bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Konkurs na wykonawcę programu

Zapraszamy podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027” w roku 2023.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych ze strony Urzędu Gminy Wiązowna na realizację całego zadania nie może przekroczyć kwoty 48 400 zł brutto (słownie czterdzieści osiem tysięcy czterysta zł brutto).

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05 – 462 Wiązowna. Oferenci są zobowiązani do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2023 r. o godz.16.00. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.