mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wymiana pieców

Wymiana pieców

Piec z otwartym paleniskiem. Przez uchylone drzwiczki widać ogień
W Programie "Czyste Powietrze" można zyskać dotację na wymianę m.in. starego kopciucha (Foto: pixabay.com)

Gmina przyznaje dotację do wymiany pieca „kopciucha”

Masz stary piec, który ogrzewa twój dom i chcesz go wymienić na nowe, ekologiczne źródło ciepła? Nasza gmina będzie dofinansowywać takie inwestycje. O dotację będzie mógł wystąpić każdy mieszkaniec gminy. Wnioski będzie można zacząć składać już od 1 października.

Jak alarmują naukowcy stale przekraczane stężenie zanieczyszczeń powietrza, w negatywny sposób odbija się na zdrowiu każdego człowieka. Szczególnie osób starszych i dzieci. Najbardziej narażeni są ludzie cierpiący z powodu chorób ze strony układu oddechowego. Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza.

Przyczyny niskiej emisji: ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci; korzystanie z przestarzałych pieców; nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania; emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy; mała popularność odnawialnych źródeł energii.

W grudniu 2018 r. Gmina Wiązowna przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Zakładamy, że do końca 2024 r. na terenie naszej gminy likwidacji w budynkach mieszkalnych ulegnie około 400 starych, nieefektywnych pieców na paliwo stałe (drewno, węgiel), które zastąpione zostaną nowymi ekologicznymi źródłami ogrzewania pomieszczeń. Gmina Wiązowna po części sfinansuje te inwestycje, udzielając mieszkańcom gminy dotacji do wymiany pieców.

4500 zł z budżetu przekażemy na dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła w budynku mieszkalnym. Ze środków tych będzie można pokryć: koszty zakupu pieca, koszty montażu i uruchomienia kotła, koszty demontażu dotychczasowego pieca, koszty wykonania instalacji wewnętrznej, koszty przystosowania komina do odprowadzenia spalin, koszty zakupu i montażu pompy ciepła.

Sześć kroków do uzyskania dofinansowania do wymiany pieca:

  1. prawidłowo wypełnij wniosek, podpisz go i złóż;
  2. do wniosku dołącz wszystkie wymagane załączniki;
  3. wyraź zgodę na wizytę pracowników Wydziału Środowiska i Nieruchomości, którzy potwierdzą istnienie działającego, starego typu kotła;
  4. podpisz umowę;
  5. zrealizuj inwestycję;
  6. złóż wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup urządzenia, który jest potwierdzeniem wykonanej i ukończonej inwestycji.

Dofinansowanie zostanie wypłacone dopiero po skończeniu prac oraz złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego. Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli zrobimy to wcześniej, nie dostaniemy pieniędzy.  Wnioski na dofinansowanie inwestycji będzie można składać do 1 października do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji oraz od 2 stycznia do 1 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Więcej informacji na ten temat udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24 lub 25, 26 i 27, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl lub pone@wiazowna.pl

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a naszą gminą uruchomiliśmy punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Naszym celem jest pomoc Mieszkańcom, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej i przekazanie ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czym jest program “Czyste Powietrze”?

Program “Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją budynku. Cel programu to podniesienie jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (piece typu „kopciuchy”) na nowoczesne, ekologiczne, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacją można również dofinansować budowę przydomowej instalacji fotowoltaicznej, co może podnieść poziom otrzymanego dofinansowania!

Kto może skorzystać z programu?

Skorzystać z programu mogą osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwa poziomy dofinansowania:

1) Podstawowy – dla beneficjentów o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł/rok

2) Rozszerzony – dla beneficjentów, w przypadku których miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla poziomu podwyższonego.

 

Zestawienie dotacji w Programie Czyste Powietrze

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się w postaci elektronicznej na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.

Ulotka informacyjna Programu Czyste Powietrze

Mieszkańców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez Internet zapraszamy do punktu “Czystego Powietrz”a znajdującego się w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Pytania można również kierować na adres e-mail czystepowietrze@wiazowna.pl lub pod numerem telefonu 22 512 58 24.

Data opublikowania strony: 04/10/2019