bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wpisz się do Rejestru Danych Kontaktowych

Szary, otworzony laptop. Nad czarną klawiaturą unosi się kobieca ręka
(Foto: pixabay.com)

Uruchomiono nowy Rejestr Danych Kontaktowych. Teraz każdy z nas może przekazać do niego swój numer telefonu i e-mail, a urzędnik – zamiast wysyłać tradycyjne pismo – może teraz skorzystać z nowych kanałów komunikacji z interesantem.

Jak podaje PAP Samorządowy, Rejestr Danych Kontaktowych jest częścią Systemu Rejestrów Państwowych. Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Jego zadaniem jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami po to, by usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację.

Co więcej, dzięki RDK urzędy – z wyprzedzeniem – będą mogły informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, o przysługujących nam świadczeniach, czy zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu.

Na podane adres e-mail i numer telefonu nie będą przekazywane żadne oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie powiadamianiu obywatela o sprawach administracyjnych.

Do RDK mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy (do dnia uruchomienia RDK ponad 2000 pracowników urzędów uzyskało odpowiednie certyfikaty). Dane z RDK można w każdej chwili zmienić lub usunąć.

Przekazanie danych do RDK możliwe jest na dwa sposoby – on-line poprzez profil zaufany lub off-line poprzez wypełnienie formularza dostępnego w każdym urzędzie gminy.

Budowa Rejestru Danych Kontaktowych została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło: PAP Samorządowy