Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Jodek potasu. Punkty dystrybucji tabletek na terenie gminy

Fioletowe opakowanie, z którego wysypują się białe tabletki.
Jodku potasu nie można przyjmować profilaktycznie i na własną rękę! (Foto: pixabay.com)

Na terenie gminy Wiązowna przygotowano punkty dystrybucji tabletek jodowych. Są to działania prewencyjne. Obecnie punkty nie działają, zostaną uruchamiane dopiero po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia przez władze centralne, w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

Na chwilę obecną z informacji, które przekazuje administracja rządowa wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne.

Uprawnionymi do obioru tabletek jodku potasu będą osoby dorosłe:

  • osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodku potasu.

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek będzie mogła pobrać tabletki także dla innych osób (domownicy, sąsiedzi), o ile przedstawi imienną listę tych osób.

Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

Punkty dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy Wiązowna:

Lp.

Punkt dystrybucji Adres
1 Przychodnia w Wiązownie Ul. Lubelska 36, Wiązowna
2 Szkoła Podstawowa w Zakręcie Ul. Szkolna 11, Zakręt
3 Przedszkole w Zakręcie Ul. Szkolna 13, Zakręt
4 Świetlica w Majdanie Ul. Klubowa 8, Majdan
5 Świetlica w Izabeli Ul. Postępu 23, Izabela
6 Świetlica w Boryszewie Boryszew 4B, Boryszew
7 Świetlica w Góraszce Ul. Adama Mickiewicza
8 Urząd Gminy Wiązowna Ul. Lubelska 59
9 Przedszkole w Wiązownie Os. Parkowe 17, Wiązowna
10 Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie Ul. Lubelska 53, Wiązowna
11 Świetlica w Stefanówce Ul. Sowia 8, Stefanówka
12 Świetlica w Kącku Ul. Malownicza 21, Kąck
13 Szkoła podstawowa w Wiązownie Ul. Kościelna 20, Wiązowa
14 Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna Ul. Kościelna   41
15 Świetlica w Radiówku Radiówek 1A, Radiówek
16 Świetlica w Żanęcinie Ul. Rajska 2, Żanęcin
17 Świetlica w Pęclinie Ul. Wierzbowa 1B, Pęcin
18 Świetlica w Dziechcińcu Ul. Majowa 42, Dziechciniec
19 Szkoła podstawowa w Malcanowie Ul. Mazowiecka 55, Malcanów
20 Świetlica w Kopkach Ul. Trakt Napoleoński 35, Kopki
21 Świetlica w Woli Duckiej Ul. Słoneczna 19, Wola Ducka
22 Dzienny Dom „Senior+” Ul. Doliny Świdra 6, Wola Karczewska
23 Świetlica w Rzakcie Ul. Mokra 4, Rzakta
24 Szkoła podstawowa w Gliniance Ul. Napoleońska 1A, Glinianka
25 Przychodnia w Gliniance Ul. Napoleońska 53, Glinianka
26 OSP w Wiązownie Ul. Kościelna 41, Wiązowna
27 OSP w Malcanowie Ul. Mazowiecka 22, Malcanów
28 OSP w Gliniance

Ul. Napoleońska 48, Glinianka

 

Poniżej udostępniamy broszurę informacyjną oraz ulotkę dołączoną do opakowania jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki.

Szczegółowych informacji udziela Karol Bronikowski – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Jodek potasu. Trwa dostarczanie preparatu do samorządów

Białe opakowanie, z którego wysypują się białe tabletki.
Jodku potasu nie można przyjmować profilaktycznie i na własną rękę! (Foto: pixabay.com)

W związku z działaniami wojennymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o rozpoczęciu akcji zabezpieczenia dawki jodu dla każdego obywatela poniżej 40. roku życia.

Tabletki zawierające jodek potasu trafiły do Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej, skąd będą przekazywane samorządom do dalszej dystrybucji.

Przekazywanie mieszkańcom preparatu rozpoczniemy dopiero po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia przez władze centralne. Wtedy, w celu jak  najszybszej dystrybucji, tabletki zostaną dostarczone do gminnych placówek oświatowych, świetlic wiejskich i jednostek gminy, gdzie mieszkańcy będą mogli pobrać preparat.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia dawkowanie tabletek jodku potasu o mocy 65 mg wygląda następująco:

  1. dorośli i dzieci powyżej 12 lat -100 mg jodu (2 tabletki);
  2. dzieci od 3 do 12 lat – 50 mg jodu (1 tabletka);
  3. dzieci od miesiąca do 3 lat – 25 mg jodu (½ tabletki);
  4. noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc – 12,5 mg jodu (¼ tabletki);
  5. kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) – 100 mg jodu (2 tabletki).

Na chwilę obecną z informacji, które przekazuje administracja rządowa wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o podejmowanych działaniach na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

Szczegółowych informacji udziela Karol Bronikowski – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl