mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Wymiana pieców

Wymiana pieców

Piec z otwartym paleniskiem. Przez uchylone drzwiczki widać ogień
Piec z otwartym paleniskiem. Przez uchylone drzwiczki widać ogień

Gmina przyznaje dotację do wymiany pieca „kopciucha”

Masz stary piec, który ogrzewa twój dom i chcesz go wymienić na nowe, ekologiczne źródło ciepła? Nasza gmina będzie dofinansowywać takie inwestycje. O dotację będzie mógł wystąpić każdy mieszkaniec gminy. Wnioski będzie można zacząć składać już od 1 października.

Jak alarmują naukowcy stale przekraczane stężenie zanieczyszczeń powietrza, w negatywny sposób odbija się na zdrowiu każdego człowieka. Szczególnie osób starszych i dzieci. Najbardziej narażeni są ludzie cierpiący z powodu chorób ze strony układu oddechowego. Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza.

Przyczyny niskiej emisji: ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci; korzystanie z przestarzałych pieców; nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania; emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy; mała popularność odnawialnych źródeł energii.

W grudniu 2018 r. Gmina Wiązowna przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Zakładamy, że do końca 2024 r. na terenie naszej gminy likwidacji w budynkach mieszkalnych ulegnie około 400 starych, nieefektywnych pieców na paliwo stałe (drewno, węgiel), które zastąpione zostaną nowymi ekologicznymi źródłami ogrzewania pomieszczeń. Gmina Wiązowna po części sfinansuje te inwestycje, udzielając mieszkańcom gminy dotacji do wymiany pieców.

4500 zł z budżetu przekażemy na dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła w budynku mieszkalnym. Ze środków tych będzie można pokryć: koszty zakupu pieca, koszty montażu i uruchomienia kotła, koszty demontażu dotychczasowego pieca, koszty wykonania instalacji wewnętrznej, koszty przystosowania komina do odprowadzenia spalin, koszty zakupu i montażu pompy ciepła.

Sześć kroków do uzyskania dofinansowania do wymiany pieca:

 1. prawidłowo wypełnij wniosek, podpisz go i złóż;
 2. do wniosku dołącz wszystkie wymagane załączniki;
 3. wyraź zgodę na wizytę pracowników Wydziału Środowiska i Nieruchomości, którzy potwierdzą istnienie działającego, starego typu kotła;
 4. podpisz umowę;
 5. zrealizuj inwestycję;
 6. złóż wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup urządzenia, który jest potwierdzeniem wykonanej i ukończonej inwestycji.

Dofinansowanie zostanie wypłacone dopiero po skończeniu prac oraz złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego. Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli zrobimy to wcześniej, nie dostaniemy pieniędzy.  Wnioski na dofinansowanie inwestycji będzie można składać do 1 października do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji oraz od 2 stycznia do 1 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Więcej informacji na ten temat udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24 lub 25, 26 i 27, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl lub pone@wiazowna.pl

„Czyste powietrze 2019”. Nabór wniosków w WFOŚiGW

Chcesz wymienić piec na nowy, ocieplić dom lub zamontować baterie słoneczne?  Możesz liczyć na dofinansowanie. Ruszył ponowny nabór wniosków w programie „Czyste powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego zadaniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Do głównych zadań finansowanych w ramach programu należą wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Kto może składać wnioski i ile można zyskać?

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do końca 2029 r. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 1. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji, to 53 tys. zł.
 2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. zł.
 3. Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie.
 4. Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
 5. Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 6. Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 7. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
 8. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu. Dodatkowo należy załączyć: dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki, oraz audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy. W przypadku Gminy Wiązowna to WFOŚiGW w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 1. dotacja,
 2. pożyczka.

Szczegóły, ogłoszenie o naborze oraz link do Portalu Beneficjenta dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Data opublikowania strony: 04/10/2019