lutego 2019 r. umowę na tę usługę.

Pomimo wielu spotkań i wymiany korespondencji do dziś nie osiągnęliśmy – w trybie negocjacji – spodziewanego konsensusu. By zabezpieczyć interes mieszkańców, podjęliśmy rozmowy z wykonawcą zastępczym, który już wkrótce, jeśli będzie to konieczne, przejmie obowiązki firmy Lekaro.

Co to oznacza w praktyce?

Może się zdarzyć, że w najbliższych dniach worki sprzed naszych posesji nie zostaną odebrane. Nie jesteśmy w stanie dziś odpowiedzieć na pytanie, czy Lekaro faktycznie przestanie odbierać odpady, a jeśli tak – to kiedy nowy wykonawca usług zacznie realizować harmonogram ich wywozu. Zorganizowanie takiej operacji potrwa z pewnością kilka – kilkanaście dni. W tym czasie prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Jeśli chodzi o opłaty za śmieci nadal obowiązują te, które co miesiąc Państwo wnosicie, do momentu aż nie zostaną one zmienione uchwałą Rady Gminy Wiązowna. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, od razu Państwa o tym poinformujemy.

Dlaczego Lekaro nie odbiera śmieci?

Firma Lekaro z dniem 28 lutego br. jednostronnie zerwała umowę na wywóz odpadów, którą z Gminą Wiązowna podpisała 17 czerwca 2016 r. Na mocy tej umowy Lekaro miało odbierać od nas śmieci do końca czerwca 2019 r. Firma zażądała podniesienia ceny odbioru śmieci w trakcie obowiązywania tej umowy. Cena miała być podniesiona o blisko 150 proc. Firma Lekaro tłumaczy to rosnącymi kosztami działalności. Zdaniem prawników podpisanie takiego aneksu do umowy przez nas byłoby bezprawne. Gmina Wiązowna zaproponowała ugodę sądową – to procedura, która umożliwiłaby dalszą współpracę z Lekaro (do końca czerwca 2019 r.) i jednocześnie rozstrzygnięcie przed sądem, o ile może wzrosnąć opłata w czasie obowiązywania tego kontraktu. Firma Lekaro nie zaakceptowała naszej propozycji, zrywając umowę jednostronnie.

Jesteśmy nastawieni na polubowne rozwiązanie sytuacji, ale w trosce o interes mieszkańców oraz o przestrzeganie obowiązującego prawa, jesteśmy zmuszeni działać w sposób, który opisaliśmy powyżej.

Szanowni Mieszkańcy, prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest dynamiczna, z całą pewnością będzie się zmieniać. Zachowując pełną transparentność, będziemy Państwa o wszystkich decyzjach informowali w komunikatach SMS i na naszej stronie internetowej.

Uruchomiliśmy także telefony interwencyjne pod nr: 661 969 850. Nasi urzędnicy służą bieżącymi informacjami w tym temacie.

Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela podinspektor Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

Protest przeciw działalności firm przetwarzających odpady

W piątek 21.10.2016 i w sobotę 22.10.2016 część mieszkańców naszej gminy po raz drugi organizuje protest przeciw uciążliwej dzielności AMEST Sp. z o.o. w Otwocku – Świerku oraz PPHU Lekaro w Woli Duckiej. Zawiadomienie o proteście trafiło do Urzędu Gminy Wiązowna. Mieszkańcy będą pikietowali w dwóch miejscach: na skrzyżowaniu Szosy Lubelskiej z ul. G. Narutowicza (Otwock) i ul. Mostów, a także na skrzyżowaniu Szosy Lubelskiej z ul. Słoneczną i ul. M. Dąbrowskiej w Glinie (gm. Celestynów), od godz. 16.00 w piątek i godz. 11.00 w sobotę. To drugi tego typu protest w ciągu ostatnich tygodni. Pierwszy odbył się 23.09.2016 w tych samych miejscach. Informacje o planowanym proteście oraz relację z jego przebiegu publikowaliśmy na stronie www.tuwiazowna.pl  w następującej formie:

Po opublikowaniu powyższej relacji do Urzędu Gminy Wiązowna trafiło pismo od właścicielki firmy PPHU Lekaro, w którym wyrażono niezadowolenie ze sposobu, w jaki Urząd Gminy Wiązowna relacjonował przebieg protestu. PPHU Lekaro skarżyło się także na sposób, w jaki Urząd Gminy Wiązowna wspiera mieszkańców, m. in. przesyłając ich zawiadomienia o uciążliwym działaniu AMEST Sp. z o.o. w Otwocku – Świerku oraz PPHU Lekaro w Woli Duckiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pismo z PPHU Lekaro krytykujące dotychczasowe działania urzędu w w/w sprawie publikujemy do wglądu mieszkańców:

W odpowiedzi na w/w pismo Wójt Gminy Wiązowna przesłał do PPHU Lekaro następujące oświadczenie:

Swoją opinię na temat stanowiska firmy PPHU Lekaro w liście przesłanym do Wójta Gminy Wiązowna wyrazili także mieszkańcy Woli Duckiej i okolic. Treść tego listu publikujemy poniżej:

310 mieszkańców Woli Duckiej na ręce Wójta Gminy Wiązowna przesłało także list, w którym sprzeciwiają się rozbudowie instalacji służących do przerobu odpadów na terenie naszej gminy. W liście zwracają także uwagę, że Urząd Gminy Wiązowna powinien jeszcze intensywniej informować o kwestiach związanych z działalnością podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów w naszej okolicy.  Treść listu w całości publikujemy poniżej:

Udostępniamy też otrzymaną przez osoby interweniujące w tej sprawie odpowiedź od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

Przypominamy, że wszystkie dokumenty wytworzone przez administrację publiczną na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są dokumentami jawnymi, a tym samym mogą mieć  do nich dostęp wszyscy mieszkańcy Gminy.

List otwarty Wójta Gminy Wiązowna w sprawie przekazywania informacji dotyczących działania w naszej okolicy podmiotów przetwarzających odpady

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Wiązowna, bez względu na opinie różnych podmiotów, będzie publikował wszystkie informacje dotyczące ważnych inicjatyw mieszkańców, także te dotyczące protestów. Strona internetowa Urzędu Gminy jest wspólną inwestycją mieszkańców i mieszkańcom ma służyć. W tej trudnej sytuacji dotyczącej działalności P.P.H.U. Lekaro oraz AMEST Sp. z o.o. w Otwocku – Świerku, zadaniem urzędu jest poszukiwanie metod rozwiązania konfliktu. Uważam jednak, że fundamentem leżącym u podstaw rozwiązania każdej tego typu kwestii, jest transparentność i otwartość na rzeczową dyskusję.

Dlatego żaden podmiot, choćby duży pracodawca z naszej okolicy, nie może liczyć na to, że nasi urzędnicy przestaną wspierać mieszkańców. Zadaniem moim i naszych urzędników jest staranie, by tę nabrzmiałą sytuację doprowadzić do punktu, w którym wzajemna niechęć będzie mogła być zamieniona na konkretne, konstruktywne działanie. To działanie musi być jednak prowadzone w granicach prawa i zgodnie z jego literą.

W tak ważnych kwestiach ja i nasi urzędnicy nieustannie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pod numerem telefonu 22 512 5 820 lub 824  mogą Państwo uzyskać wszystkie informacje dotyczące  bieżących działań związanych  z przedmiotową kwestią.

Jestem przekonany, że wspólnie i solidarnie jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem. Głęboko liczę na współpracę wszystkich, podkreślam, wszystkich stron.

Z poważaniem

Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna

Relacja z protestu mieszkańców ws. uciążliwego działania PPHU Lekaro

Protest przeciwko uciążliwej działalności składowiska odpadów AMEST Sp. z o.o. w Otwocku – Świerku oraz PPHU Lekaro w Woli Duckiej odbył się 23 września. Został zorganizowany przez grupę mieszkańców m. in. gminy Wiązowna, którzy na co dzień narażeni są na fetor, wydobywający się z zakładów. Mieszkańcy protestowali  w dwóch miejscach: na skrzyżowaniu Szosy Lubelskiej z ul. G. Narutowicza (Otwock) i ul. Mostów, a także na skrzyżowaniu Szosy Lubelskiej z ul. Słoneczną i ul. M. Dąbrowskiej w Glinie (gm. Celestynów). W proteście wzięło udział kilkaset osób.

Na trzy dni przed protestem oświadczenie w imieniu firmy  PPHU Lekaro przesłała nam agencja Hello PR. W oświadczeniu czytamy, że: Firma Lekaro (…) rozpoczyna budowę hali do rozładunku trafiających do RIPOK Lekaro odpadów. Na przełomie sierpnia i września br. firma otrzymała wszelkie niezbędne w tym celu pozwolenia. Realizowana inwestycja, której ukończenie planowane jest na koniec tego roku, pozwoli na dalszą hermetyzację procesu przetwarzania odpadów. Zapewnić ma to obniżenie emisji zapachów w granicach samego zakładu o kolejne 60%.

Nie opublikowaliśmy tego oświadczenia przed protestem mieszkańców uznając, że strona internetowa urzędu gminy nie może służyć agencji public relation jako narzędzie do naprawy zepsutego uciążliwą działalnością wizerunku firmy PPHU Lekaro. Opublikowaliśmy za to dwie informacje o proteście i o zaplanowanych na ten dzień objazdach. Na fanpage’u TuWiazowna mieszkańcy opublikowali zaproszenie na protest.

23 września, już w czasie trwania protestu, agencja Hello PR przesłała kolejne oświadczenie. Czytamy w nim m.in., że Zarząd Lekaro odpiera zarzuty protestujących, przedstawiając argumenty jednoznacznie wskazujące na brak zasadności pomówień kierowanych w stronę przedsiębiorstwa.
– W prawie regulującym działalność instalacji przetwarzania odpadów nie istnieją normy dotyczące odorów.
– Pozwolenia na działalność RIPOK stanowią, że w normalnych warunkach emisje nie powinny wykraczać poza granice zakładu. RIPOK Lekaro spełnia te wymogi.
– Należy pamiętać, że okolice zakładu Lekaro od lat są przeznaczone do użytku jako tereny przemysłowe.
– W toku kontroli MWIOŚ, zakończonej w dniu 12.08.2016 r. w zakładzie Lekaro, nie potwierdzono występowania odorów na terenach mieszkalnych, skąd napływają skargi.
– Analiza oflaktometrycznej wykazała brak czynników odoroczynnych z instalacji RIPOK Lekaro, które wydostawałyby się poza teren przedsiębiorstwa.

Publikujemy to oświadczenie dla zachowania transparentności, nie oceniając jego treści. Jednocześnie trzeba przyznać, że ani przedstawiciele agencji Hello PR, ani właściciele PPHU Lekaro nie skorzystali z okazji i nie przedstawili swoich racji protestującym. Nie pojawili się bowiem na miejscu. W Woli Duckiej razem z mieszkańcami byli przedstawiciele wiązowskiego samorządu: wójt Janusz Budny, Przewodnicząca Rady Gminy – Renata Falińska, radni –  Anna Lech i Krzysztof Kołakowski, Sławomir Kobus – sołtys Woli Duckiej i Waldemar Rybka – sołtys Woli Karczewskiej. Mieszkańcy, co zrozumiałe ze względu na ich trudną sytuację, różnie reagowali na obecność przedstawicieli samorządu. Niektórzy byli niezadowoleni. Zarzucali m.in. wójtowi, że jest w zmowie z właścicielami firm, przeciwko którym protestowali mieszkańcy, i że niedostatecznie reprezentuje interesy mieszkańców. Kilka osób obwiniło wójta, który pracuje w gminie od grudnia 2014 r., o wszystko, przypisując mu możliwości i prawa starosty, marszałka, a nawet inspektora ochrony środowiska. Frustracja mieszkańców okolic składowiska i sortowni jest tak wielka, że niektórzy nie przyjmowali żadnych argumentów, za wszelką cenę poszukując winnych wśród tych, którzy pracują w urzędzie gminy. Byli też tacy, którzy dziękowali samorządowcom za udział w proteście. Wcześniej, jak twierdzą, nie chciano z nimi nawet rozmawiać.
Firma PPHU Lekaro dysponuje jedną z Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu warszawskiego. Funkcjonowanie takich instalacji nadzoruje Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. To te instytucje wydają niezbędne opinie, zgody i dokumentację umożliwiającą funkcjonowanie zakładu. Gmina Wiązowna, w której zlokalizowana jest instalacja, jako samorząd może interweniować wyłącznie w wymienionych instytucjach. Nie ma kompetencji, by ingerować bezpośrednio w pracę jakiejkolwiek firmy przetwarzającej odpady. Natomiast spółka AMEST prowadzi w Otwocku – Świerku składowisko odpadów, którego mniejszościowym współwłaścicielem jest otwocki samorząd. Szkoda, że akcenty polityczne przesłaniają władzom miasta także ten problem – to sprawie mieszkańców na pewno nie pomoże.

Urząd Gminy w Wiązownie – mimo ograniczonych kompetencji w tej sprawie – podjął następujące działania:

– W 2015 roku stworzono interwencyjny numer telefonu w sprawie odpadów i działalności firmy PPHU Lekaro oraz spółki AMEST.
– W 2015 roku Urząd Gminy Wiązowna wysłał kilkanaście skarg do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w których informował o uciążliwościach i problemach, jakie sprowadza na mieszkańców działalność PPHU Lekaro  i spółka AMEST.
– W 2016 Urząd Gminy Wiązowna wysłał już 24 podobne skargi (średnio jedną na dwa tygodnie).
– Od 2015 do września 2016 odbyło się kilka spotkań urzędników i wójta z przedstawicielami firmy PPHU Lekaro. Na spotkaniach urzędnicy domagali się ograniczenia fetoru wydobywającego się z zakładu.
– Od 2015 roku urzędnicy kilkukrotnie przeprowadzali wizje lokalne w zakładzie PPHU Lekaro.
– We wrześniu br. wójt, nie mając satysfakcjonujących odpowiedzi z WIOŚ, skierował prośbę do Ministra Środowiska o spotkanie w sprawie uciążliwości składowiska i sortowni. Czekamy na odpowiedź. Informację o efektach ewentualnego spotkania w Ministerstwie Środowiska opublikujemy na stronie www.tuwiazowna.pl.

Protest 23 września przebiegał pokojowo. Co należy podkreślić i docenić tym bardziej, że mieszkańcy terenów, na których działalności zakładów przetwarzających lub składujących odpady jest wyjątkowo uciążliwa, są tą sytuacją już bardzo zmęczeni. Mimo to protestowali tak, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do minimum.