Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przetarg na śmieci 2021. Zapraszamy do składania ofert

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

By spełnić wymogi prawa, Gmina Wiązowna zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu i wyłonienia firmy odbierającej śmieci od mieszkańców gminy, właścicieli domków letniskowych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Emowie. Firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwała naszych mieszkańców od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Nowe zamówienie przewiduje, że odpady odbierane będą według harmonogramu przygotowanego przez gminę, a nie przedsiębiorcę (chcemy zachować ciągłość i powtarzalność obowiązującego obecnie harmonogramu). Planujemy również wdrożyć aplikację, która pozwoli nam policzyć worki (z podziałem na wysegregowane frakcje odpadów), które będą odbierane sprzed posesji. To rozwiązanie ma pokazać, ile i jakie produkujemy śmieci na terenie naszej gminy.  Przypomnijmy, że od lipca 2020 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek rozliczania się z wykonawcą za odbiór odpadów w przeliczeniu za tonę. Wcześniej korzystać można było z możliwości rozliczenia się z wykonawcą w sposób ryczałtowy. Pierwsze miesiące nowego systemu pokazują, że odebranych odpadów z terenu naszej gminy jest więcej niż w ubiegłych latach. Przyczyn może być kilka, stąd też konieczność wprowadzenia narzędzi ułatwiających kontrolę nad strumieniem odpadów.

Z uwagi na niestabilność przepisów w zakresie gospodarki odpadami (obecnie planowana jest kolejna nowelizacja ustawy)  i wynikające z tego trudności w oszacowaniu ryzyka kontraktu przez przedsiębiorców postanowiliśmy, że kolejna umowa będzie obowiązywała tylko przez rok. Nie stawialiśmy również w przetargu szczególnych (cenotwórczych) wymagań wobec naszego przyszłego kontrahenta. Przepisy dotyczące właściwego odbioru i gospodarowania odpadami są ogólnokrajowe – do tych, oczywiście, należy się stosować już teraz.

Przypominamy, że samorząd jedynie pośredniczy między mieszkańcami a firmą, która ten przetarg wygrywa. To oznacza, że finalna cena usług w żadnej mierze nie zależy od samorządu, który nie ma wpływu ani na samą procedurę przetargową (regulują ją przepisy prawa), ani na prywatnych przedsiębiorców (odbiorców odpadów), którzy kalkulują ceny usług według własnych założeń biznesowych. To, ile zapłacimy za zagospodarowanie odpadów, zależy głównie od tego, ile mieszkańcy ich wyprodukują. W od lipca stawka od mieszkańców wynosi 36,38 zł. Na realizację tego zadania samorząd zabezpieczył w budżecie gminy środki na kwotę 5,2 mln zł.

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 9 listopada, do godz. 12.30.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl