Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program “Czyste powietrze”. Przyjdź na spotkanie i dowiedz się, jak uzyskać dotację

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna na cztery spotkania „Czyste Powietrze” z doradcą energetycznym oraz z pracownikiem Wydziału Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Wiązowna.

Na spotkaniach 7, 9, 13 i 14 czerwca poruszymy tematy:

 1. znowelizowanej Uchwały Antysmogowej,
 2. możliwych dofinansowaniach do wymiany źródła ciepła,
 3. korzyści z instalacji odnawialnych źródeł energii.

Po spotkaniu będzie możliwość wypełnienia deklaracji CEEB – obowiązkowego zgłoszenia źródła ogrzewania domu i innych budynków do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklarację należy złożyć do końca czerwca.

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: czystepowietrze@wiazowna.pl

 

Sporkania w sprawie program Czyste Powietrze

Uchwała antysmogowa przyjęta. Mazowsze zaostrza przepisy

Bordowy dach. Z komina leci siwy dym.
Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu (Foto: pixabay.com)

Mazowsze zaostrza uchwałę antysmogową. Nowelizacja przepisów wprowadza zakaz spalania węgla w Warszawie od października 2023 r., a z początkiem 2028 r. przepis wejdzie w życie także w podwarszawskich powiatach.

Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które odbyło się 26 kwietnia radni, przyjęli uchwałę nr 59/22 zmieniającą obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową. Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym woj. mazowieckiego.

Zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla będzie obowiązywał:

 1. od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych Warszawy;
 2. od dnia 1 stycznia 2028 r., w gminach należących do powiatu otwockiego i innych gminach  należących do pozostałych powiatów podwarszawskich.

Powyższy zakaz nie obejmuje:

 1. instalacji spełniających wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe i ogrzewaczy miejscowych, których eksploatację rozpoczęto do dnia 1 czerwca 2022  r. Instalacje te będą mogły funkcjonować do czasu ustania ich żywotności;
 2. instalacji spełniających wymagania określone dla 5 klasy według norm PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto do dnia 10 listopada 2017 r. – będą one mogły funkcjonować do czasu ustania ich żywotności.

Uchwała wprowadza zakaz używania kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach, dla których pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zostaną złożone po 1 stycznia 2023 r. i jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki.

Nadal obowiązują zapisy dotyczące terminów wymiany pieców:

 1. Do 31 grudnia 2022 r. – należy wymienić instalacje pozaklasowe oraz klasę 1 i 2;
 2. Do 31 grudnia 2027 r. – należy wymienić instalacje klasy 3 i 4;
 3. Do 31 grudnia 2022 r. – należy wymienić kominki, które nie spełniają norm dla ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłów.

Więcej informacji na temat nowej uchwały antysmogowej można znaleźć na stronie Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dotacja do wymiany pieca

Przypominamy, że w naszej gminie można uzyskać 4500 zł dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła w budynku mieszkalnym. Ze środków tych można pokryć: koszty zakupu pieca, koszty montażu i uruchomienia kotła, koszty demontażu dotychczasowego pieca, koszty wykonania instalacji wewnętrznej, koszty przystosowania komina do odprowadzenia spalin, koszty zakupu i montażu pompy ciepła.

W ubiegłym roku w Urzędzie Gminy Wiązowna uruchomiliśmy także punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Naszym celem jest pomoc mieszkańcom, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej i przekazanie ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program “Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją budynku.

Więcej informacji na temat dotacji i Programu “Czyste Powietrze” można znaleźć w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Wymiana pieców oraz uzyskać z Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel 22 512 58 24 lub pisząc na e-mail: czystepowietrze@wiazowna.pl.

Uchwała antysmogowa do konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały antysmogowej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 18 sierpnia br.

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego w niniejszej informacji oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (II piętro, pokój 220) od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–15:00.

My także weźmiemy udział w konsultacjach. Dlatego uwagi i wnioski można przekazywać także do Urzędu Gminy Wiązowna, a my prześlemy je dalej. W tym celu należy się skontaktować z Anną Bogucką z Wydziału Ochrony Środowiska, pok. 010, tel. 22 512 5 825, email: a.bogucka@@wiazowna.pl

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego WM.