bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Kongres Usług Społecznych. Wręczono Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

W Warszawie w dniach 12-14 października odbył się ogólnopolski Kongres Usług Społecznych organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zakończenie kongresu było też okazją do uhonorowania wyróżniających się w kraju samorządów w obszarze działań polityki społecznej.

Na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości: Wójtowi Gminy Wiązowna Januszowi Budnemu i Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna Małgorzacie Łysik.

W imieniu Prezydenta RP uroczystego wręczenia medali dokonał w dniu 14 października w Belwederze Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik. Medal nadawany jest m.in.: za pełnienie nienagannej służby publicznej oraz aktywną działalność zawodową i społeczną.

W uroczystości wzięła udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę centrów usług społecznych jako jednostek samorządu wspierających mieszkańców o różnorodnych potrzebach.

W wystąpieniu otwierającym część merytoryczną wydarzenia dr hab. Marek Rymsza przedstawił kluczowe ustalenia dwóch pierwszych dni kongresu. Usługi społeczne traktowane są obecnie jako element infrastruktury państw dobrobytu stanowiący o społecznym dobrostanie i jakości życia obywateli we wszystkich fazach życia. Organizacja usług społecznych staje się trzecim – obok regulacji rynku pracy i redystrybucji dochodów – kluczowym zadaniem współczesnych państw dobrobytu. Inwestycje w rozwój usług społecznych jako usług świadczonych w interesie ogólnym w ramach systemu publicznego jest też priorytetem w agendzie unijnej w okresie programowania 2021–2027.

Pierwsza dyskusja panelowa „Jaki rozwój usług społecznych: cztery strategie, jeden cel” ogniskowała się na czterech kluczowych dokumentach określających kierunki szeroko rozumianej polityki społecznej w Polsce: „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”, „Strategii Rozwoju Usług Społecznych”, „Strategii Demograficznej 2040 oraz w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Panel dyskusyjny pokazał wyłaniającą się z tych dokumentów planistycznych wspólną linię programową polityki społecznej państwa jako polityki inwestycji w rozwój usług społecznych ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb obywateli.

Celem panelu „Rozwój centrów usług społecznych – doświadczenia, dorobek, krocząca zmiana systemowa” było pokazanie, że CUS-y w pełni wpisują się w nurt polityki społecznej jako nurt inwestycji w rozwój usług społecznych. Nie tylko w założeniach, lecz także w już podjętych działaniach i osiągniętych rezultatach. Prelegenci wskazali potencjał CUS–ów w różnych wymiarach: poszerzania oferty usług społecznych realnie odpowiadających na potrzeby mieszkańców, takie jak różne formy poradnictwa i profilaktyki, a także nowe obszary działań pomocowych, jak np. integracja uchodźców wojennych z Ukrainy. Podkreślono potencjał CUS w upowszechnianiu jego wizerunku jako placówki otwartej dla wszystkich mieszkańców oraz tworzącą sieć współpracy z innymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami sektora obywatelskiego.

Źródło: prezydent.pl