Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Warunki zabudowy. Uwaga! Nowy formularz

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

W życie weszły zmiany dotyczące nowego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy.

Nowy formularz już obowiązuje. Określa on postępowanie dotyczące procedury standardowej oraz uproszczonej w przypadku budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

Nowy wzór wniosku jest dostępny w Dzienniku Ustaw oraz pod tekstem.

W razie pytań pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego są do Państwa dyspozycji w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna lub pod nr telefonu: 22 512 58 08, 512 58 11 oraz 512 58 13.

Postępowania administracyjne i warunki zabudowy. Zmiany w przepisach

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Od 31 marca, na czas epidemii i zagrożenia epidemicznego, obowiązują nowe przepisy wstrzymujące bieg terminów, w niektórych postępowaniach administracyjnych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że nie będzie można potwierdzić ostateczności decyzji już wydanych, dla których prawo stron do odwołania upływa 31 marca lub później. Poza tym urząd nie będzie mógł uznać za uzgodnione decyzji w trybie tzw. milczącej zgody.

Aby decyzję uznać za uzgodnioną niezbędne będzie otrzymanie od każdej z instytucji odpowiedniego pisemnego potwierdzenia. W szczególności dotyczy to procesu uzyskania warunków zabudowy, w którym instytucje często wykorzystywały ową „milczącą zgodę”, a oprócz wnioskodawcy stronami postępowania są wszyscy właściciele działek sąsiednich. Przepisy mają na celu zabezpieczenie interesu wszystkich stron postępowania.

Urząd dalej pełni swoje obowiązki, prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji. Co więcej, już podjęliśmy działania ograniczające ewentualne negatywne skutki nowych przepisów dla osób starających się o uzyskanie decyzji. W tej sprawie, w ramach współpracy pomiędzy samorządami, skierowaliśmy pismo do Starosty Otwockiego z prośbą o potwierdzanie uzgodnienia projektów decyzji w formie pisemnej. Kolejne pisma będziemy kierować do pozostałych instytucji uzgadniających.

Ponadto dostosowujemy się do udogodnień wprowadzanych przez inne instytucje i organy. Od kilku dni ze strony geoportalu otwockiego mogą Państwo, bez wychodzenia z dom,u zakupić mapę zasadniczą potrzebną do wydania warunków zabudowy. Niezbędne do tego jest posiadanie konta na tej witrynie oraz Profil Zaufany. Instruktaż pobrania mapy znajduje się TUTAJ.

Wniosek o warunki zabudowy (dostępny TUTAJ) wraz z pozostałymi załącznikami mogą Państwo złożyć u nas w urzędzie do urny podawczej, a mapę otrzymaną ze starostwa można przesłać drogą e-mailową na adres: urzad@wiazowna.pl, powołując się na nazwisko wnioskodawcy oraz numery działek, których sprawa dotyczy. Tak złożony wniosek będzie w pełni przez nas akceptowalny, a nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Aby uznać wydane już decyzje za ostateczne, niezbędne będzie pisemne zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji przez wszystkie strony postępowania. W tym celu, wysyłając stronom wydaną decyzję, załączać będziemy do wypełnienia odpowiedni druk do odesłania do gminy – pocztą tradycyjną lub przez e-PUAP. W ten sposób strony postępowania będą mogły potwierdzić swój brak sprzeciwu co do wydanej decyzji.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego pod nr tel. 22 512 58 11, 22 512 58 13 lub e-mailem: m.golab@wiazowna.pl, an.grzelak@wiazowna.pl, m.jedrzejewska@wiazowna.pl oraz a.szafranska@wiazowna.pl