bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

12. Forum Rozwoju Mazowsza. Porozmawiajmy o funduszach

12. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowsze zaprasza do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza, stanowiącym najważniejsze wydarzenie poświęcone funduszom europejskim w regionie. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się w dniach 6-7 grudnia w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa.

12. Forum Rozwoju Mazowsza będzie doskonałą okazją do podsumowania efektów unijnych inwestycji oraz dyskusji o przyszłych możliwościach, w szczególności w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Program wydarzenia obejmuje aktywności w ramach trzech stref tematycznych: Rozwoju Mazowsza, Zdrowia i Młodych.

Forum Rozwoju Mazowsza to dwa dni wypełnione debatami, warsztatami, symulacjami i rozmowami z udziałem ponad 80 ekspertów i przeszło 40 partnerów reprezentujących różne środowiska – administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy.

Po raz pierwszy do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszaja również uczniów oraz studentów z uwagi na obchodzony obecnie Europejski Rok Młodzieży. W Strefie Młodych znajdzie się dużo tematów edukacyjnych m.in przedsiębiorczość wśród młodych, studia, staże za granicą, tematy związane ze zdrowiem psychicznym wśród młodzieży.

Podczas Forum odbędzie się również rozstrzygnięcie specjalnej konkursu Lider Zmian – Lider Ochrony Zdrowia, organizowanej pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Forum to okazja nie tylko, by dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027, a także nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk na rzecz rozwoju regionu.

Udział w 12. Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje, rejestracja oraz program wydarzenia dostępne są na stronie: www.forumrozwojumazowsza.pl.

Pomoc dla przedsiębiorców. Wnioski do 21 października

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Do 21 października trwa kolejny nabór wniosków o dotacje płynnościowe z Unii Europejskiej dla mazowieckich przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

Z uwagi na trudności w prowadzeniu działalności spowodowane koronawirusem, Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował o uruchomieniu drugiego już naboru dla mikro i małych firm.

Tym razem o wsparcie będą mogli ubiegać się przedstawiciele branż:

  1. transportowej,
  2. gastronomicznej,
  3. reklamowej,
  4. fotograficznej,
  5. artystycznej,
  6. sportowej,
  7. rozrywkowej,
  8. a także drukarskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundusze dla Mazowsza: https://bit.ly/34F4G5J

Bezpłatny transport dla osób z potrzebami. Wypełnij ankietę

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Nasza gmina chce złożyć wniosek o grant na dofinansowanie dowozu osób m.in. starszych czy niepełnosprawnych. Jeśli uzyskamy pieniądze, będziemy mogli zorganizować bezpłatne dojazdy dla tych, którzy muszą dostać się np. do przychodni czy urzędu. Zależy nam na informacji zwrotnej z Państwa strony, czy takie usługi są potrzebne. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety.

W związku z przygotowaniem przez Gminę Wiązowna koncepcji transportu osób pod kątem konkursu grantowego „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym), zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Zebranie informacji na temat skali zainteresowania tym pomysłem, pozwoli rzetelnie ocenić zapotrzebowanie na wprowadzenie usługi „door-to-door” czyli „od drzwi do drzwi” na terenie naszej gminy. Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwJwmexPOVkBz1STLNE2A2aGFeMrM1O_eYkK0PdsnBGSnBw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ankietę prosimy wypełniać do 18 sierpnia 2020 r.

Wszelkie uwagi i wątpliwości należy zgłaszać na adres e-mail: a.sikora@wiazowna.pl

Dziękujemy za poświęcony czas!

Blisko 2 mln zł na wodociąg i kanalizację. Mamy dofinasowanie

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Od prawej: Agnieszka Kowalska z Wydziału Finansów oraz wójt gminy Wiązowna Janusz Budny
Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Od prawej: Agnieszka Kowalska z Wydziału Finansów oraz wójt gminy Wiązowna Janusz Budny

Wodociąg i kanalizacja to nie tylko ogromne ułatwienie życia dla tych, którzy przyłączą do nich swoje domy, ale także forma ochrony przyrody. Jednak sama wygoda to nie wszystko. Przyłączenie do wodociągu czy kanalizacji jest również korzystne finansowo. Właśnie podpisaliśmy umowę na prawie 2 mln zł dofinansowania na tego typu inwestycje.

Mieszkańcy Zakrętu i Duchnowa w perspektywie najbliższych kilku miesięcy zyskają możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna – ul. Dłuska, ul. Spacerowa i ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie”.

Dofinansowanie w wysokości 1 911 355 zł uzyskaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w  ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

W ramach realizacji projektu powstanie ponad 1,5 km nowej sieci wodociągowej w Zakręcie, a także wybudowane zostanie ponad 3,5 km sieci kanalizacyjnej w Duchnowie. Całkowita wartość umowy to 3 694 747,05 zł.

Więcej informacji udziela Anna Sikora – Wydział Rozwoju Gospodarczego, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: a.sikora@wiazowna.pl

 

Fundusze unijne. Nasza gmina na wysokiej pozycji

Dużo banknotów o nominale 50 euro
Środki można pozyskać z UE na różnego rodzaju działania (Foto: pixabay.com)

Na terenie wszystkich gmin w Polsce do połowy zeszłego roku realizowano projekty unijne z polityki spójności za niemal 407,5 mld zł. Gmina Wiązowna uplasowała się na wysokiej pozycji. Wszystko dzięki dotacji na budowę odcinka ekspresówki S2 oraz przedsiębiorstwom działającym na naszym terenie, które świetnie sobie radzą w pozyskiwaniu środków z UE.

Według danych GUS środki wspólnotowe stanowiły 248,4 mld zł. Projekty w ramach polityki spójności realizowano we wszystkich 2477 gminach w Polsce.

Co ważne – dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta. Co istotne, nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd.

Na czele zestawienia znalazła się Warszawa, w której łączna wartość projektów unijnych z perspektywy 2014-2020 realizowanych przez wszystkich beneficjentów, wyniosła 19,8 mld zł. Kolejne miejsca zajęły: Kraków (8,3 mld zł), Łódź (8 mld zł) oraz Wrocław (6,3 mld zł).

Wysoka – 16 pozycja – przypadła Gminie Wiązowna, przez którą przebiega budowany, przy wsparciu środków unijnych, odcinek drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy. Wartość tego projektu przyczynił się do tak wysokiego miejsca w zestawieniu. Miejsce w pierwszej 20. zestawienia oznacza również, że wyjątkowo dobrze w pozyskiwaniu środków z UE radzą się przedsiębiorcy działający na terenie naszej gminy. Jak widać warto u nas inwestować, zakładać i rozwijać firmę, bo nasza gmina to teren z ogromnym potencjałem, który zajmuje wysokie pozycje w wielu innych zestawieniach.

Pełne zestawienia 2477 gmin w Polsce dostępne jest na: EuroPAP News.

 

Tabela. Zestawienie gmin. Wykorzystanie funduszy unijnych. Wiązowna na 16 miejscu

Źródło: Serwis Samorządowy PAP