bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Egzamin ósmoklasisty. Wyniki naszych szkół

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji

W tym roku 142 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Najwięcej, bo 51 w Wiązownie, 35 w Gliniance, 30 w Malcanowie i 26 w Zakręcie. Najlepiej wypadli z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki.

Egzamin przeprowadzany był w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych.  

Uczniowie ze szkół na terenie gminy Wiązowna dobrze wypadli na tle powiatu, województwa i kraju. Średni wynik gminy, uwzględniający cztery publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wiązowna oraz jedną niepubliczną szkołę podstawową, wyniósł: z języka polskiego – 70% (powiat – 69%, województwo – 64%), z matematyki – 58% (powiat 57%, województwo – 52%), a z języka angielskiego aż 81%, podczas gdy w powiecie 73%, a w województwie 71%. 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów na tle powiatu otwockiego i województwa mazowieckiego

W tym roku spośród gminnych szkół publicznych najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze szkoły w Wiązownie. Średnia z języka polskiego w wiązowskiej podstawówce wyniosła 78%, podczas gdy w SP Malcanów – 69%, SP Zakręt – 66% a w SP Glinianka – 60%. Matematyka również najlepiej wypadła w szkole w Wiązownie – średni wynik 64%, o 7 pkt proc.  wyższy niż średni wynik szkół w powiecie otwockim. Tylko o 1% niższy średni wynik z matematyki uzyskała szkoła w Zakręcie – 63%, 61% to średni wynik szkoły w Malcanowie, zaś w Gliniance tylko 41%.  Z języka angielskiego najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie z Zakrętu, uzyskując średni wynik 86% – aż o 15 pkt proc. wyższy niż średnia wojewódzka i o 13 pkt proc. wyższy niż średnia powiatowa. Równie dobrze język angielski wypadł w Wiązownie i w Malcanowie – 82%. W Gliniance – 69%. 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w poszczególnych szkołach podstawowych Gminy Wiązowna

Miniony rok szkolny był szczególnie trudny dla ósmoklasistów. Tym bardziej wszystkim absolwentom szkół podstawowych, ich nauczycielom i rodzicom należą się gratulacje i podziękowania.  Absolwentom życzymy wytrwałości, otwartości na wiedzę i nowe wyzwania oraz rozwoju swoich pasji i zainteresowań na dalszym etapie edukacji.  

Więcej informacji na temat wyników można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl