Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mazowiecki program stypendialny. Ruszył nabór

Szkoła Podstawowa w Gliniance. Widok od tyłu na budynek, plac zabaw oraz bieżnie
Szkoła Podstawowa w Gliniance po modernizacji (Foto: UG Wiązowna)

Jesteś uczniem klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej albo chodzisz do liceum? Masz znakomite wyniki w nauce? Możesz starać się o stypendium marszałka województwa mazowieckiego. Na złożenie wniosku masz czas tylko do 9 września.

Już po raz szósty ogłoszono “Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. W roku szkolny 2020/2021 można uzyskać stypendium w wysokości  prawie 5 tys. zł

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  1. w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy i otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  2. w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego w województwie mazowieckim;
  3. uzyskali średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród trzech przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnym ucznia;
  4. uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Wnioski o stypendium – po założeniu konta – należy zarejestrować najpóźniej do 9 września pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.  Do 21 września należy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” znajdują się na stronie:  https://stypendia.oeiizk.waw.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 22 597 94 10, 22 597 94 13,  22 597 94 23, 22 597 94 49 lub pisząc na e-mail: edukacja@mazovia.pl.