Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Numer PESEL dla obywatela Ukrainy. Отримай номер PESEL та довірений профіль

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada.
Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada.

Od środy 16 marca osoby, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny i po 24 lutego przybyli do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Przedstawiamy wzór formularza w języku ukraińskim i rosyjskim wraz z najpotrzebniejszymi informacjami. Formularza, można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w kraju celem nadania numeru PESEL.

Posiadanie numeru PESEL umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy pozwoli na założenie firmy w Polsce. Dzięki niemu można też założyć profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

 1. przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 2. zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co musisz przygotować?

 1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Wniosek w ukraińskiej / rosyjskiej wersji językowej publikujemy w załączniku poniżej.
 2. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

 1. imię i nazwisko,
 2. data i miejsce urodzenia,
 3. kraj urodzenia i obywatelstwo,
 4. data wjazdu do Polski,
 5. ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 6. aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Zdjęcie można wykonać bezpłatnie na miejscu w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz posiadać:

 1. działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 2. adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić?

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. 

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

 1. Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни,
 2. Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego (pok. 001):

Agnieszka Kijowska – Zastępca Kierownika USC, tel. 22 512 58 36, kom. 603 435 500, e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl

Anna Wolak – Zastępca Kierownika USC, tel. 22 512 58 36 , e-mail: a.wolak@wiazowna.pl

Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

Ви громадянин/громадянка України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні? Ви можете отримати номер PESEL, який дозволить Вам, наприклад, скористатися послугами з охорони здоров’я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі. У той же час Ви можете отримати довірений профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

Коли можна отримати

Ви можете отримати номер PESEL, якщо:

 • Ви є громадянином України, або
 • Ви є громадянином України і маєте Картку поляка, або
 • Ви є найближчим членом родини громадянина України, який має Картку поляка, або
 • Ви є дружиною/чоловіком громадянина/громадянки України, але не маєте громадянства України

і Ви прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні.

Хто може отримати

Усі, хто відповідає умовам, наведеним у розділі Коли можна отримати і:

 • прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями,
 • з’явився (подав заяву) в адміністрацію будь-якої ґміни.

Що потрібно підготувати

Заяву про надання номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом. Заяву також можна отримати в адміністрації будь-якої ґміни. Ви також можете завантажити заяву російською мовою.

 • Документ, що підтверджує дані, які ви вказуєте в заяві, включаючи вашу особистість. Якщо у вас немає такого документа, то підписання вами заяви юридично еквівалентно заяві про те, що ваші дані вірні.
 • Дані, які Ви вводите в заяву:
  • ім’я та прізвище,
  • дату і місце народження,
  • країну народження і громадянство,
  • дату в’їзду до Польщі,
  • український ідентифікаційний номер ‒ якщо такий маєте,
  • для отримання довіреного профілю повідомте контактні дані: адресу електронної пошти та польський номер телефону.
 • Якщо Ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично здійснює опіку над дитиною.
 • Кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і – якщо Ви на фото в темних окулярах або в капелюсі – відповідну довідку. Перевірте, яким умовам має відповідати фотографія.

Для отримання довіреного профілю потрібно мати:

 • мобільний телефон у робочому стані з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого Ви є,
 • адресу електронної пошти, яку Ви використовуєте.

Пам’ятайте! Під час подачі заяви будуть зняті відбитки Ваших пальців.

Що треба зробити

 1. Заповнити заяву, підготувати необхідні документи та фото – подробиці можна знайти в розділі Що потрібно підготувати.
 2. Поставити власноручний підпис на заяві.
 3. Подати заяву в адміністрацію будь-якої ґміни – подробиці можна знайти в розділі Куди подавати заяву.
 4. Службовець візьме відбитки Ваших пальців.
 5. Ви отримаєте роздруківку підтвердження надання номера PESEL.
 6. Якщо Вам виповнилося 18 років, у заяві можете дати згоду на:
 • внесення даних (адреса електронної пошти, номер мобільного телефону) до реєстру контактних даних. Інформацію про Реєстр контактних даних можна знайти в розділі Що являє собою Реєстр контактних даних;
 • Підтвердження довіреного профілю. Додаткову інформацію дивіться у розділі Що являє собою довірений профіль.
 1. Якщо в заяві є пропуски – службовець попросить Вас їх заповнити. Адміністрація може не розглядати Вашу заяву, якщо заява не відповідає офіційним вимогам.

Послуга безкоштовна.

Що являє собою номер PESEL

Це одинадцятизначний цифровий символ, який точно ідентифікує фізичну особу. Номер PESEL включає:

 • дату народження,
 • податковий номер,
 • позначення статі,
 • контрольне число.

Номер PESEL дозволить Вам, наприклад, скористатися послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі.

Що являє собою довірений профіль

ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ – це цифровий інструмент, який дозволяє вирішувати офіційні справи онлайн, не виходячи з дому.

Для чого потрібен довірений профіль?

 1. В Інтернеті він виконує ту ж функцію, що і документ, який посвідчує особу.
 2. Він дозволяє підписати електронний документ підписом, юридично еквівалентним власноручному підпису (тільки для державних осіб).

Якщо Ви вкажете в заяві, що хочете підтвердити довірений профіль:

 • На вказаний у заяві номер мобільного телефону буде надіслано SMS-повідомлення з одноразовим кодом. Повідомте код службовцю.
 • На адресу електронної пошти, вказану в заяві, буде надіслано одноразовий код, який Ви можете, але не зобов’язані, повідомити службовцю (якщо Ви не можете отримати цей код, службовець все одно підтвердить Ваш довірений профіль).
 • Ви отримаєте роздруківку підтвердження створення довіреного профілю.
 • Службовець попросить Вас підписати зобов’язання, що Ви не будете ділитися своїм довіреним профілем з іншою особою (на другому примірнику роздруківки).

Коли Ваш довірений профіль буде готовий, Ви отримаєте додаткову інформацію:

 • на адресу електронної пошти, вказану в заяві, в наступному повідомленні Ви отримаєте ім’я користувача (логін) і підтвердження, що Ваш довірений профіль готовий;
 • на номер мобільного телефону, вказаний у заяві, Ви отримаєте ще одне SMS-повідомлення з одноразовим паролем для активації довіреного профілю (не потрібно відразу активувати довірений профіль).