bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rekordowe wsparcie unijne dla OSP. Już 10 lutego podpisanie umowy

Już 10 lutego przedstawiciele gmin z Powiatu Otwockiego, w tym Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Anna Sikora podpiszą umowy na dofinansowanie zakupu wozów strażackich dla jednostek OSP. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu otwockiego wyniosło 4,7 mln zł.

Do mazowieckich OSP trafi aż 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską, natomiast 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa.

W sobotę umowy z władzami gmin Wiązowna, Karczew, Sobienie-Jeziory, Osieck, Kołbiel i prezesem OSP w Otwocku-Jabłonnie podpiszą członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i radna województwa Anna Brzezińska. W spotkaniu weźmie również udział Wiesława Nowaczyńska, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z Mazowsza. Otrzymamy ponad 700 tys. zł

Gmina Wiązowna znalazła się na listach rankingowych uchwał przyjętych podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które odbyło się w dniu 6.02.2024 r. Dostaniemy dofinansowanie na zadania, których łączna kwota wyniesie 743.530,00 zł. Poniżej przedstawiamy listę otrzymanych dotacji.

MAZOWSZE DLA SPORTU: Wartość wniosku: 650.000,00 zł. w tym dotacja 226.730,00 zł. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na placu w Woli Duckiej”. Przewidziano budowę boiska sportowego-wielofunkcyjnego o wymiarach 11×20 m o nawierzchni poliuretanowo -gumowej typu „spray” wraz z wyposażeniem. Na terenie zamontowane zostaną piłkochwyty, tablica z regulaminem. Boisko będzie przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Na terenie inwestycji planowane jest również zamontowanie ławek i koszy na śmieci.

MAZOWSZE DLA KLIMATU: Wartość wniosku: 100.000,00 zł. w tym dotacja 70.000,00 zł.  „Modernizacja systemu retencji w ramach zagospodarowania terenu działki nr 294 w Woli Duckiej”.
Zakres robót objętych wnioskiem:

 • oczyszczenie (odmulenie) zbiornika wodnego,
 • umocnienie skarpy brzegowej zbiornika retencyjnego płotkiem faszynowym,
 • wyprofilowanie skarpy i zasypanie humusem na długości linii brzegowej,
 • oczyszczenie terenu,
 • przygotowanie terenu pod nasadzenia niskie i wysokie,
 • spulchnienie i wstępne wyrównanie,
 • zmiana urodzajna pod nasadzenia,
 • nasadzenia roślin liściastych,
 • nasadzenia traw i bylin ozdobnych.

MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH: Wartość wniosku 260.000,00 zł w tym wartość dotacji 200.000,00 zł. „Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w m. Góraszka, gm. Wiązowna”. Zakres robót obejmie prace wykończeniowe: stolarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie, wyposażenie łazienek trwale związane z obiektem, montaży grzejników, instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w tym montaż gniazd, włączników i punktów świetlnych, posadzek i sufitów wraz z tynkami.

MAZOWSZE DLA SOŁECTW: Wartość wniosku 180.000,00 zł. w tym dotacja 90.000,00 zł. „Zagospodarowanie  terenów wraz z doposażeniem świetlic w Sołectwach Bolesławów, Boryszew, Duchnów, Glinianka I, Góraszka oraz Pęclin, gm. Wiązowna”. Bolesławów – plac zabaw i siłownia plenerowa. Boryszew – modernizacja placu zabaw, Duchnów – budowa siłowni plenerowej, Glinianka I – Zakup RTV i AGD do nowopowstałej świetlicy wiejskiej. Góraszka – Zakup RTV i AGD do nowopowstałej świetlicy wiejskiej, Pęclin – nasadzenia zieleni oraz budowa mat zacieniających nad placem zabaw.

MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA: Wartość wniosku: 62.400,00, w tym przyznana dotacja: 46.800,00 zł. „Akcje edukacyjno-informacyjne”. Warsztaty dla dorosłych z zakresu nieekologicznych źródeł ogrzewania, EKOBus – Mobilne centrum Edukacji – edukacja mieszkańców np. podczas imprez plenerowych, Stanowiska Gier VR – gra w której ratuje się planetę w przestrzeni okularów wirtualnych, Stanowiska quizowe dla dzieci podczas imprez w szkole i pikników, Gry ekologiczne z zakresu ochrony powietrza – do wykorzystania w szkołach i podczas pikników, 4 spektakle połączone z animacją dla dzieci ze szkół podstawowych.

MAZOWSZE DLA SENIORÓW: wartość wniosku 40.000,00 zł. (100% wsparcia) III Piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna pn. ,,W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla seniorów 60+ z terenu Gminy Wiązowna.

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP: Wartość wniosku 40.000,00 zł (100% wsparcia). Wniosek obejmuje remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT: Wartość wniosku 20.000,00 zł w tym dotacja 10.000,00 zł. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiązowna”. Zadanie dotyczy sterylizacji bądź kastracji psów i kotów właścicielskich i wolnożyjących z terenu gminy Wiązowna oraz ujęcie ich w systemie identyfikacji zwierząt (czipowanie).

MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW: Wartość wniosku: 50.000,00 zł. w tym dotacja 20.000,00 zł + wkład własny ROD 10.000,00 zł. „Modernizacja istniejącego WC na terenie ogródków działkowych „Malcanów-Brzezina” w Gminie Wiązowna”. Zakres planowanych prac: wykonanie podejścia kanalizacyjnego i wodnego wraz z przyłączami, przebudowa 1 kabiny i wyposażenie w muszle sedesową stalową, zainstalowanie umywalki stalowej i baterii umywalkowej, malowanie ścian, wymiana pokrycia dachowego z ondulinowego na blachodachówkę, remont schodków zewnętrznych, modernizacja oświetlenia na energooszczędne.

Uchwała antysmogowa przyjęta. Mazowsze zaostrza przepisy

Bordowy dach. Z komina leci siwy dym.
Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu (Foto: pixabay.com)

Mazowsze zaostrza uchwałę antysmogową. Nowelizacja przepisów wprowadza zakaz spalania węgla w Warszawie od października 2023 r., a z początkiem 2028 r. przepis wejdzie w życie także w podwarszawskich powiatach.

Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które odbyło się 26 kwietnia radni, przyjęli uchwałę nr 59/22 zmieniającą obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową. Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym woj. mazowieckiego.

Zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla będzie obowiązywał:

 1. od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych Warszawy;
 2. od dnia 1 stycznia 2028 r., w gminach należących do powiatu otwockiego i innych gminach  należących do pozostałych powiatów podwarszawskich.

Powyższy zakaz nie obejmuje:

 1. instalacji spełniających wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe i ogrzewaczy miejscowych, których eksploatację rozpoczęto do dnia 1 czerwca 2022  r. Instalacje te będą mogły funkcjonować do czasu ustania ich żywotności;
 2. instalacji spełniających wymagania określone dla 5 klasy według norm PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto do dnia 10 listopada 2017 r. – będą one mogły funkcjonować do czasu ustania ich żywotności.

Uchwała wprowadza zakaz używania kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach, dla których pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zostaną złożone po 1 stycznia 2023 r. i jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki.

Nadal obowiązują zapisy dotyczące terminów wymiany pieców:

 1. Do 31 grudnia 2022 r. – należy wymienić instalacje pozaklasowe oraz klasę 1 i 2;
 2. Do 31 grudnia 2027 r. – należy wymienić instalacje klasy 3 i 4;
 3. Do 31 grudnia 2022 r. – należy wymienić kominki, które nie spełniają norm dla ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłów.

Więcej informacji na temat nowej uchwały antysmogowej można znaleźć na stronie Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dotacja do wymiany pieca

Przypominamy, że w naszej gminie można uzyskać 4500 zł dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła w budynku mieszkalnym. Ze środków tych można pokryć: koszty zakupu pieca, koszty montażu i uruchomienia kotła, koszty demontażu dotychczasowego pieca, koszty wykonania instalacji wewnętrznej, koszty przystosowania komina do odprowadzenia spalin, koszty zakupu i montażu pompy ciepła.

W ubiegłym roku w Urzędzie Gminy Wiązowna uruchomiliśmy także punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Naszym celem jest pomoc mieszkańcom, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej i przekazanie ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program “Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją budynku.

Więcej informacji na temat dotacji i Programu “Czyste Powietrze” można znaleźć w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Wymiana pieców oraz uzyskać z Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel 22 512 58 24 lub pisząc na e-mail: czystepowietrze@wiazowna.pl.

Sejmik Województwa Mazowieckiego. Konsultacje programu dla NGO

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Najważniejsze zmiany to:

 1. dodanie w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”;
 2. zmiana nazwy zadania nr 5 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, która po zmianie brzmiałaby następująco: „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”;
 3. dodanie nowego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii – szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

 1. opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.ploraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;
 2. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
 3. wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1)      Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2)      Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3)      Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4)      Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5)      Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6)      Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7)      Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8)      Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 do 18 marca 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 wpunktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”:
  1)      Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2)      Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3)      Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4)      Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5)      Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6)      Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7)      Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8)      Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 3.  za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;
 4. drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
 5. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 43 79 474, 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl.

Dofinansowanie z UE. Kolejne środki dla Gminy Wiązowna

Na czarnym stole od góry widzimy otwarty komputer i ręce na klawiaturze. Obok leżą książki i zeszyty
Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego (Foto: pixabay.com)

Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Nasza gmina otrzyma 471 360 zł.

Wniosek powstał w partnerstwie pięciu gmin. Liderem projektu jest gmina Otwock, natomiast partnerami są gminy: Wiązowna, Józefów, Karczew oraz Czosnów. Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający skuteczne nauczanie z zastosowaniem nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK – komputery PC i laptopy oraz sprzęt demonstracyjny. Zakupimy 120 laptopów, 20 zestawów komputerowych, 60 tabletów graficznych, 8 projektorów i 8 tablic multimedialny oraz 200 licencji Office.

Wartość całego projektu to 3 927 556,23 zł, w tym dofinansowanie UE – 2 554 508,12 zł. Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Wiązowna to 724 716 zł , w tym dofinansowanie z UE – 471 360 zł.

Dotacja ta przyznana została w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Więcej informacji udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Konsultacje społeczne. Program Mazowsza dla NGO

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne wymienione w ustawie podmioty do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Najważniejsze zmiany to:

 1. dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, § 13 pkt 3 oraz 15 pkt 2;
 2. kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” w latach 2023 – 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r. Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. Rekrutacja

Ręce młodych ludzi ułożone tak, że w środku powstało koło
Ręce młodych ludzi ułożone tak, że w środku powstało koło

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z całego Mazowsza do kandydowania na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Sejmik Młodzieżowy będzie partnerem dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań.

Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego:

 • będzie pracował zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by dać radnym poczucie sprawczości i przekonanie, że Młodzieżowy Sejmik działa w imieniu młodzieży z Mazowsza i na jej rzecz;
 • będzie gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa mazowieckiego;
 • będzie miał charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa mazowieckiego;
 • będzie partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jak zostać radnym? Na początek wystarczy chcieć i wiedzieć, po co się kandyduje, a potem…wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 głosów poparcia (druki do pobrania poniżej) i wysłać na adres Fundacji Civis Polonus, której Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie otwartego konkursu ofert powierzył powołanie i organizację prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Harmonogram rekrutacji radnych:

 • od 1 do 25 października – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych;
 • do 31 października – ocena formalna zgłoszeń;
 • od 4 do 15 listopada – ocena merytoryczna zgłoszeń;
 • od 18 do 22 listopada – rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami;
 • do 30 listopada – ogłoszenie listy radnych.

Informacje o rekrutacji:

Fundacja Civis Polonus, tel. 509 725 536, 22 827 52 49
e-mail: sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl.

Więcej informacji oraz formularze dostępne są na stronie: www.mazovia.pl.

źródło: www.mazovia.pl