Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Termomodernizacja budynków w Radiówku i Gliniance. Mamy dotację

Wójt Janusz Budny, skarbnik Agnieszka Kowalska i marszałek Adam Struzik po podpisaniu umowy. wójt trzyma symboliczny czek.
Dzięki dotacji przeprowadzimy gruntowną termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Radiówku oraz budynku handlowo-usługowego w Gliniance (Foto: UG Wiązowna)

Otrzymaliśmy środki unijne na przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji budynku Centrum Usług Społecznych w Radiówku oraz budynku handlowo-usługowego w Gliniance. We wtorek 27 grudnia marszałek Adam Struzik oraz wójt Janusz Budny i skarbnik Agnieszka Kowalska podpisali umowę o dofinansowanie inwestycji.

Wartość projektu to 2 408 276,12 zł, z czego dofinansowanie to 1 514 403,34 zł (80 % kosztów kwalifikowanych). Zakres projekt obejmuje:

  1. Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Radiówku wraz ze zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą oświetlenia na LED;
  2. Termomodernizację budynku użyteczności publicznej z funkcją handlowo-usługową w Gliniance wraz ze zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą oświetlenia na LED.

Szacuje się, iż w wyniku realizacji tej inwestycji zapotrzebowanie tych obiektów na energię zmaleje o ponad 60%. Ważnym celem projektu jest również redukcja emisji CO2 (o ok. 70%) oraz poprawa ich efektywności energetycznej  poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną dzięki termomodernizacji budynków oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Będzie to mieć wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców (czyste powietrze), a tym samym na rozwój mieszkalnictwa oraz przedsiębiorczości poprzez tworzenie przyjaznego środowiska dla osiedlenia się w tym regionie.

Projekt „Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna” jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.

Więcej informacji na temat dotacji udziela Olga Pieniak-Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl