Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spółka Wodna “Wiąz”, obejmująca obszar całej gminy, powołana!

Cel osiągnięty! Mieszkańcy przy wsparciu władz samorządowych powołali jedną Spółkę Wodną „Wiąz” dla całego terenu gminy Wiązowna. Spotkanie założycielskie odbyło się 5 października w Pawilonie Kultury w Wiązownie.

Na spotkanie przybyli mieszkańcy z prawie wszystkich zakątków naszej gminy, bo problem dotyczy nas wszystkich. Zebranych przywitał Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz nakreślił problemy, z jakimi od wielu lat się borykamy. Zaprezentował również propozycję statutu nowej spółki. W nim znalazły się założenia, na których będzie opierać się jej działalność. Następnie przedstawiono zebranym projekt porozumienia w sprawie utworzenia spółki wodnej oraz przystąpiono do ustalenia jej nazwy. Zgłoszono pięć propozycji. W głosowaniu zdecydowano, że przyjmie ona miano Spółka Wodna „Wiąz”.

Porozumienie zawarto, składając podpisy na liście osób je zawierających, stanowiącej załącznik do porozumienia. Podczas spotkania podjęto niezbędne uchwały, które umożliwią rozpoczęcie dzielności spółki, w sprawach: uchwalenie statutu spółki, powołania zarządu spółki i komisji rewizyjnej oraz wysokości składki członkowskiej (50 zł na rok).

Do zarządu weszli: Danuta Podgórska (Izabela, Michałówek), Józef Banacki (Wiązowna), Elżbieta Bogucka (Rzakta, Czarnówka, Bolesławów), Michał Szustak (Kruszówiec), Robert Mikulski (Dziechciniec), Maciej Tomaszewski (Majdan), Stanisław Sochan (Malcanów), Robert Rudnicki (Zakręt), Anna Grelewska (Wola Karczewska), Barbara Krawczyńska (Wola Ducka), Hanna Kowalczyk (Duchnów), Zbigniew Mnich (Lipowo), Andrzej Rak (Góraszka) i Marcin Wojnowski (Pęcin).

Do komisji rewizyjnej powołano: Marka Piwowara (Malcanów), Artura Kamińskiego (Majdan) i  Dominika Sobocińskiego (Stefanówka).

Istotą stworzenia Spółki Wodnej „Wiąz” jest przejęcie przez nią przede wszystkim obowiązków związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych. Spółka wodna, obejmując swym zarządem teren całej gminy, odpowiedzialna będzie za urządzenia wodne aż do ich ujścia. Przyczyni się to do zagwarantowania właściwego kształtowania stosunków wodno-gruntowych, a tym samym będziemy mogli przeciwdziałać występowaniu podtopień i zalewaniu posesji oraz ograniczać i niwelować występowanie szkód. Działając z wyprzedzeniem, spółka będzie zapobiegała wydarzeniom, na które w pewnym sensie marnowane są nasze wspólne środki, energia i siły wszystkich angażowanych służb kryzysowych. Największym atutem takiej spółki jest to, że może ona, w przeciwieństwie do osób prywatnych, korzystać z pomocy finansowej zarówno państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego, a pozyskane fundusze wykorzystać do prowadzenia prac utrzymaniowych, remontowych lub realizacji nowych inwestycji związanych, np. z wykonywaniem urządzeń przeciwpowodziowych, regulacyjnych czy piętrzących, tj. kanały, rowy, zbiorniki, drenacje, odwodnienia, zastawki.

Spółka Wodna „Wiąz” zachęca spółki już działające na wybranych terenach gminy do rozważenia możliwości przyłączenia się i wejścia w skład „Wiązu”. Zaprasza również mieszkańców do wstąpienia do spółki. Dane Spółki Wodnej „Wiąz” podamy, jak tylko dopełni ona wszelkich formalności wynikających z przepisów prawa. Na naszej stronie będziemy sukcesywnie umieszczać szczegóły i informacje dotyczące spółki “Wiąz”.

Więcej informacji udziela Marta Gajda – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel; 22 512 58 21, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl