Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przetarg na śmieci 2021. Zapraszamy do składania ofert

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

By spełnić wymogi prawa, Gmina Wiązowna zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu i wyłonienia firmy odbierającej śmieci od mieszkańców gminy, właścicieli domków letniskowych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Emowie. Firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwała naszych mieszkańców od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Nowe zamówienie przewiduje, że odpady odbierane będą według harmonogramu przygotowanego przez gminę, a nie przedsiębiorcę (chcemy zachować ciągłość i powtarzalność obowiązującego obecnie harmonogramu). Planujemy również wdrożyć aplikację, która pozwoli nam policzyć worki (z podziałem na wysegregowane frakcje odpadów), które będą odbierane sprzed posesji. To rozwiązanie ma pokazać, ile i jakie produkujemy śmieci na terenie naszej gminy.  Przypomnijmy, że od lipca 2020 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek rozliczania się z wykonawcą za odbiór odpadów w przeliczeniu za tonę. Wcześniej korzystać można było z możliwości rozliczenia się z wykonawcą w sposób ryczałtowy. Pierwsze miesiące nowego systemu pokazują, że odebranych odpadów z terenu naszej gminy jest więcej niż w ubiegłych latach. Przyczyn może być kilka, stąd też konieczność wprowadzenia narzędzi ułatwiających kontrolę nad strumieniem odpadów.

Z uwagi na niestabilność przepisów w zakresie gospodarki odpadami (obecnie planowana jest kolejna nowelizacja ustawy)  i wynikające z tego trudności w oszacowaniu ryzyka kontraktu przez przedsiębiorców postanowiliśmy, że kolejna umowa będzie obowiązywała tylko przez rok. Nie stawialiśmy również w przetargu szczególnych (cenotwórczych) wymagań wobec naszego przyszłego kontrahenta. Przepisy dotyczące właściwego odbioru i gospodarowania odpadami są ogólnokrajowe – do tych, oczywiście, należy się stosować już teraz.

Przypominamy, że samorząd jedynie pośredniczy między mieszkańcami a firmą, która ten przetarg wygrywa. To oznacza, że finalna cena usług w żadnej mierze nie zależy od samorządu, który nie ma wpływu ani na samą procedurę przetargową (regulują ją przepisy prawa), ani na prywatnych przedsiębiorców (odbiorców odpadów), którzy kalkulują ceny usług według własnych założeń biznesowych. To, ile zapłacimy za zagospodarowanie odpadów, zależy głównie od tego, ile mieszkańcy ich wyprodukują. W od lipca stawka od mieszkańców wynosi 36,38 zł. Na realizację tego zadania samorząd zabezpieczył w budżecie gminy środki na kwotę 5,2 mln zł.

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 9 listopada, do godz. 12.30.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Lekaro wznawia odbiór śmieci

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

W Urzędzie Gminy Wiązowna w środę 6 marca odbyło się kolejne spotkanie z właścicielami firmy Lekaro. Przypomnijmy, Lekaro jednostronnie wymówiło obowiązującą do czerwca 2019 r. umowę na odbiór śmieci z terenu naszej gminy. Firma domagała się podwyższenia ceny za odbiór, transport i zagospodarowanie śmieci z terenu gminy o 150 proc., tłumacząc to wzrostem kosztów operacyjnych. Nie tylko my znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Żądanie podwyższenia ceny kontraktów otrzymało jeszcze kilka gmin, z których śmieci odbierało Lekaro. Nasz samorząd nie mógł się zgodzić co do wysokości dodatkowej zapłaty oraz formy prawnej jej podwyższenia.

– Rozumiemy, że w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa rosną koszty funkcjonowania takich firm jak Lekaro. Spowodowane są drastycznym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wynikających z niedoskonałości systemu gospodarki odpadami. Aspekty prawne i konstrukcja umowy między nami nie pozwalała nam na wnioskowaną zmianę warunków umowy w trakcie jej obowiązywania bez głębszego zastanowienia. Dysponując budżetem gminy, który pochodzi z podatków naszych mieszkańców, w podobnych sytuacjach jesteśmy zobligowani do ustalenia nowych cen przed sądem – wyjaśnia Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny. Ze względu na inne spojrzenie na finanse ze strony administracji publicznej i inne ze strony firmy odbierającej śmieci, należało poszukać rozwiązania, które zadowalałoby obydwa podmioty. Zanim osiągnięto konsensus, odbyło się kilka trudnych rund negocjacyjnych.

Jednocześnie podjęliśmy rozmowy z innymi wykonawcami, podobnie jak to zrobiły pozostałe gminy. Teraz wszyscy wiemy, że rynek jest ograniczony i możliwość znalezienia wykonawcy zastępczego graniczy z cudem. Żadnej z gmin nie udało się znaleźć firmy, która wykonałaby zadanie, oczywiście, po cenach rynkowych, z tym że kosztami prac wykonawcy zastępczego obciążona zostałaby firma Lekaro, o czym przedsiębiorstwo zostało poinformowane. W toku ostatniego spotkania ustalono, że Lekaro od 7 marca odbierać będzie śmieci zgodnie ze stałym harmonogramem, a do 15 marca odbierze te zaległe.

Reasumując – ostateczne kwoty podwyższenia ceny za ostatnie pięć miesięcy trwania umowy zostaną ustalone w obecności sądu, ale należy się spodziewać, że zwyżka nastąpi. Jest jednak niemal pewne, że od lipca, a więc już po nowym przetargu na odbiór śmieci, musimy się wszyscy liczyć z podwyżką cen za odbiór odpadów. Wzrosły one bowiem we wszystkich samorządach. O tym, dlaczego tak się dzieje, mogą Państwo przeczytać poniżej w naszym tekście sprzed kilku tygodni.

O konkretnych terminach odbioru zaległych śmieci będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie internetowej i w komunikatach SMS. Jeśli chcą Państwo otrzymywać takie powiadomienia, wystarczy przyjść do Wydziału Środowiska i Nieruchomości (pok. 010, czynne pon.-pt. w godz. 8.00-16.00) i wpisać się do systemu powiadamiania o odbiorze śmieci z terenu naszej gminy. Polecamy też SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców, który na bieżąco informuje o tym, co ważnego dzieje się na naszym terenie. Więcej informacji na stronie: https://tuwiazowna.pl/system/.

Więcej informacji na temat odbioru śmieci z terenu naszej gminy udziela Karol Bronikowski z Wydziału Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 25, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.