mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dofinansowanie z UE. Kolejne środki dla Gminy Wiązowna

Na czarnym stole od góry widzimy otwarty komputer i ręce na klawiaturze. Obok leżą książki i zeszyty
Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego (Foto: pixabay.com)

Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Nasza gmina otrzyma 471 360 zł.

Wniosek powstał w partnerstwie pięciu gmin. Liderem projektu jest gmina Otwock, natomiast partnerami są gminy: Wiązowna, Józefów, Karczew oraz Czosnów. Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający skuteczne nauczanie z zastosowaniem nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK – komputery PC i laptopy oraz sprzęt demonstracyjny. Zakupimy 120 laptopów, 20 zestawów komputerowych, 60 tabletów graficznych, 8 projektorów i 8 tablic multimedialny oraz 200 licencji Office.

Wartość całego projektu to 3 927 556,23 zł, w tym dofinansowanie UE – 2 554 508,12 zł. Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Wiązowna to 724 716 zł , w tym dofinansowanie z UE – 471 360 zł.

Dotacja ta przyznana została w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Więcej informacji udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl