Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ruszyła V edycja Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej

Czarny aparat fotograficzny
Uwiecznij piękno kultury naszego regionu (Foto: pixabay.com)

Wszystkich miłośników fotografii kulinarnej Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udział w Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej.

Do konkursu można nadsyłać zdjęcia w dwóch kategoriach:

  1. „Lista Produktów Tradycyjnych”, w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia potrawy, produktu lub napoju wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza (wykaz produktów znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu);
  2. „Produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego”, w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia produktu lub napoju nagrodzonego Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego (wykaz produktów znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu).

Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem konkursu należy przesłać drogą elektroniczną do 31 sierpnia na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nr tel.: 22 59 79 352 lub 22 59 79 116.

Źródło: mazovia.pl

Promocja zdrowia 2022 na Mazowszu. Otwarte konkursy

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił pięć konkursów ofert w zakresie edukacji zdrowotnej. Całkowita kwota przeznaczona z budżetu województwa na te działania to ponad 3,5 mln zł.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno organizacje pozarządowe, jaki i podmioty lecznicze oraz inne jednostki działające w obszarze zdrowia.

Poniżej krótką informację na temat konkursów:

1) konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.

Lp. ZADANIE: Wysokość środków publicznych
1. „Wyprzedźmy depresję – pomóżmy młodym” 69 800 zł
2. „Festiwal Dobrego Życia” w Podregionie Żyrardowskim 64 680 zł
3. „Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy” w Podregionie Ostrołęckim 105 580 zł
4. „Różowa Skrzyneczka” 124 600 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 16 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-realizacje-projektow-bom-edycja-2021

2) konkurs ofert na realizatorów na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Lp. ZADANIE: Wysokość środków publicznych na 2022 r.
1. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży 800 000 zł
2. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży 800 000 zł
3. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych 800 000 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-psychicznego-wsrod-dzieci-i-mlodziezy

3) Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych w latach 2022-2023

Lp. ZADANIE: Wysokość środków publicznych na lata 2022-2023
1. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego 150 000 zł
2. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantologii 50 000 zł
3. Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich 50 000 zł
4. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym
i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii
100 000 zł
5. Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego 100 000 zł
6. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych 50 000 zł
7. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca
i udarów mózgu
100 000 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-dotyczaca-profilaktyki-istotnych-problemow-zdrowotnych

4) Konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2022-2023

ZADANIE: Wysokość środków publicznych na lata 2022-2023
Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich 500 000 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-dostosowana-do-potrzeb-osob-z-choroba-nowotworowa-i-ich-bliskich

5) Konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2022 r.

ZADANIE: Wysokość środków publicznych na 2022 r.
Edukacja i promocja zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji 75 000 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy na stronie:zdrowemazowsze.mazovia.pl

Informacje o konkursach wraz z formularzami ofertowymi dostępne są także na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce „Otwarte konkursy ofert”.