mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs ofert dla NGO. Wyniki

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Rozstrzygnęliśmy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Oto wyniki.

W dniu 7 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Wiązowna ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresach:

 1. Ochrona i promocja zdrowia:

Zadanie nr 1. Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
  • Zadanie nr 1. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2022 roku.
  • Zadanie nr 2. Prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2022 roku.
  • Zadanie nr 3. Organizacja i przeprowadzenie turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rywalizacji drużynowej oraz konfrontacji par tanecznych.
  • Zadanie nr 4. Organizacja i przeprowadzenie imprezy biegowej dla mieszkańców Gminy Wiązowna i gmin sąsiadujących.
  • Zadanie nr 5. Upowszechnianie sportów zimowych z elementami grapplingu.
  • Zadanie nr 6. Organizacja i przeprowadzenie cyklu minimum 10 Turniejów Grand Prix Wiązowny w tenisie stołowym w roku 2022.
 2. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa:
 • Zadanie nr 1. Organizacja wystawy „Świat widziany oczami podróżnika” połączona z zajęciami i warsztatami tematycznymi dla dzieci i uczniów.
 • Zadanie nr 2. Opracowanie i wydanie publikacji popularnonaukowej na temat działań wojennych na terenie Gminy Wiązowna i powiatu otwockiego w latach 1944 – 1945.
 • Rozbudowa i konserwacja Szlaku Fortyfikacji Przedmoście Warszawa na terenie Gminy Wiązowna.
 • Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody.
 1. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Zadanie nr 1. Organizacja wystawy „Samuraje – legendy i fakty” z imprezami towarzyszącymi takimi jak zajęcia, warsztaty i wykłady dla dzieci i uczniów na temat kultury mieszkańców dalekiego wschodu.

Termin składania ofert upłynął 29 grudnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem wójta dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. 14 ofert spełniło wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

L.p. Zadanie publiczne NGO Kwota dofinansowania
1 Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Stowarzyszenie „KROKUS – WIĄZOWNA” 35.000,00 zł
2 Fundacja Inspirująca 0,00 zł
3 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2022 roku. KS Advit Wiązowna 150.000,00 zł
4 KS Glinianka 60.000,00 zł
5 LUKS Rzakta 38.000,00 zł
6 Prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2022 roku. KS Advit Wiązowna 20.000,00 zł
7 Organizacja i przeprowadzenie turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rywalizacji drużynowej oraz konfrontacji par tanecznych. UKS Fast-Step 20.000,00 zł
8 Organizacja i przeprowadzenie imprezy biegowej dla mieszkańców Gminy Wiązowna i gmin sąsiadujących. Klub Team ZabieganeDni 10.000,00 zł
9 Upowszechnianie sportów zimowych z elementami grapplingu. UKS Zakręt 5.000,00 zł
10 Organizacja i przeprowadzenie cyklu minimum 10 Turniejów Grand Prix Wiązowny w tenisie stołowym w roku 2022. GKTS Wiązowna 7.500,00 zł
11 Organizacja wystawy „Świat widziany oczami podróżnika” połączona z zajęciami i warsztatami tematycznymi dla dzieci i uczniów. Stowarzyszenie „Więzy” 4.000,00 zł
12 Organizacja wystawy „Samuraje – legendy i fakty” z imprezami towarzyszącymi takimi jak zajęcia, warsztaty i wykłady dla dzieci i uczniów na temat kultury mieszkańców dalekiego wschodu. Stowarzyszenie „Więzy” 8.000,00 zł
13 Opracowanie i wydanie publikacji popularnonaukowej na temat działań wojennych na terenie Gminy Wiązowna i powiatu otwockiego w latach 1944 – 1945. Stowarzyszenie Pro Fortalicium 5.000,00 zł
14 Rozbudowa i konserwacja Szlaku Fortyfikacji Przedmoście Warszawa na terenie Gminy Wiązowna. Stowarzyszenie Pro Fortalicium 5.000,00 zł
15 Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody. Chorągiew Stołeczna ZHP 10.000,00 zł

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Nabór do komisji konkursowej. Ogłoszenie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 grudnia 2021 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji następujących zadań publicznych:

 1. Ochrona i promocja zdrowia;
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 3. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 4. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na 30 grudnia 2021 r. na godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 23 grudnia 2021 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

 Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 29 grudnia

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Oferty można składać do 29 grudnia.

Konkurs ogłoszono w zakresach:

 1. ochrony i promocji zdrowia;
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 3. upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
 4. upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferty należy złożyć do 29 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wiązowna). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 15 grudnia

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Termin składania ofert mija 15 grudnia.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 roku. Na powierzenie lub wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 218 000 zł;
 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 roku. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 20 000 zł;
 3. profilaktyka zdrowotna i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 35 000 zł.

Organizacje i inne podmioty zainteresowane udziałem w konkursie rejestrują się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzą swoje Profile Organizacji. Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.

Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) lub
 2. przesyłać ofertę pocztą na wyżej wymieniony adres (decyduje data wpływu do Urzędu) lub
 3. przesyłać ofertę za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie. Opis koperty, w której umieszczono ofertę, powinien zawierać:

 1. nazwę oferenta;
 2. napis: „Oferta konkursowa”;
 3. zakres: (przepisujemy z tytułu załącznika);
 4. rodzaj zadania: określony w § 1 załącznika.

Oferty należy złożyć do 15 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 30 stycznia

Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla drużyny młodzieżowej z roczników 2011-2014. Na powierzenie zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 15 000 zł.

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla młodzieży (przygotowanie do rozgrywek piątej ligi tenisa stołowego). Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 18 000 zł.

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie dodatkowych zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 10 000 zł.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem “Oferta konkursowa” w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r., bądź przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wiązowna).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.  

Konkursy dla NGO. Rozstrzygnięcie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Wójt Gminy Wiązowna na początku grudnia ogłosił trzy konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Wiązowna. Znamy już zwycięzców.

Konkursy ogłoszono w zakresach:

 1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
 2. upowszechnianie sportu i rekreacji – prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla osób pełnoletnich;
 3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Termin składania ofert upłynął 31 grudnia 2019 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna 2 stycznia 2020 r.  dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

Zapraszamy Organizacje Pożytku Publicznego do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.