Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Waloryzacja rent i emerytur. Będzie podwyżka

Banknoty 20-złotowe ułożone jedne na drugich
Jeśli rata nie zostanie zapłacona, to zezwolenie wygaśnie (Foto: pixabay.com)

Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2020 r. Wszystko za sprawą corocznej waloryzacji. Świadczenia powiększą się automatycznie. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur z ZUS ma wynieść 103,24 proc. Oznacza to wzrost rent i emerytur o 3,24 proc. (brutto). To oznacza, że podwyżki świadczeń wyniosą co najmniej 70 zł brutto. Warunkiem otrzymania tej podwyżki jest udokumentowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Utrzymano waloryzację dwutorową – kwotową oraz procentową. Osoby ze świadczeniami mniejszymi niż 2160,49 zł brutto otrzymają podwyżkę o 70 zł. Emeryci powyżej tego pułapu otrzymają emeryturę bądź rentę powiększoną o kwotę obliczoną na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego.

Wzrosną także najniższe renty i emerytury – do 1200 zł (wzrost z 1100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W kwietniu emeryci z niskimi świadczeniami otrzymają dodatkową “13 emeryturę”, która równa będzie emeryturze minimalnej. Świadczenie dostaną automatycznie, bez składania jakichkolwiek wniosków.

Jednorazowe świadczenia otrzyma osoba pobierająca emeryturę zarówno z ZUS, KRUS, jak i mundurową. Dostaną je także renciści i osoby pobierające “pomostówki” świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Więcej informacji na stronie: www.zus.pl