Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mobilny mieszkaniec. Bezpłatny transport

Zakupione przez nas auta wyposażone są w windy oraz w pełni dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami
Zakupione przez nas auta wyposażone są w windy oraz w pełni dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami (Foto: UG Wiązowna/I.Trzaska)

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy aplikację, dzięki której można zamówić bezpłatny transport. Przypominamy, że rozpoczęliśmy realizację usługi transportowej w ramach projektu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”.

Osoby niepełnosprawne i starsze z ograniczeniami ruchowymi mają ogromy problem z przemieszczaniem się. Na terenie takiej gminy jak nasza, gdzie transport publiczny, nie ma szans rozwinąć się w takim stopniu jak w mieście, to więcej niż problem, to wykluczenie, które odbiera samodzielność, dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Wiązowna przystąpiła do realizacji projektu Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”, którego celem jest świadczenie usługi transportowej door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością.

Z uwagi na fakt, że busy do przewozu osób niepełnosprawnych zostaną dostarczone do Urzędu Gminu do końca miesiąca, od początku maja rozpoczęliśmy świadczenie usługi transportowej za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Kto może skorzystać z wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoby, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, kulach, niewidome, słabowidzące, poruszające się za pomocą chodzików i inne)
  2. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  3. osoby powyżej 60 roku życia,
  4. osoby zależne,

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem świąt i innych przewidzianych prawem dni wolnych od pracy, w godz. od 7.30 do 18.30.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 2 dni przed planowanym przejazdem:

  1. telefoniczne do Koordynatora usługi transportowej (tel. 22 512-58-84), w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiązowna;
  2. drogą mailową, na adres transport@wiazowna.pl;
  3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna – Wydział Rozwoju Gospodarczego (Pawilon Kultury – ul. Lubelska 53), w godzinach pracy Urzędu;
  4. poprzez aplikację “Mobilny Mieszkaniec”.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/ Mobilny mieszkaniec. Bezpłatny transport

Bezpłatny transport dla osób z potrzebami. Wypełnij ankietę

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Nasza gmina chce złożyć wniosek o grant na dofinansowanie dowozu osób m.in. starszych czy niepełnosprawnych. Jeśli uzyskamy pieniądze, będziemy mogli zorganizować bezpłatne dojazdy dla tych, którzy muszą dostać się np. do przychodni czy urzędu. Zależy nam na informacji zwrotnej z Państwa strony, czy takie usługi są potrzebne. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety.

W związku z przygotowaniem przez Gminę Wiązowna koncepcji transportu osób pod kątem konkursu grantowego „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym), zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Zebranie informacji na temat skali zainteresowania tym pomysłem, pozwoli rzetelnie ocenić zapotrzebowanie na wprowadzenie usługi „door-to-door” czyli „od drzwi do drzwi” na terenie naszej gminy. Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwJwmexPOVkBz1STLNE2A2aGFeMrM1O_eYkK0PdsnBGSnBw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ankietę prosimy wypełniać do 18 sierpnia 2020 r.

Wszelkie uwagi i wątpliwości należy zgłaszać na adres e-mail: a.sikora@wiazowna.pl

Dziękujemy za poświęcony czas!