bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

I strefa biletowa. Nie ustajemy w staraniach o jej rozszerzenie

Pomarańczowo-żółty autobus Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
Na terenie naszej gminy możemy poruszać się środkami komunikacji podmiejskiej (Foto: M. Kloch)

Budowa węzła „Lubelska” powoduje zmiany w lokalizacji przystanków autobusowych. Wystąpiliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z wnioskiem o rozszerzenie I strefy biletowej. Niestety, ZTM na razie nie widzi takiej możliwości. Mimo to będziemy kontynuować nasze starania.

Z powodu budowy węzła „Lubelska” na trasie S17 przesunięto przystanki MAJDAN-STACJA PALIW w stronę Warszawy. To sprawiło, że I strefa biletowa oddaliła się od większości zabudowań Majdanu. Ruszyła również budowa Majalandu, a w niedalekiej przyszłości rozpoczną się prace przy centrum handlowym. Do Góraszki, korzystając z komunikacji miejskiej,  będą zapewne masowo przyjeżdżać mieszkańcy Warszawy i okolic. Z tych powodów zwróciliśmy się do dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z prośbą o przesunięcie granicy I strefy biletowej. Zaproponowaliśmy dwa warianty:

  1. przesunięcie I strefy do przystanków GÓRASZKA + kalkulacja rocznych kosztów po stronie gminy związana ze zmianą granicy strefy biletowej i orientacyjnym terminem realizacji;
  2. przesunięcie I strefy do przystanków URZĄD GMINY + kalkulacja rocznych kosztów po stronie gminy związana ze zmianą granicy strefy biletowej i orientacyjnym terminem realizacji.

W odpowiedzi na złożony wniosek z ZTM uzyskaliśmy informację, iż I strefa biletowa obejmuje obszar administracyjny Warszawy, a tereny pozawarszawskie, do jakich zalicza się nasza gmina, objęte są II strefą biletową. Wyjątek stanowi przystanek WIDOCZNA (poprzednia nazwa MAJDAN-STACJA PALIW), gdzie obowiązuje I strefa, ale tylko ze względu na szpital w Zagórzu, do którego przyjeżdża wielu mieszkańców Warszawy.

W piśmie otrzymanym z ZTM podkreślono, iż Zarząd aktualnie nie widzi uzasadnienia do rozszerzenia I strefy biletowej o dalsze fragmenty naszej gminy. Mimo negatywnego stanowiska ZTM będziemy kontynuować nasze starania.

Co roku zwiększamy wydatki na komunikację publiczną, aby usprawnić połączenia z Warszawą i Otwockiem. W 2020 r. środki na ten cel osiągną 2 904 334 zł. W 2021 r. planujemy wydatki na poziomie 3 300 000, zł.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.