Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przetarg na śmieci 2021. Zapraszamy do składania ofert

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

By spełnić wymogi prawa, Gmina Wiązowna zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu i wyłonienia firmy odbierającej śmieci od mieszkańców gminy, właścicieli domków letniskowych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Emowie. Firma, która wygra przetarg, będzie obsługiwała naszych mieszkańców od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Nowe zamówienie przewiduje, że odpady odbierane będą według harmonogramu przygotowanego przez gminę, a nie przedsiębiorcę (chcemy zachować ciągłość i powtarzalność obowiązującego obecnie harmonogramu). Planujemy również wdrożyć aplikację, która pozwoli nam policzyć worki (z podziałem na wysegregowane frakcje odpadów), które będą odbierane sprzed posesji. To rozwiązanie ma pokazać, ile i jakie produkujemy śmieci na terenie naszej gminy.  Przypomnijmy, że od lipca 2020 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek rozliczania się z wykonawcą za odbiór odpadów w przeliczeniu za tonę. Wcześniej korzystać można było z możliwości rozliczenia się z wykonawcą w sposób ryczałtowy. Pierwsze miesiące nowego systemu pokazują, że odebranych odpadów z terenu naszej gminy jest więcej niż w ubiegłych latach. Przyczyn może być kilka, stąd też konieczność wprowadzenia narzędzi ułatwiających kontrolę nad strumieniem odpadów.

Z uwagi na niestabilność przepisów w zakresie gospodarki odpadami (obecnie planowana jest kolejna nowelizacja ustawy)  i wynikające z tego trudności w oszacowaniu ryzyka kontraktu przez przedsiębiorców postanowiliśmy, że kolejna umowa będzie obowiązywała tylko przez rok. Nie stawialiśmy również w przetargu szczególnych (cenotwórczych) wymagań wobec naszego przyszłego kontrahenta. Przepisy dotyczące właściwego odbioru i gospodarowania odpadami są ogólnokrajowe – do tych, oczywiście, należy się stosować już teraz.

Przypominamy, że samorząd jedynie pośredniczy między mieszkańcami a firmą, która ten przetarg wygrywa. To oznacza, że finalna cena usług w żadnej mierze nie zależy od samorządu, który nie ma wpływu ani na samą procedurę przetargową (regulują ją przepisy prawa), ani na prywatnych przedsiębiorców (odbiorców odpadów), którzy kalkulują ceny usług według własnych założeń biznesowych. To, ile zapłacimy za zagospodarowanie odpadów, zależy głównie od tego, ile mieszkańcy ich wyprodukują. W od lipca stawka od mieszkańców wynosi 36,38 zł. Na realizację tego zadania samorząd zabezpieczył w budżecie gminy środki na kwotę 5,2 mln zł.

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 9 listopada, do godz. 12.30.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Ustawa śmieciowa. Nowe przepisy

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Zróżnicowane stawki opłat za odpady posegregowane i niesegregowane wprowadziła nowelizacja ustawy śmieciowej, która obowiązuje od 6 września. Mniej za odpady mają płacić osoby, które posiadają przydomowe kompostowniki.

Jak podaje serwis samorządowy PAP, jednym z celów nowych rozwiązań ma być większa motywacja mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych. Nowe przepisy przewidują „widełki” w opłatach dla osób, które nie będą segregowały śmieci. Zapłacą za śmieci nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.

Ustawa stanowi również, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak skontrolować właścicieli. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej.

Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.

Nowela ustawy śmieciowej ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa i będzie nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę ogółem – za rok od nieruchomości (ok. 170 zł), na której znajduje się domek letniskowy.

Ustawa ma też pozwolić gminom tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów, bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć.

Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

Źródło: serwis samorządowy PAP

Ustawa śmieciowa. Niesegregowane mają być droższe

Czarne worki ze śmieciami ułożone w stos
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Od dwóch do czterech razy więcej zapłacą, ci, którzy nie segregują odpadów – zakłada uchwalona przez Sejm nowela tzw. ustawy śmieciowej. Teraz trafi ona pod obrady Senatu.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 258 posłów, 142 było przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu.  Jednym z celów nowych rozwiązań ma być większa motywacja mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych.

Nowe przepisy przewidują “widełki” w opłatach dla osób, które nie będą segregowały śmieci. Zapłacą za śmieci nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.

Ustawa stanowi również, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak skontrolować właścicieli. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej.

Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.

Nowela ustawy śmieciowej ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa i będzie nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem – za rok od nieruchomości (ok. 170 zł), na której znajduje się domek letniskowy.

Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Foto: pixabay.com