Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Powiatowy Urząd Pracy. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę dla firm

Banknoty 20, 100 i 50 zł jeden na drugim, a na nim monety 1 zł i 2 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłosił nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np.: opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy maksymalnie do 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 proc. w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://www.powiat-otwocki.pl/ oraz https://otwock.praca.gov.pl/