Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Raport o dostępności. Sprawdź, czy nie musisz go wypełnić

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach
Najszybszy i najprostszy sposób to wypełnienie dokumentów przez internet (foto: pixabay. com)

Do końca marca organizacje pozarządowe mają obowiązek złożyć raport dotyczący zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny. Dotyczy to tych NGO, które mają Regon, są w przynajmniej 50% finansowane ze środków publicznych, oraz spełniają wymogi osoby prawnej wymienionej w art. 3 pkt 3 ustawy.

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne cztery lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać przesłany do właściwego wojewody i opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/raport-o-zapewnieniu-dostepnosci/

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.