bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe usługi społeczne dla mieszkańców. Ruszają zapisy!

Gabinet fizjoterapeutyczny
Fizjoterapia odbywać się będzie w turnusach 15-dniowych, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 (Foto: CUS)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna rozpoczyna w październiku realizację nowych, bezpłatnych usług społecznych dla naszych mieszkańców. Są to fizjoterapia oraz „Złotej Rączki” – Mobilnego Konserwatora.

Ogólnodostępne usługi fizjoterapii będą realizowane w nowym gabinecie w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Oferowane zabiegi to m.in.:

 1. prądowe, min. jonoforeza, galwanizacja, prądy: Tens, interferencyjne, Traberta, stymulacja;
 2. falowe, min. ultradźwięki, fonoreza, pole magnetyczne;
 3. laseroterapia;
 4. światłolecznictwo.

Zasady kwalifikacji do usługi fizjoterapii:

 1. Należy udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie na fizjoterapię, ze wskazaniem jednostki chorobowej oraz z wpisem o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia fizjoterapii.
 2. Następnie zapraszamy do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, gdzie należy zgłosić się do Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych w celu złożenia Karty Zgłoszeniowej.
 3. Koordynator udzieli wszelkich informacji na temat terminu oraz realizacji usługi.
 4. Po zakwalifikowaniu osoba otrzyma Kartę Zlecenia Usługi z informacją dotyczącą pierwszej wizyty, tj. wstępnego badania kwalifikacyjnego u fizjoterapeuty, na którym zostanie zaproponowany pakiet zabiegów.

Fizjoterapia odbywać się będzie w turnusach 15-dniowych, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00. Pierwszy turnus rozpoczyna się 13 października  i potrwa do 4 listopada br. Kolejne turnusy zaplanowano w okresie: 05 – 29.11.2021 r., 30.11.2021 r. – 21.12.2021 r.

Do dyspozycji mieszkańców są dwie sale, wyposażone w niezbędne meble i nowoczesny sprzęt, a także szatnia z dostępem do toalety. Pomieszczenia mieszczą się na parterze budynku i dostosowane są do osób z niepełnosprawnością.

„Złota Rączka” – Mobilny Konserwator

„Złota Rączka” – Mobilny Konserwator to usługa, która zaspokoi potrzeby tych mieszkańców, którzy nie są w stanie sami dokonać drobnych napraw w swoich domach, a spełniają kryteria kwalifikacji. W zakresie zadań „Złotej Rączki” są podstawowe naprawy, prace montażowe i gospodarcze, niewymagające specjalistycznych uprawnień i natychmiastowej interwencji.

Zasady kwalifikacji do usługi „Złotej Rączki” – Mobilnego Konserwatora:

 1. Odbiorcami usługi Złotej Rączki są mieszkańcy Gminy Wiązowna, którzy:
 • ukończyli 70 rok życia;
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
 • są samotnymi rodzicami.
 1. Należy zgłosić się do Koordynatora Indywidualnych Planów Usług społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, w celu złożenia Karty Zgłoszeniowej.
 2. Koordynator udzieli wszelkich informacji na temat terminu oraz realizacji usługi (w tym wypadku konserwator zostanie skierowany w ciągu dwóch dni roboczych).
 3. Po zakwalifikowaniu zostanie wydana Karta Zlecenia Usługi z informacją o terminie usługi.

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku od 08.00 (najwcześniejsza godzina rozpoczęcia usługi) do 16.00 (najpóźniejsza godzina zakończenia usługi),  z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Jedna osoba może skorzystać z usługi „Złota Rączka” – Mobilny Konserwator maksymalnie dwa  razy w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia skorzystania po raz pierwszy z usługi. Jedna usługa nie może przekraczać dwóch godzin zegarowych pracy konserwatora. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych materiałów do wykonania usługi, możliwe jest dokonanie ich zakupu przez konserwatora na życzenie i koszt odbiorcy usługi. W takim wypadku czas przeznaczony na dokonanie zakupu wlicza się w czas usługi.

Uwaga! Obie usługi skierowane są do mieszkańców gminy Wiązowna i pozostają bezpłatne na czas trwania projektu, tj. do października 2023 r.

Zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych pod numerem telefonu: 607 390 961 lub 22 780 46 59.

 

Usługi finansowane są w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.