mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rodziny rolnicze. Pieniądze na zakup komputera dla dziecka

Dwoje dzieci siedzące tyłem. Przed nimi komputer na którym widać mapę Polski
Dostęp do internetu zapewnia dostęp do informacji z całego świata (Foto: pixabay.com)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wnioski można składać do 30 grudnia.

Wysokość dofinansowania wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  1. w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  2. w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  3. w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  4. w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  5. która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Wniosek, instrukcja wypełniania oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. termin składania wniosku upływa 30 grudnia 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl