radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Nagrody dla przedsiębiorców z naszej gminy

Przedsiębiorcy z naszej gminy zostali uhonorowani na Gali Biznesu VI Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego nagrodami w ramach konkursu Buzdygan Marszałka Bielińskiego przyznawanymi przez Starostę Otwockiego oraz konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego przyznawanymi przez Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

Celem konkursów jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Wyróżnia się w nim podmioty stawiające na inwestycje oraz innowacje. Projekt wspiera również wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Firmą roku za działalność, która pozytywnie wpływa na rozwój powiatu otwockiego oraz wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku zostało NTT System S.A., której współzałożycielem i prezesem jest Tadeusz Kurek. Warto podkreślić, że NTT System producent i dystrybutor sprzętu IT jest obecnie jedną z nielicznych polskich firm informatycznych z tak bogatym doświadczeniem, sięgającym początków transformacji w naszym kraju.

Wyróżnienie w kategorii Pracodawca roku za przeciwdziałanie bezrobociu na terenie powiatu otwockiego i aktywizacji lokalnego rynku pracy otrzymała firma ATS Display Sp. z o.o. Wśród przedsiębiorców udzielających pomocy finansowej lub materialnej na rzecz osób potrzebujących, organizacji społecznych oraz rozwoju poszczególnych dziedzin życia społecznego na terenie powiatu otwockiego wyróżnienie otrzymał Prefagbud S.A.

Wśród firm nominowanych do nagrody Innowatora roku doceniona została firma Dakoma Sp. z o.o. W tej kategorii, nagrody otrzymują przedsiębiorcy zajmujący się wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych, które usprawniają pracę przedsiębiorstwa, ulepszają produkty, stosują nowoczesne metody pracy, a także udzielają się w przedsięwzięciach badawczych i celowych przy współpracy z ośrodkami naukowymi.

Pracodawcy działający w zakresie mikro przedsiębiorczości, którzy zatrudniają rodzinę i bliskich oraz szczególnie uwzględniają prawa rodziców — pracowników otrzymują wyróżnienia w kategorii Biznes Rodzinny. Wśród nich znalazła się firma Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior Sp. z o.o. Wśród organizacji pozarządowych wyróżniających się największą aktywnością w ramach swojej działalności oraz zaangażowaniem społecznym wyróżnienie otrzymało OSP Malcanów.

Jesteśmy szczególnie dumni, że po raz kolejny Buzdygan Marszałka Bielińskiego trafił do naszej gminy i że tak wiele naszych przedsiębiorców otrzymało wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Na zdjęciu: Wójt Janusz Budny i Tadeusz Kurek Prezes firmy NTT System S.A. nagrodzonej „Buzdyganem Marszałka Bielińskiego”.

Relacja z IX Forum Gospodarczego

IX Forum Gospodarcze zakończone. Na spotkaniu stawili się licznie przedstawiciele władz samorządowych oraz liczni przedsiębiorcy z terenu gminy Wiązowna. Prezentacje zaprezentowali: prezes Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej Marek Cybulski, dyrektor Zespołu Kontraktów Warbud S.A. Mariusz Kozak, Przedstawiciel Parku Naukowo – Technologicznego „Świerk” oraz przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Wiązowna Aleksandra Rutkowska.

Spotkanie rozpoczął Wójt Janusz Budny. W swoim przemówieniu podkreślił ideę wydarzenia, która opiera się na dialogu, wzajemnej wymianie doświadczeń i wypracowywaniu nowych rozwiązań w dalszym rozwoju naszej gminy. Przypomniał o swojej koncepcji „zrównoważonego rozwoju”, której podstawą jest równomierne wsparcie dla strefy społecznej, gospodarczej i środowiska. Przypomniał również zgromadzonym o swojej prośbie o cierpliwość i zaufanie z początku kadencji. Podniósł, iż dzięki wspólnej pracy urzędu, przedsiębiorców i mieszkańców przez ostatnie lata w gminie powstało 400 nowych firm. Gmina zwiększyła swoje dochody prawie dwukrotnie. Obecnie wynoszą one ponad 92 miliony. Wielki nacisk położono na inwestycje, przeznaczając na nie średnio 30% rocznych dochodów. W sumie przeznaczono blisko 82 miliony złotych. Niesamowity rozwój gminy został zauważony również na zewnątrz. Otrzymaliśmy liczne nagrody i wyróżnienia, które należą do wszystkich, ponieważ wspólnie budujemy naszą małą ojczyznę. Świetnie wypadamy również na tle innych gmin. W powiecie jesteśmy liderami wśród gmin wiejskich, a w Polsce zajmujemy bardzo wysokie 30 miejsce na ponad 1,5 tysiąca gmin. Ścisła czołówka obejmuje gminę Wiązowna również w rankingu zrównoważonego rozwoju Województwa Mazowieckiego, gdzie zajmujemy 5 miejsce. Wymienione dokonania to dopiero początek, a nowe drogi oraz węzły komunikacyjne dają niesamowite perspektywy na rozwój gminy. Gmina realizuje projekt Partnerstwa Publiczno Prawnego dzięki, któremu przeprowadzono projekt modernizacji, rozbudowy pięciu obiektów oświatowych. Nakład na naukę dzieci w komfortowych warunkach przekroczył 86 milionów złotych.

Dziękuję za te cztery lata współpracy. Proszę Państwa o dalsze zaufanie! To będzie aktywny, ciekawy i owocny czas dla naszej Gminy! Przed nami realizacja ambitnych zadań inwestycyjnych, dlatego wciąż będę potrzebował Państwa wsparcia! Abyśmy wspólnie byli dumni z Gminy Wiązowna – mówił Wójt Janusz Budny.

Całość wystąpienia Wójta w linku pod tekstem.

Pierwszy blok Forum dotyczył współpracy polsko — amerykańskiej. Swoją prezentację na ten temat przedstawił prezes Polsko — Amerykańskiej Izby Gospodarczej Marek Cybulski. Tematem przewodnim była możliwość nawiązania współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. Zaprezentował sposoby wejścia polskich firm na rynek amerykański w poszczególnych stanach, a także ramy prawne dotyczące zakładania działalności w USA. Szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane z dokumentacją rejestracyjną, wymaganiami wobec osób reprezentujących spółkę oraz sprawami wizowymi. Marek Cybulski stwierdził, że obecnie w Stanach Zjednoczonych jest zielone światło dla biznesu z zewnątrz. Opowiedział jak wybrać najlepszą lokalizację dającą świetne warunki do rozwoju firmy w USA. Wyróżnił cztery sposoby wejścia na rynek USA przez polską firmę: współpraca z agentem lub dystrybutorem, partnerstwo „Joint Venture”, zakup firmy lub otwarcie własnej działalności. Omówił cały proces znalezienia się na rynku z własnym produktem. Na początku należy zbadać dany sektor w kontekście możliwości sprzedaży własnych towarów. Następnie zadbać o marketing, aby zyskać rozpoznawalność na tle konkurencji. Dobrym miejscem na takie przedsięwzięcie są targi branżowe przeznaczone wyłącznie dla kupujących i sprzedających. W dalszym etapie należy zająć się takimi elementami jak: sposób sprzedaży, magazyny oraz serwis. Podkreślił prostotę założenia firmy u sekretarza stanu, która trwa około 10 minut. Rejestr jest prowadzony tylko w celach powiadomienia. Od tego momentu czekamy dwa tygodnie na podatkowy numer rejestru, dzięki któremu możemy założyć konto bankowe i zacząć działalność. Koszt takiej inicjatywy, w zależności od stanu oscylują w granicach 750 dolarów. Właścicielem może być ktokolwiek, nawet bez posiadania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Reprezentacja spółki cechuje się brakiem rozróżnienia pomiędzy Radą a Zarządem oraz brakiem wyciągów z rejestru handlowego. Prezes Polsko — Amerykańskiej Izby Gospodarczej szczegółowo omówił rodzaje występujących spółek: działalność indywidualną, oddział, spółkę cywilną, spółkę komandytową, sp. z o.o. oraz spółki akcyjne. Nowo powstała firma może nie posiadać żadnego kapitału, a akcje mogą być bez wartości nominalnej, dodatkowo istnieje możliwość płacenia nimi za weksel lub wykonaną pracę. Bezwzględnie wymagana jest umowa z kancelarią prawną lub innym podmiotem w celach procesowych. Wystąpienie zakończyło omówione rodzajów wiz dla biznesu w USA: wyjazdy służbowe (B-1), przedsiębiorcy (E-1), studenci (F-1), pracownicy oddelegowani do oddziału firmy (L-1), zawody specjalistyczne (H-1B), pracownicy wykwalifikowani i wyspecjalizowani (H – 2B). Zapraszamy do obejrzenia prezentacji pod tekstem.

Drugi blok tematyczny dotyczył inwestycji pn. Węzeł Zakręt. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor Zespołu Kontraktów Warbud S.A. Mariusz Kozak. W swoim przemówieniu sprecyzował zakres inwestycji „Węzeł Zakręt”. Omówił założenia dla ruchu kołowego pieszego i komunikacji zbiorowej. Zaznaczył, że realizacja całej drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych, jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.
Podstawowym zamierzeniem inwestycyjnym jest realizacja dwóch projektów:
1) architektoniczno — budowlany „zamienny” dla decyzji ZRID.
Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” – węzeł „Lubelska” (bez węzła) od 14+200 do km 16+700.
2) architektoniczno — budowlany „nowy”
Budowa drogi ekspresowej S17 na docinku węzeł Zakręt — węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700.
W zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Więcej informacji pod tekstem.

Następnie swoją prezentację przedstawił dyrektor Parku Naukowo — Technologicznego „Świerk” Piotr Warzybok. Udzielił szczegółowych informacji na temat funkcjonowania największego Instytutu Badawczego w kraju, jakim jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. NCBJ zostało utworzone 1 września 2011 r. z połączenia Instytutu Badań Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej. Tematami działań są: energetyka jądrowa, badania podstawowe w zakresie fizyki subatomowej, technologie materiałowe, radiografia przemysłowa, medycyna nuklearna. Centrum badań posiada jeden z najnowszych reaktorów badawczych w Europie, Dział Edukacji i Szkoleń oraz Biuro Komunikacji i Promocji. Na infrastrukturę składa się wiele laboratoriów: Badań Klimatycznych, Tomografii Przemysłowej, Elektroniczne, Badań Materiałowych w skali Nano, Clean Room, Druku 3D w proszkach metali oraz Przestrzennego Skanera Optycznego. Omówił także możliwości korzystania z pomocy de minimis przez przedsiębiorców w formie udostępnienia powierzchni, usług badawczych, udostępnienia infrastruktury oraz konsultacji prawnych i biznesowych. W najbliższych latach PNT „Świerk” planuje: utrzymanie wsparcia na poziomie kilkudziesięciu podmiotów rocznie, promocja swojej działalności i lepsze rozpoznawanie potrzeb użytkowników, uzupełnienie zasobów laboratoryjnych, budowa systemu rezerwacji i przekazywania wyników usług badawczych przez Internet oraz zacieśnienie współpracy regionalnej. Szczegóły pod tekstem.

W ostatnim panelu Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Wiązowna Aleksandra Rutkowska. Opowiedziała o ostatniej szansie konkursowej na dotację w wysokości do 6 milionów złotych dla firm mikro, małych i średnich. Omówiony instrument finansowy cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Przedstawiony projekt opierający się na kredycie inwestycyjnym prowadzony jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konkurs rusza już 8 października i potrwa do 26 kwietnia 2019 roku.

Na zakończenie Forum Gospodarczego były rozmowy w kuluarach i wymiana doświadczeń. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i już dzisiaj zapraszamy na kolejne Forum, o którego terminie będziemy niebawem informować na naszej stronie.

Foto: Przemysław Pieniak

Informacje o C.H. Góraszka – zapraszamy na Forum Gospodarcze

Tylko do 1 grudnia można zgłosić swój udział w VIII Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna. Zgłoszenia prosimy dokonywać pod nr tel. 22 512 58 30 lub e-mail: l.piotrowska@wiazowna.pl 

W programie między innymi:

  1. Przedstawiciel Auchan Polska, Realizacja inwestycji – podsumowanie roku współpracy;
  2. Kancelaria Adwokacka adw. Patrycja Szydłowska-Dorosz „Prawo pracy wobec cudzoziemców”;
  3. Idea Leasing – ekspert Krzysztof Kuroń „Leasing  jako źródło finansowania przedsiębiorstw”;
  4. Stowarzyszenie „Potencjał w Nas” Aneta Brzuzy „Fundusze europejskie wczoraj i dziś”.

Forum Gospodarcze to cykliczne spotkania z przedsiębiorcami służące polepszeniu współpracy, wymianie doświadczeń, wzajemnemu inspirowaniu się i uczeniu. Tym razem spotykamy się 8 grudnia (piątek) w Hotelu Wiktoria w Wiązownie przy ul. Chabrowej 6/8/10 o godz. 16:00. Gorąco polecamy!