bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sprzedaż gminnych nieruchomości. Przetarg na działki w Duchnowie

Działka w Duchnowie

Gmina Wiązowna ponownie wystawiła sześć nieruchomości na sprzedaż po niższych cenach. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Nieruchomości znajdują się na terenie Duchnowa. Są to działki o nr ewid. 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7 oraz 907/8. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowią tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej, zabudowy usługowej, tereny łąk i tereny zadrzewione. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Góry Warszawskie, poprzez działkę nr ew. 907/9 oraz poprzez ul. Lawendową. Działka w kształcie trapezu.Cena wywoławcza wynosi 1 370 000 zł.

Przetarg ustny odbędzie się 8 listopada o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53). Wadia w wysokości 137 000 zł należy wpłacić do 3 listopada.

Tereny te są objęte Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązowna. Nieruchomości znajdują się obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Pełna informacja na temat nieruchomości wraz z mapami i zdjęciami znajduje się na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Nieruchomości na sprzedaż.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Sprzedaż gminnych nieruchomości. Przetarg

Działka w Duchnowie

Gmina Wiązowna ponownie wystawiła sześć nieruchomości na sprzedaż po niższych cenach. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Nieruchomości znajdują się na terenie Duchnowa. Są to działki o nr ewid. 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7 oraz 907/8. Cena wywoławcza wynosi 1 395 000 zł.

Przetarg ustny odbędzie się 31 października o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53). Wadia należy wpłacić do 27 października.

Tereny te są objęte Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązowna. Nieruchomości znajdują się obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Pełna informacja na temat nieruchomości wraz z mapami i zdjęciami znajduje się na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Nieruchomości na sprzedaż.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Sprzedaż gminnych nieruchomości. Nowe, niższe ceny

Działka w Duchnowie

Gmina Wiązowna ponownie wystawiła sześć nieruchomości na sprzedaż po niższych cenach. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Nieruchomości znajdują się na terenie Duchnowa. Są to działki o nr ewid. 907/2 (cena wywoławcza 207 tys. zł), 907/3 wraz z udziałem ½ części prawa własności do dz. 907/7 (cena wywoławcza 199 750 zł), 907/4 wraz z udziałem ½ części prawa własności do dz. 907/7 (cena wywoławcza 199 750 tys. zł) 907/5 (cena wywoławcza 207 tys. zł), 907/6 (cena wywoławcza 198 tys. zł) oraz 907/8 (cena wywoławcza 171 450 zł).

Sześć przetargów odbędzie się 29 września w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53). Wadia należy wpłacić do 27 września.

Wójt Gminy Wiązowna podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Pełna informacja na temat nieruchomości wraz z mapami i zdjęciami znajduje się na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Nieruchomości na sprzedaż.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Sprzedaż gminnych nieruchomości. Sprawdź ofertę

Działka w Duchnowie

Gmina Wiązowna ponownie wystawiła sześć nieruchomości na sprzedaż. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Nieruchomości znajdują się na terenie Duchnowa przy ulicy Lawendowej. Są to działki o nr ewid. 907/2 (cena wywoławcza 230 tys. zł), 907/3 wraz z udziałem ½ części prawa własności do dz. 907/7 (cena wywoławcza 235 tys. zł), 907/4 wraz z udziałem ½ części prawa własności do dz. 907/7 (cena wywoławcza 235 tys. zł) 907/5 (cena wywoławcza 230 tys. zł), 907/6 (cena wywoławcza 220 tys. zł) oraz 907/8 (cena wywoławcza 190 tys. 500 zł).

Sześć przetargów odbędzie się 28 lipca w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53). Wadia należy wpłacić do 26 lipca.

Wójt Gminy Wiązowna podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Informacje te znajdują się w zarządzeniu nr 40.369.2021 z dnia 25 marca 2021 r.

Pełna informacja na temat nieruchomości wraz z mapami i zdjęciami znajduje się na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Nieruchomości na sprzedaż.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Sprzedaż gminnych nieruchomości. Sprawdź ofertę

Działka w Duchnowie

Gmina Wiązowna wystawiła sześć nieruchomości na sprzedaż. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Nieruchomości znajdują się na terenie Duchnowa przy ulicy Lawendowej. Są to działki o nr ewid. 907/2 (cena wywoławcza 230 tys. zł), 907/3 wraz z udziałem ½ części prawa własności do dz. 907/7 (cena wywoławcza 235 tys. zł), 907/4 wraz z udziałem ½ części prawa własności do dz. 907/7 (cena wywoławcza 235 tys. zł) 907/5 (cena wywoławcza 230 tys. zł), 907/6 (cena wywoławcza 220 tys. zł) oraz 907/8 (cena wywoławcza 190 tys. 500 zł).

Sześć przetargów odbędzie się 18 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53). Wadia należy wpłacić do 16 czerwca.

Wójt Gminy Wiązowna podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Informacje te znajdują się w zarządzeniu nr 40.369.2021 z dnia 25 marca 2021 r.

Pełna informacja na temat nieruchomości wraz z mapami i zdjęciami znajduje się na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Nieruchomości na sprzedaż.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Sprzedaży gminnych nieruchomości. Sprawdź ofertę

Działka w Duchnowie wystawiona na sprzedaż przez gminę Wiązowna

Gmina Wiązowna wystawiła trzy nieruchomości na sprzedaż. Zapraszamy do przetargu.

Nieruchomości znajdują się na terenie Duchnowa. Są to działki o nr ewid. 295/27 (cena wywoławcza 170 tys. zł), 295/28 (cena wywoławcza 200 tys. zł) oraz 295/29 (cena wywoławcza 170 tys. zł).

Trzy przetargi odbędą się 16 lipca w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53). Wadia należy wpłacić do 14 lipca.

Pełna informacja na temat nieruchomości wraz z mapami i zdjęciami znajduje się na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Nieruchomości na sprzedaż.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl