bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowy Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

Edyta Borkowska p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z Januszem Budnym Wójtem Gminy Wiązowna. (foto: UG Wiązowna)
Edyta Borkowska p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z Januszem Budnym Wójtem Gminy Wiązowna. (foto: UG Wiązowna)

Od listopada nowym dyrektorem Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna jest Edyta Borkowska. Jej wieloletnie doświadczenie i bardzo dobre wykształcenie, a także znajomość problemów społecznych w naszej gminie, zagwarantują wysoki poziom działań, które podejmie wraz z kadrą Centrum Usług Społecznych w Radiówku.

Edyta Borkowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia w zakresie polityki społecznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania gospodarką społeczną oraz w zakresie organizacji pomocy społecznej.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych. Koordynowała projekty, których odbiorcami były osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodziny dysfunkcyjne z powodu uzależnień i przemocy. Przez lata pracowała też w GOPS w Radiówku, a potem w MOPS w Józefowie.

Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji programów angażujących różne podmioty – samorząd lokalny, organizacje pozarządowe oraz osoby aktywne w społecznościach lokalnych. Jest ceniona za wiedzę, empatię i rzetelność, a to wszystko jest bardzo istotne w pracy, którą będzie wykonywać w Radiówku.

Z końcem października 2023 r. z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (dawniej: GOPS) swoją działalność zakończyła ówczesna dyrektor, Małgorzata Łysik. Od listopada pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej i życzymy wielu sukcesów w sąsiednim Józefowie.