bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Odbiór śmieci. Firmy muszą podpisać oddzielną umowę

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca 2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Firmy prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki samorządowe czy oświatowe powinny podpisać indywidualną i oddzielną umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Szkoły, przedszkola, urzędy, domu kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura czy sklepy to tzw. nieruchomości niezamieszkałe. Wszystkie mają obowiązek posiadania umowy na odbiór śmieci.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części – przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz na działalność gospodarczą – właściciele nieruchomości powinni:

  1. uiszczać do gminy opłatę za odbiór śmieci – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  2. zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów z uprawniona firmą – na tę część nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy spoczywa na właścicielu lokalu.

Kontrole zawartych umów

Właściciele nieruchomości mogą zostać wezwani w terminie siedmiu dni (od dnia doręczenia wezwania) do przedłożenia kopii aktualnych umów oraz dowodów wpłat za usługę. Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych wiąże się z:

  1. wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną,
  2. nałożeniem kary grzywny.

Wszyscy właściciele nieruchomości nie tylko mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregowania śmieci.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Paulina Kowalska, Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 28, e-mail: p.kowalska@wiazowna.pl