mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Granty PPGR. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

Na czarnym stole od góry widzimy otwarty komputer i ręce na klawiaturze. Obok leżą książki i zeszyty
Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego (Foto: pixabay.com)

Są wyniki naboru do programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Nasza gmina otrzyma wsparcie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR (Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej).

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że ostatecznie na realizację programu przeznaczone zostanie 586 222 805 zł. Stosowne zmiany w regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego.

Otrzymamy środki, które pozwolą zakupić 44 laptopy dla uczniów pochodzących z naszego terenu, których członek w linii prostej pracował w PPGR. Obecnie trwa weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców. Czekamy na proces podpisania umowy o dofinansowanie, a po tym czasie mamy 10 m-cy na realizacje grantu, tj. ogłoszenie postępowania zakupowego, podpisanie z mieszkańcami umów docelowych oraz przekazanie sprzętu.

Celem ogłoszonego jesienią ub.r. programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego do nauki zdalnej.

Nabór do programu był prowadzony od 4 października do 5 listopada. Uprawnionych do wzięcia w nim udziału było 1604 gminy z całej Polski, na których terenie w przeszłości działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU.

Pełny wykaz wszystkich gmin, które otrzymały wsparcie można znaleźć na stronie Samorząd PAP.

Źródło: PAP Samorząd

Rodziny rolnicze. Pieniądze na zakup komputera dla dziecka

Dwoje dzieci siedzące tyłem. Przed nimi komputer na którym widać mapę Polski
Dostęp do internetu zapewnia dostęp do informacji z całego świata (Foto: pixabay.com)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wnioski można składać do 30 grudnia.

Wysokość dofinansowania wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  1. w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  2. w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  3. w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  4. w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  5. która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Wniosek, instrukcja wypełniania oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. termin składania wniosku upływa 30 grudnia 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl