Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Poszkodowanie w wyniku nawałnic. Pomoc od państwa

Biały piorun na tle fioletowo-czerwonego nieba
Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami. (Foto: pixabay.com)

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Maksymalna kwota zasiłku to 6 tys. zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego). Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku lub lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku wynosi do 20 tys. zł (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tys. zł,  ale nie wyższa niż 100 tys. zł).

Pomoc na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tys. zł. Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy (wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

  1. Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
  2. Praca socjalna.
  3. Poradnictwo specjalistyczne.
  4. Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
  5. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Szczegółowe informacje o „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” dostępne są na stronie internetowej www.mswia.gov.pl