Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Autobus 720. Zmiana rozkładu jazdy

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

W związku z zakończeniem przebudowy ul. Kościelnej w Wiązownie informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaplanował przywrócenie kursowania linii autobusowej 720 na dotychczasową trasę w dniu 18.06.2022 r. (sobota). Autobus wróci w Wiązownie na ul. Kościelną, ul. Pęclińską i ul. Projektowaną oraz w Żanęcinie na ul. Spokojną.

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy mogą Państwo znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Kąck – Wiązowna – Józefów. Kiedy ruszy nowa linia autobusowa?

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

Trwają przygotowania do uruchomienia nowej linii autobusowej, która połączy Kąck z Wiązowną oraz Józefowem. Planujemy, że linia ruszy od 1 stycznia 2022 r.

Gmina Wiązowna obecnie jest na etapie wyłonienia wykonawcy, który wybuduje pętlę autobusową w Kącku. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dotycząca brakujących przystanków. Projekt stałej organizacji ruchu jest na etapie uzgodnień. Zakończenie budowy infrastruktury przystankowej zaplanowane jest na koniec czwartego kwartału 2021 r. Całkowity koszt obsługi nowej linii to ok. 1 450 000 zł rocznie, z czego na Gminę Wiązowna przypada 672 000 zł.

Trasa linii na terenie gminy Wiązowna będzie prowadzić przez: Kąck, Duchnów, Boryszew, Stefanówka, Wiązowna i  Emów. Na terenie Józefowa przebiega ul. Wiązowską, ul. Piłsudskiego,  ul. Wyszyńskiego (odcinek północny), ul. 3 Maja, ul. Graniczną, ul. Nadwiślańską, ul. Wyszyńskiego (odcinek południowy), i następnie ul. Piłsudskiego i ul. Wiązowską do Gminy Wiązowna. Linię autobusową będzie obsługiwać Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Więcej informacji na ten temat udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, nr. tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Budowa S17. Zmiana organizacji ruchu w Majdanie od 28 maja

Przód autobusu miejskiego w kolorach żółto-czerwonych
Autobusy ZTM mają charakterystyczną kolorystykę i oznakowania (Foto: ZTM)

Od piątku 28 maja planowana jest zmiana organizacji ruchu na trasie S17 w Majdanie. Dla ruchu komunikacji miejskiej oraz dojazdu do posesji zostanie dopuszczona droga dojazdowa po wschodniej stronie trasy S17. W związku z tym zmianie ulegną trasy autobusów komunikacji miejskiej.

W związku z zakończeniem kolejnego etapu budowy węzła „Lubelska” w Majdanie, od 28 maja od ok. godz. 9.00 ruch autobusów zostanie w rejonie budowanego węzła skierowany na jezdnię boczną (na całej jej długości) zlokalizowaną po wschodniej stronie jezdni głównych trasy S17.

Linie autobusowe 720, 722 oraz 730 kursować będą następującym ciągiem ulic:

[…] – jezdnia boczna trasy S17 – Majdan: jezdnia boczna trasy S17 – Piękna – Klubowa – jezdnia boczna trasy S17 – Góraszka: jezdnia boczna trasy S17 – Wiązowna: Lubelska i dalej swoimi trasami podstawowymi.

W kursach wariantowych do Zagórza trasa linii 730 przebiegać będzie następującym ciągiem ulic:

[…] – jezdnia boczna trasy S17 – przejazd „przewiązką” na „starą” DK17 za ZP DŁUGA – Równa – Zagórska – ZAGÓRZE – Zagórska – Równa – „stara” DK17 – „przewiązka” do jezdni bocznej trasy S17 – jezdnia boczna trasy S17 i dalej trasą podstawową w kierunku krańca BRZEZINY.

Wobec powyższego wznowione zostanie funkcjonowanie przystanków (obowiązujących jako warunkowe dla linii 720, 722 i 730):

 1. WIDOCZNA 01: zlokalizowany w zatoce przystankowej przy jezdni bocznej trasy S17 (po północnej stronie węzła za skrzyżowaniem z ul. Widoczną w kierunku północnym);
 2. WIDOCZNA 02: zlokalizowany w zatoce przystankowej przy jezdni bocznej trasy S17 (po północnej stronie węzła za skrzyżowaniem z ul. Widoczną w kierunku południowym);
 3. GÓRASZKA 01: zlokalizowany w zatoce przystankowej przy jezdni bocznej trasy S17 (po południowej stronie węzła na wysokości ul. Zielonej w kierunku północnym);
 4. GÓRASZKA 02: zlokalizowany w zatoce przystankowej przy jezdni bocznej trasy S17 (po południowej stronie węzła za skrzyżowaniem z ul. Kwitnącej Wiśni w kierunku południowym).

W związku z dezaktualizacją nazwy zespołu przystankowego MAJDAN-STACJA PALIW zmieni się jego nazwę na WIDOCZNA.

Ponadto w miejscowości Majdan uruchomiony zostanie nowy zespół przystankowy KLUBOWA, w którym funkcjonować będą następujące przystanki (obowiązujące jako warunkowe dla linii autobusowych 720, 722 i 730):

 1. KLUBOWA 01: zlokalizowany w nowej zatoce przystankowej przy ulicy Pięknej za skrzyżowaniem z ul. Klubową (w kierunku północnym);
 2. KLUBOWA 02: zlokalizowany w nowej zatoce przystankowej przy ulicy Klubowej za skrzyżowaniem z ul. Piękną (w kierunku południowym).

Likwidacji ulegną przystanki zastępcze MAJDAN-STACJA PALIW (WIDOCZNA) 51 i 52 oraz GÓRASZKA 51 i 52 zlokalizowane przy zachodniej jezdni głównej drogi ekspresowej S17.

Ponadto likwidacji ulegnie przystanek tymczasowy MAJDAN 52 zlokalizowany przy „starej” DK17 za skrzyżowaniem z ul. Równą (w kierunku południowym), natomiast przystanek zastępczy MAJDAN 51 funkcjonować będzie wyłącznie dla kursów linii autobusowej 730 wracających z Zagórza.

Od 28 maja linie autobusowe 720, 722 i 730 kursować będą na podstawie nowych rozkładów jazdy.

Z terenów po zachodniej strony drogi S17 na stronę wschodnią do przystanków będzie można dostać się:

 1. wiaduktem zlokalizowanym w ciągu ul. Zielonej (do przystanku GÓRASZKA) będzie czynny od poniedziałku 31 maja,
 2. kładką z windami w Majdanie (do przystanku WIDOCZNA).

Mapa poglądowa pokazująca zmianę organizacji ruchu przy ul. Górnej w Majdanie

Więcej informacji oraz nowy rozkład jazdy można znaleźć na stronie www.wtp.waw.pl

Źródło: ZTM

I strefa biletowa. Nie ustajemy w staraniach o jej rozszerzenie

Pomarańczowo-żółty autobus Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
Na terenie naszej gminy możemy poruszać się środkami komunikacji podmiejskiej (Foto: M. Kloch)

Budowa węzła „Lubelska” powoduje zmiany w lokalizacji przystanków autobusowych. Wystąpiliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z wnioskiem o rozszerzenie I strefy biletowej. Niestety, ZTM na razie nie widzi takiej możliwości. Mimo to będziemy kontynuować nasze starania.

Z powodu budowy węzła „Lubelska” na trasie S17 przesunięto przystanki MAJDAN-STACJA PALIW w stronę Warszawy. To sprawiło, że I strefa biletowa oddaliła się od większości zabudowań Majdanu. Ruszyła również budowa Majalandu, a w niedalekiej przyszłości rozpoczną się prace przy centrum handlowym. Do Góraszki, korzystając z komunikacji miejskiej,  będą zapewne masowo przyjeżdżać mieszkańcy Warszawy i okolic. Z tych powodów zwróciliśmy się do dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z prośbą o przesunięcie granicy I strefy biletowej. Zaproponowaliśmy dwa warianty:

 1. przesunięcie I strefy do przystanków GÓRASZKA + kalkulacja rocznych kosztów po stronie gminy związana ze zmianą granicy strefy biletowej i orientacyjnym terminem realizacji;
 2. przesunięcie I strefy do przystanków URZĄD GMINY + kalkulacja rocznych kosztów po stronie gminy związana ze zmianą granicy strefy biletowej i orientacyjnym terminem realizacji.

W odpowiedzi na złożony wniosek z ZTM uzyskaliśmy informację, iż I strefa biletowa obejmuje obszar administracyjny Warszawy, a tereny pozawarszawskie, do jakich zalicza się nasza gmina, objęte są II strefą biletową. Wyjątek stanowi przystanek WIDOCZNA (poprzednia nazwa MAJDAN-STACJA PALIW), gdzie obowiązuje I strefa, ale tylko ze względu na szpital w Zagórzu, do którego przyjeżdża wielu mieszkańców Warszawy.

W piśmie otrzymanym z ZTM podkreślono, iż Zarząd aktualnie nie widzi uzasadnienia do rozszerzenia I strefy biletowej o dalsze fragmenty naszej gminy. Mimo negatywnego stanowiska ZTM będziemy kontynuować nasze starania.

Co roku zwiększamy wydatki na komunikację publiczną, aby usprawnić połączenia z Warszawą i Otwockiem. W 2020 r. środki na ten cel osiągną 2 904 334 zł. W 2021 r. planujemy wydatki na poziomie 3 300 000, zł.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii L48

Przód autobusu miejskiego w kolorach żółto-czerwonych
Autobusy ZTM mają charakterystyczną kolorystykę i oznakowania (Foto: ZTM)

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zdecydował o czasowej zmianie rozkładu jazdy autobusu linii L48, łączącej Michałówek ze stacją PKP w Sulejówku.

Jak dowiadujemy się z informacji przekazanej przez ZTM, ograniczenie liczby kursów spowodowane jest minimalnym wykorzystaniem autobusów przez pasażerów w okresie pandemii i wprowadzonej pracy i nauki zdalnej. Przeprowadzone przez ZTM we współpracy z przewoźnikiem pomiary wykazały, iż w autobusie podróżowało w godzinach porannego szczytu średnio 2,5 osoby.

Pomimo wyraźnego sprzeciwu samorządu Gminy Wiązowna wobec ograniczenia liczby kursów i gotowości ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dotychczasowego rozkładu jazdy decyzja Zarządu Transportu Miejskiego jako organizatora transportu publicznego na terenie aglomeracji warszawskiej jest nieodwołalna. Wprowadzona zmiana planowana jest do odwołania.

Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie: https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

 

Przystanki BORYSZEWSKA gotowe do użytku

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, nowe przystanki autobusowe zlokalizowane w Wiązownie na ul. Lubelskiej przy ul. Boryszewskiej uzyskały akceptację techniczną ZTM i zostaną oddane do użytku  21 września br. Zatrzymywać się będą na nich autobusy linii 720, 722 i 730.

Informacje na temat rozkładów jazdy znajdą Państwo na stronie https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

Koniec objazdu. 720 pojedzie ul. Spokojną w Żanęcinie

Od 14 lipca autobus linii 720 wraca na normalną trasę przez ul. Spokojną w Żanęcinie. Zakończył się doraźny remont podmytej jezdni na ul. Spokojnej w Żanęcinie (na wysokości ul. Warszawskiej). Asfalt na tym odcinku zostanie niebawem położony, prace te nie wpłyną na kursowanie autobusu.

Zmiany w komunikacji. ZTM ogłasza przetarg na linię L20

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ponownie ogłosił przetarg na obsługę kursującej na terenie naszej gminy linii L20.

Powodem takiej sytuacji były wskazane w poprzednich przetargach ceny, jakie zaproponowali przewoźnicy. Koszt obsługi tych linii, jak wynika ze złożonych ofert, musiałby wzrosnąć prawie dwukrotnie. Na takie rozwiązanie nie stać ani ZTM, ani Gminy Wiązowna, ani partycypującego w kosztach Miasta Otwocka. Już dziś za obsługę tych połączeń płacimy ze wspólnego budżetu prawie 550 tys. zł rocznie.  Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: Zmiany w komunikacji ZTM. Nowe rozwiązania

Od końca kwietnia aż do końca sierpnia linia L20 została zastąpiona autobusem 702.

ZTM w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego poszukuje firmy, która będzie świadczyła “usługi przewozu regularnego wykonywane w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna”.

L20 będzie poruszało się po trasie: RZAKTA – Glinianka – Wola Karczewska – Wola Ducka – Otwock: Narutowicza – Poniatowskiego – Andriollego – Orla – PKP OTWOCK.

Dokumenty można składać w formie elektronicznej na platformie przetargowej ZTM do 7 sierpnia do godz. 11.30.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.ztm.waw.pl

Zamknięcie odcinka ul. Spokojnej w Żanęcinie. Utrudnienia w ruchu

W związku z podmyciem jezdni ul. Spokojnej w Żanęcinie (na wysokości ul. Warszawskiej) zaistniała pilna potrzeba jej remontu. Zakres przewidywanych robót wymusza całkowite zamknięcie ul. Spokojnej od dnia 22.06.2020 (poniedziałek) na okres ok. 21 dni.  Zamknięcie ulicy spowoduje skierowanie autobusu linii 720 na następującą trasę zastępczą: Autobus z ul. Kościelnej będzie skręcał w ul. Nadrzeczną następnie wjedzie na drogę serwisową przy S17 (w stronę Otwocka) i na wysokości Żanęcina skręci w ul. Spokojną.

40. Półmaraton Wiązowski. Utrudnienia w ruchu 

Przód autobusu miejskiego w kolorach żółto-czerwonych
Autobusy ZTM mają charakterystyczną kolorystykę i oznakowania (Foto: ZTM)

Po raz 40 już 23 lutego zawodnicy staną na starcie Półmaratonu Wiązowskiego. Nasza impreza biegowa cieszy się nieustającą popularnością. W związku z organizacją biegów czasowo będziemy musieli zmienić organizację ruchu.

Półmaraton odbędzie się na trasie: start ul. Kościelna przy szkole w Wiązownie, następnie ulicami Pęclińską i Projektowaną do Żanęcina, a potem przez Dziechciniec, Malcanów, Lipowo do centrum Glinianki. Powrót odbędzie się przez miejscowości Glinianka, Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin do mety przy szkole w Wiązownie. Podczas trwania półmaratonu zamknięte będą dojazdy do trasy biegu na całej długości. Na skrzyżowaniach dróg publicznych ustawione będą posterunki policji, a na bocznych drogach dojazdowych patrole ochotniczych straży pożarnych oraz żandarmerii wojskowej.

W godzinach od 07.30 do 15.30 23 lutego ruch na ul. Kościelnej w Wiązownie na odcinku od restauracji „Mazowsze” do ul. Pęclińskiej będzie zamknięty. Dojazd do wiązowskiego kościoła będzie od ul. Duchnowskiej i ul. Kąckiej.

Ponadto w godzinach trwania biegu autobusy linii 720 i L20 kursować będą następująco:

 1. Skrócano jeden kurs linii 720 tam i z powrotem na trasie Wiązowna – Rzakta, wyjazd z Wiązowny godz. 12.22. Wspomniany kurs autobusowy będzie zaczynał i kończył swój przejazd na parkingu przy Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie.
 2. Skierowano objazdem przez Radiówek – Żanęcin – Rzakta dwóch kursy autobusowe linii 720 na trasie Wiązowna – Rzakta: wyjazd z Wiązowny godz. 09.43 i 14.53 oraz trzech kursy na trasie Rzakta – Wiązowna: wyjazd z Rzakty godz. 07.39, 10.22 i 15.29;
 3. Zawieszano kursy linii L20 w godz.: 11.28 i 13.58 (wyjazd z Otwocka) oraz 12.23 i 14.53 (wyjazd z Rzakty).

Prosimy o ograniczenie poruszania się po trasie półmaratonu, a w razie konieczności o zachowanie szczególnej ostrożności wobec zawodników i zastosowanie się do poleceń policji i służb porządkowych.

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w naszym jubileuszowym 40. Półmaratonie Wiązowskim, jeśli nie jako biegacze, to jako kibice, z których nasza gmina jest słynna lub wolontariusze pracujący w bazie imprezy lub na trasie przy wydawania napojów.

Więcej informacji na temat półmaratonu znajdą Państwo na stronie: wiazownapolmaraton.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/polmaratonwiazowski/.

Szczegółowych informacji na temat komunikacji udziela Karol Bronikowski, tel. 22 512 58 38, 603 703 660, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.