Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Środki sołeckie na 2022 r. podzielone. Wykaz zadań

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
(Foto: Adobe Stock)

W sierpniu i wrześniu br. odbyło się 30 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2022 r. Do podziału było 1 343 747,72 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw Gminy Wiązowna. Suma, którą dysponujemy, uzależniona jest między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana jest co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty z funduszu sołeckiego decyduje mieszkańcy na zebraniach. 

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczyły na remonty i naprawy dróg, projekty modernizacji dróg, a także na budowy chodników i ścieżek rowerowych. Mieszkańcy na te zadania przydzielili ponad 600 tys. zł.  

Kolejnymi ważnym celem, na który przeznaczono środki funduszu sołeckiego, jest działanie związane z zagospodarowaniem terenów przy świetlicach, placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. projekt budowy świetlicy, remont świetlicy, remont placu zabaw, doposażenie placu zabaw, doposażenie siłowni plenerowej, wyrównanie terenu, budowa altany, wyposażenie świetlicy). Na te przedsięwzięcia zaplanowano kwotę ponad 400 tys. zł.  

Na zorganizowanie imprez aktywizujących i pikników sołeckich oraz wyjazdów studyjno-aktywizujących, mieszkańcy przeznaczyli ponad 400 tys. zł. Znaczne środki z funduszu sołeckiego, bo 49 500 zł, zostały przeznaczone na podtrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, a w kwocie 21 369,14 zł na rozbudowę wodociągu. W ramach środków z funduszu sołeckiego za ponad 32 tys. zł zostaną także wykonane prace poprawiające bezpieczeństwo – monitoringi miejsc publicznych w Wiązownie i Zakręcie.  

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego (ponad 41 tys. zł) decyzją mieszkańców przeznaczono na m.in. prowadzenie strony internetowej, zakup flag i uchwytów do flag oraz ozdób świątecznych, na konserwację przepustów i rowów melioracyjnych, wykonanie analizy drożności rowów, zakup materiałów na zajęcia w świetlicy, wykup nieruchomości, publikację książki, remont miejsc pamięci. 

 

 

NAZWA ZADANIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 R.  KWOTA 
BOLESŁAWÓW
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Bażantów. 21 284,12 zł
BORYSZEW
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego. 32 225,96 zł
CZARNÓWKA
Utwardzenie z odwodnieniem ul. Orzechowej oraz utwardzenie ul. Akacjowej – od kanałku w stronę skrzyżowania z ul. Młynarską. 36 872,5 zł
DUCHNÓW
Doziarnienie następujących ulic: Kwitnącej Jabłoni, Księżycowej, Sasanki, Muzyczna, Dłuska. 58 445,22 zł
Aktywizujący wyjazd dla dzieci z sołectwa. 7 000 zł
Okolicznościowe spotkanie aktywizujące mieszkańców “Mikołajki 2022”. 3 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 5 000 zł
DZIECHCINIEC
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz jej doposażenie. 45 900 zł
Spotkanie edukacyjno-aktywizujące mieszkańców. 31 11,21 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
OSIEDLE EMÓW
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 2 500 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 1 500 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 500 zł
Modernizacja ul. Sosnowa. 35 370,26 zł
GLINIANKA I
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki. 30 000 zł
Budowa dróg osiedlowych w Gliniance. 30 000 zł
Projekt i budowa pumptracka w Gliniance. 10 000 zł
Sołecka impreza aktywizująca. 1 000 zł
Sołecka impreza aktywizująca. 3 944,1 zł
GLINIANKA II
Budowa altany z utwardzeniem kostką na działce nr 592. 30 000 zł
Doziarnianie z utwardzeniem ul. Wawrzynieckiej na odcinku od ul. Polnej do Żurawiej. 951,91 zł
GÓRASZKA
Zakup kruszywa na drogi. 29582,8 zł
Zajęcia edukacyjne i spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa. 10 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Wiązownie. 5 000 zł
Wykonanie projektu świetlicy. 10 000 zł
Zakup doposażenia świetlicy oraz prace remontowe. 2 000 zł
IZABELA
Organizacja spotkań „Imieniny Izabeli” i „Szanty w Izabeli”. 13 000 zł
Zakup flag, uchwytów do flag i ozdób świątecznych. 3 500 zł
Wyposażenie i serwis świetlicy, tarasu i terenu przy budynku. 14 400 zł
Konserwacja przepustów drogowych w Izabeli. 2 000 zł
Organizacja zajęć edukacyjnych i spotkań aktywizujących mieszkańców.

Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Wiązownie.

4 545,43 zł

 

1 000 zł

KĄCK
Utrzymanie dróg w sołectwie – zakup i utwardzenie kruszywem. 5 000 zł
Podniesienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
Okolicznościowe spotkanie aktywizujące “Mikołajki”. 3 000 zł
Materiały do świetlicy na zajęcia dla dzieci i dorosłych. 5 000 zł
Zajęcia dla dzieci i dorosłych. 5 000 zł
Wymiana podłogi w świetlicy. 5 000 zł
Wyposażenie i remont świetlicy. 14 296,44 zł
KOPKI
Zakup kruszywa na ul. Nad Świdrem od ul. Jeździeckiej do Słonecznej. 10 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka i OSP Malcanów. 2 000 zł
Przedsięwzięcie aktywizująco-integrujące mieszkańców. 9 000 zł
Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie świetlicy. 8 602,92 zł
KRUSZÓWIEC
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka. 1 200 zł
Poprawa jakości dróg poprzez dosypanie gruzu/kruszywa u zbiegu ul. Zbożowej i Nowej. 4 000 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 500 zł
Wykonanie i wdrożenie organizacji ruchu na drodze gminnej (ul. Nowa, ul. Wspaniała) – montaż progów zwalniających. 15 509,18 zł
LIPOWO
Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Łąkowej i Mostów. 3 000 zł
Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw. 32 000 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa. 6 000 zł
Utrzymanie placu zabaw. 1 643,19 zł
MAJDAN
Organizacja zajęć, kursów, warsztatów oraz dwóch imprez okolicznościowych “Dzień Dziecka” i “Mikołajki”. 10 000 zł
Projekty techniczne budowy dróg gminnych – ulic: Bursztynowej, Kwitnącej Wiśni, Strażackiej, Willowej. 64 944,1 zł
MALCANÓW
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 3 000 zł
Wsparcie imprezy aktywizującej pod nazwą “Pierzyna”. 2 000 zł
Wsparcie imprezy “Szanty nad Laguną”. 10 000 zł
Zagospodarowanie terenu na dz. nr 211: projekt zagospodarowania, projekt pumptracku, monitoring. 35 000 zł
Modernizacja drogi gminnej ul. Granicznej. 5 683,47 zł
MICHAŁÓWEK
Zagospodarowanie i wyposażenie terenu świetlicy w Izabeli. 5 930,66 zł
Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku. 20 000 zł
PĘCLIN
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 5 000 zł
Wykup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Wierzbowej. 10 000 zł
Imprezy aktywizująco-integracyjne sołectwa. 10 000 zł
Publikacja książki o Pęclinie. 10 000 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa, doposażenie świetlicy. 14 685,70 zł
Wykonanie analizy drożności przepustów w Pęclinie. 3 000 zł
PORĘBY
Projekt i budowa drogi na działce nr 1 w Porębach. 20 000 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa. 534,68 zł
OSIEDLE RADIÓWEK
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 500 zł
Renowacja Miejsca Pamięci Narodowej upamiętniającego poległych w powstaniu styczniowym. 500 zł
Zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 21 000 zł
Zakup i montaż piłkochwytu na boisko. 3 000 zł
Osiedlowe imprezy aktywizujące. 4427,30 zł
OSIEDLE RUDKA
Wytyczenie i utwardzenie drogi – ul. Biesiadna. 16 010,97 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 800 zł
Spotkanie aktywizujące mieszkańców osiedla. 1 000 zł
RZAKTA
Projekt modernizacji ul. Południowej. 20 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka. 2 000 zł
Doposażenie świetlicy. 10 000 zł
Modernizacja dróg w Rzakcie – zakup kruszywa. 20 236,04 zł
STEFANÓWKA
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 3 500 zł
Zakup karnetów na basen. 3 500 zł
Organizacja zajęć dla mieszkańców, w tym kurs samoobrony. 11 500 zł
Zakup kruszywa na drogi sołeckie. 20 545,88 zł
OSIEDLE PARKOWE
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego – konserwację i naprawę systemu monitoringu. 5 200 zł
Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka. 3 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Pawilonie Kultury w Wiązownie. 2 000 zł
Zagospodarowanie terenu przy wjeździe do osiedla – fragmentu dz. nr 21-616 i 21-212/17. 15 180,32 zł
WIĄZOWNA GMINNA
Budowa/modernizacja wraz z odwodnieniem drogi w ul. Romana Dmowskiego w Wiązownie. 53944,10 zł
Budowa pomnika poświęconego pamięci strażakom. 1 000 zł
Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej. 5 369,69 zł
Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka. 6 000 zł
Aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z wykonaniem progu zwalniającego na ul. Parkowej. 8 630,31 zł
WIĄZOWNA KOŚCIELNA
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 5 000 zł
Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka. 6 000 zł
Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej od mostu do ronda S17. 6 000 zł
Budowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Sadowej. 30 000 zł
Projekt ul. Projektowanej na odcinku ul. Pęclińskiej do ul. Malwy. 27 000 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej. 944,10 zł
WOLA DUCKA
Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa. 3 000 zł
Utrzymanie ładu w przestrzeni publicznej sołectwa. 17 000 zł
Zakup urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców. 20 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 8 336,71 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Glinianka. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Malcanów. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Wiązowna. 1 000 zł
WOLA KARCZEWSKA
Rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Doliny Świdra). 21 369,14 zł
Budowa wraz z odwodnieniem ul. Rzeki. 20 000 zł
ZAKRĘT
Konkurs bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia. 500 zł
Wigilia dla seniorów – mieszkańców Zakrętu. 1 500 zł
Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II. 30 000 zł
Budowa monitoringu na terenie dz. 397/3 i przy ul. Kościelnej. 16 000 zł
Aktywizujący piknik z okazji Dnia Dziecka. 5 000 zł
Zakup koszy na śmieci. 3 000 zł
Aktywizująca impreza „EKO Piknik”. 10 000 zł
Zakup kruszywa do remontu dróg. 8 944,10 zł
ŻANĘCIN
Edukacja kulturalna mieszkańców. 2 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 2 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 2 000 zł
Remont miejsca pamięci. 5 000 zł
Wycieczka edukacyjna dla dzieci “Dzień Dziecka”. 9 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 15 000 zł
Przedsięwzięcia edukacyjno-aktywizujące mieszkańców sołectwa. 4 945,21 zł
Razem:  1 343 747,72 zł