bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mistrzostwa Europy w karate. Maja Pawłowska ze złotym medalem

Maja Pawłowska ze zdobytymi medalami. (foto: Joanna Pawłowska)
Maja Pawłowska ze zdobytymi medalami. (foto: Joanna Pawłowska)

W dniach 1-4 listopada w Belgii odbyły się Mistrzostwa Europy w karate. Uczennica Szkoły Podstawowej im. bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie Maja Pawłowska została wraz z klubową koleżanką Mistrzynią Europy w karate.

Dodatkowo Maja zdobyła dwa srebrne medale w kategorii kata i kata kobudo. Maja ćwiczy pod okiem Senseia Mirosława Platy w Otwockiej Akademii Karate-Jissen.

“Sprzątanie świata”. Szkoła Podstawowa w Wiązownie

17 września 2021 r. wzięliśmy udział w akcji ,,Sprzątanie świata”. Działania nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie koordynowała nauczycielka chemii, biologii i przyrody – Pani Anna Kubicka.

Głównodowodząca akcją prosiła wychowawców klas 0-III o przeprowadzenie pogadanki na temat dzisiejszych działań podejmowanych m.in przez ich starszych kolegów i koleżanki. Dzieci zostały uwrażliwione na kwestię szacunku do przyrody wyrażającą się w zabieraniu własnych śmieci ze sobą lub umieszczaniu ich w przeznaczonych do tego miejscach.

Pani od przyrody wskazała rejony objęte sprzątaniem, za które odpowiedzialni stali się uczniowie konkretnych klas drugiego etapu edukacyjnego (klasy od czwartych do ósmych). Zaangażowani w akcję – pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego, chemii, geografii, biologii oraz wychowawców i nauczycieli wspomagających – dziarsko wyruszyli w wyznaczonych kierunkach. Wcześniej zostali zaopatrzeni w niezbędne atrybuty – rękawiczki jednorazowe oraz pojemne worki, o które zadbali włodarze gminy. Poszczególne grupy skierowały się w rejony będące nieopodal budynku szkoły. To na przykład ulica Kościelna czy aleja w parku niedaleko stawisk nad brzegiem Mieni. Skrupulatnie wysprzątaliśmy również drogę wiodącą ze szkoły do boiska ligowego oraz ulicę Sportową. Nic niepożądanego nie umknęło uwadze porządkujących także na ulicy Lubelskiej. Worki napełniały się nadzwyczaj szybko. Wśród znalezisk dominowały szklane butelki po napojach wyskokowych, rozbite szkło (stanowiące wyjątkowe niebezpieczeństwo dla spacerowiczów), puszki, papierki po batonikach. Dzięki sprzątającym do worków dostały się porzucone nad Mienią ubrania o wątpliwej czystości i odpychającym zapachu. Okazało się także, że niektórzy nie mają skrupułów, by do lasu wynieść zardzewiałą felgę lub uszkodzoną plandekę samochodową. Po kilkunastu minutach mogliśmy nieść worki, żałując, że nie są wypełnione świątecznymi prezentami, a śmieciami niefrasobliwych ludzi.

Miłym akcentem stało się biesiadowanie, kiedy to uczestnicy ekologicznych działań mogli posilić się ciepłymi kiełbaskami zasponsorowanymi przez Urząd Gminy. Co prawda nie zapalono ogniska, by je upiec, jednak dzięki Panu Emilowi Gawrysiowi, Panu kucharzowi i Paniom kucharkom uczniowie zjedli je ze smakiem w wygodnej i odnowionej stołówce szkolnej. Dla porządkujących teren na wcześniejszych godzinach lekcyjnych stało się to swoistym podziękowaniem za ich starania. Uczniowie, którzy dopiero mieli wyruszyć na sprzątanie, pokrzepili się ciepłym posiłkiem, aby efektywniej wykonać powierzone zadania.

Akcja ,,Sprzątanie świata” była nie tylko spacerem integrującym poszczególne klasy. To przede wszystkim praktyczna lekcja szacunku do przyrody. Jako nauczyciele liczymy na to, że uczeń, który podniesie butelkę, puszkę czy papierek zastanowi się nad własnym postępowaniem i sam nie rzuci śmieci w nieodpowiednim miejscu. Chcielibyśmy, by wyedukowani w ten sposób młodzi ludzie przerwali łańcuch nieodpowiednich zachowań wobec bogactwa niszczonej przyrody. Marzymy, aby w kolejnych latach worki wracały zupełnie puste i akcja okazała się całkowicie niepotrzebna z uwagi na kulturę, odpowiedzialność i ekologiczną postawę mieszkańców naszej planety.

info z: tukontakt@wiazowna.pl

Dorota Konstantynowicz – Bogłowska

Egzamin ósmoklasisty. Wyniki naszych szkół

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji

W tym roku 142 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Najwięcej, bo 51 w Wiązownie, 35 w Gliniance, 30 w Malcanowie i 26 w Zakręcie. Najlepiej wypadli z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki.

Egzamin przeprowadzany był w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych.  

Uczniowie ze szkół na terenie gminy Wiązowna dobrze wypadli na tle powiatu, województwa i kraju. Średni wynik gminy, uwzględniający cztery publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wiązowna oraz jedną niepubliczną szkołę podstawową, wyniósł: z języka polskiego – 70% (powiat – 69%, województwo – 64%), z matematyki – 58% (powiat 57%, województwo – 52%), a z języka angielskiego aż 81%, podczas gdy w powiecie 73%, a w województwie 71%. 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów na tle powiatu otwockiego i województwa mazowieckiego

W tym roku spośród gminnych szkół publicznych najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze szkoły w Wiązownie. Średnia z języka polskiego w wiązowskiej podstawówce wyniosła 78%, podczas gdy w SP Malcanów – 69%, SP Zakręt – 66% a w SP Glinianka – 60%. Matematyka również najlepiej wypadła w szkole w Wiązownie – średni wynik 64%, o 7 pkt proc.  wyższy niż średni wynik szkół w powiecie otwockim. Tylko o 1% niższy średni wynik z matematyki uzyskała szkoła w Zakręcie – 63%, 61% to średni wynik szkoły w Malcanowie, zaś w Gliniance tylko 41%.  Z języka angielskiego najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie z Zakrętu, uzyskując średni wynik 86% – aż o 15 pkt proc. wyższy niż średnia wojewódzka i o 13 pkt proc. wyższy niż średnia powiatowa. Równie dobrze język angielski wypadł w Wiązownie i w Malcanowie – 82%. W Gliniance – 69%. 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w poszczególnych szkołach podstawowych Gminy Wiązowna

Miniony rok szkolny był szczególnie trudny dla ósmoklasistów. Tym bardziej wszystkim absolwentom szkół podstawowych, ich nauczycielom i rodzicom należą się gratulacje i podziękowania.  Absolwentom życzymy wytrwałości, otwartości na wiedzę i nowe wyzwania oraz rozwoju swoich pasji i zainteresowań na dalszym etapie edukacji.  

Więcej informacji na temat wyników można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl

Nowe obwody szkolne. Zmiany od września

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

Od nowego roku szkolnego 2021/2022 zmianie ulegną obwody szkolne, do których należą poszczególne miejscowości. Majdan i Zagórze będą podlegać pod szkołę w Zakręcie, a Lipowo – szkołę w Gliniance.

Majdan i Zagórze, które dotychczas były w obwodzie Szkoły Podstawowej w Wiązownie, zostają włączone do obwodu szkoły w Zakręcie. Podobnie będzie w przypadku Lipowa, które dotychczas było w obwodzie Szkoły Podstawowej w  Malcanów, a teraz zostaje włączone do obwodu szkoły w Gliniance. Granice nowych obwodów zostały opracowane we współpracy z dyrektorami szkół. Zmiany te pozytywnie zaopiniowali: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz oświatowe związki zawodowe.

Na ten krok zdecydowaliśmy po dogłębnej analizie możliwości lokalowych naszych szkół. Szkoły w Gliniance i w Zakręcie, do których będą przypisanie Lipowo oraz Majdan i Zagórze, zostały gruntownie zmodernizowane oraz rozbudowane i mają możliwość przyjąć większą liczby uczniów. Dzięki tej zmianie odciążymy zarówno placówkę w Malcanowie, jak i w Wiązownie oraz znika ryzyko prowadzenia zajęć dla uczniów w systemie zmianowym.

W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wyboru innej szkoły niż tej, do której dziecko jest przypisane. Podobnie w przypadku posiadania rodzeństwa w danej szkole czy bliskiego zamieszkiwania. Dowóz z miejscowości Lipowo i Majdan będzie zorganizowany zarówno do dotychczasowej szkoły obwodowej, jaki i do nowej.

Nowe obwody szkolne będą funkcjonować od 1 września 2021 r.  Zmiana obwodów nie ma wpływu na uczniów uczęszczających obecnie do szkół. Dotyczy jedynie tych nowych.

Więcej informacji na temat zmian można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl

“Spotkaj się z Mistrzem w Swojej Szkole” w Wiązownie

W Szkole Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie odbyła się akcja “Spotkaj się z Mistrzem w Swojej Szkole”.

W spotkaniu z zawodnikami I ligowej drużyny tenisa stołowego GKTS Wiązowna uczestniczyli uczniowie z klas “0”.  Dzieci poznały podstawowe zasady tenisa stołowego. Uczestniczyły w zabawach oraz ćwiczeniach zaprezentowanych i poprowadzonych przez trenerów i wolontariuszy.

Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe gadżety oraz sprzęt do tenisa stołowego. Uśmiechy dzieci mówią wszystko!

Akcja została zorganizowana dzięki współpracy z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Kamil Sitek,

Trener GKTS Wiązowna

Ważny jubileusz. 20-lecie imienia i 60-lecie istnienia

To była historyczna uroczystość. Do Szkoły Podstawowej w Wiązownie 18 października zjechało wielu znamienitych gości, by wspólnie z uczniami i nauczycielami świętować dwa jubileusze: 20-lecie nadania imienia „Bohaterskich Lotników Polskich” oraz 60-lecie działania szkoły w obecnej lokalizacji. 

Wszystkich przybywających serdecznie witali uczniowie, którzy natychmiast stawali się przewodnikami po specjalnie przygotowanych ekspozycjach okolicznościowych. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru przez I poczet z 1999 r. w składzie: ówczesna dyrektor Agata Łęgowska, Ilona Dębowska, Anna Osica i Bartosz Sawiński. Następnie zaprezentowano logo szkoły według projektu ucznia kl. VII c Stanisława Gocłowskiego oraz hymn szkoły, do którego słowa napisali uczeń Piotr Wałowski i Bogumiła Majewska nauczycielka języka polskiego, a muzykę skomponowała nauczycielka muzyki Grażyna Kilbach.

Licznie przybyli goście, wśród których znalazły się władze powiatowe, gminne, a także byli dyrektorzy i nauczyciele oraz absolwenci składali na ręce dyrektor Marzeny Wróbel, gratulacje i życzenia dla całej społeczności szkolnej. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali multimedialnej opowieści o naszej historii. Obejrzeli również program artystyczny, w czasie którego uczniowie zaprezentowali różnorodne talenty i umiejętności. Były to śpiew, recytacja, teatr, pokazy akrobatyczne i tańce ludowe. Zwieńczeniem uroczystości był ogromny tort w kształcie samolotu oraz inne smakołyki przygotowane dla dostojnych gości.  

Warto dodać, że szkolne świętowanie miało jeszcze wiele innych aspektów. Uczniowie wzięli udział w czterech konkursach związanych z historią szkoły oraz rozwiązywali test w Internecie tzw. kahoot. Przygotowaliśmy też liczne wystawy, na których zaprezentowano działania i osiągnięcia naszej placówki. 

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Grażyna Kilbach 

Foto: I. Trzaska

Szkoła w Wiązownie. Cykl spotkań ze zwierzętami

Do niecodziennych spotkań doszło w Szkole Podstawowej w Wiązownie. Jej głównymi bohaterami były… zwierzęta. Dzieci z klas I-III były zachwycone możliwością obcowania z psiakami i szynszylami.

Zajęcia z udziałem zwierząt – pudelka, charta włoskiego i kundelka oraz szynszyli – odbyły się w dniach 8-10 października w świetlicy szkolnej.

Gościem specjalnym była Monika Wróbel – studentka ostatniego roku weterynarii, która opowiedziała dzieciom o potrzebach pielęgnacyjnych i zdrowotnych naszych pupili. Zademonstrowała akcesoria pielęgnacyjne oraz strój operacyjny lekarza weterynarii.

Dzieci klas młodszych były zachwycone tematyką zajęć i możliwością pogłaskania zwierząt czy posłuchania przez stetoskop bicia serduszka psiaka.

W ramach zajęć poruszono również temat zwierząt porzuconych czy okrutnego traktowania zwierząt futerkowych. Mowa była także o kontrolowanej hodowli psów rasowych. Odbył się również mini pokaz wystawiania psa rasowego i sędziowania podobnie jak to się robi na prawdziwej wystawie kynologicznej.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Urszula Kropiewnicka

Foto: Aleksandra Sikora

20-lecie szkoły w Wiązownie. Sportowa sobota

Budynek szkoły w Wiązownie
Budynek szkoły w Wiązownie (Foto: UG Wiązowna)

Szkoła Podstawowa w Wiązownie z okazji 20-lecia nadania imienia “Bohaterskich Lotników Polskich” zaprasza 5 października na sportową sobotę. W programie turniej tenisa stołowego oraz “szkolny Runmagedon”.

Zapraszamy w gościnne progi Szkoły Podstawowej w Wiązownie (ul. Kościelna 20). Turniej tenisa stołowego zostanie rozegrany w czterech kategoriach:

  1. SP klasy 4-6 – godz. 10.00;
  2. SP klasy 7- 8 – godz. 10.00;
  3. młodzież – godz. 10.00;
  4. OPEN – godz. 12.30.

Organizatorzy przygotowali puchary i medale dla ośmiu najlepszych zawodników.

“Szkolny Runmagedon” to sprawnościowy tor przeszkód. Zawody, które ruszają o godz. 10.00, rozegrane zostaną w czterech kategoriach: klasy 4 i młodsi, klasy 5 – 6, klasy 7 – 8 oraz OPEN. Po pokonaniu toru przeszkód każdy z uczestników będzie mógł poprawić swój wynik na strzelnicy łuczniczej. Każdy celny strzał to 5 sek. odliczane od czasu na torze przeszkód. Medale otrzyma trzech najlepszych uczestników.

Wszystkich, którzy przybędą na wydarzenie, organizatorzy – dyrektor SP Wiązowna oraz nauczyciele wychowania fizycznego – zapraszają na słodki poczęstunek (w godz. 10.00 – 12.00) oraz na grilla (w godz. 12.00 – 14.00).

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Joanna Konowrocka

Szkoła w Wiązownie. Dzień patrona

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Wiązownie 10 września oddali hołd swojemu patronowi Bohaterskim Lotnikom Polskim.

Cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu, na który złożyły się wiersze i pieśni patriotyczne oraz krótki rys historyczny przypominający dramatyczne wojenne wydarzenia sprzed 80 lat.

Następnie delegacja uczniów udała się na cmentarz w Wiązownie, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie, gdzie pochowani zostali wojenni bohaterowie. Fotogalerię z uroczystości można obejrzeć na stronie: https://spwiazowna.szkolnastrona.pl.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Bogumiła Majewska

Foto: Aleksandra Sikora

Kondolencje i wyrazy współczucia

Palące się dwa rzędy świec
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mamy Marzeny Wróbel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiązownie. W dniach żałoby łączymy się w bólu z rodziną.

Msza żałobna odbędzie się 13 września o godz. 14.00 w kościele w Śródborowie (ul. Kornela Ujejskiego 2, Otwock).

Wyrazy żalu i współczucia z powodu straty mamy składają władze Gminy Wiązowna, pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna i pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna.