bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Wyłudzanie dodatku węglowego może być karalne

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Wyłudzanie dodatku węglowego może być karalne (Foto: Pixabay)
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Wyłudzanie dodatku węglowego może być karalne (Foto: Pixabay)

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłosił komunikat w sprawie zmian i aktualizacji w źródłach ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za oświadczenia fałszywej informacji grozi odpowiedzialność karna!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.

W naszym urzędzie informacji udziela Agnieszka Chyżyńska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.chyzynska@wiazowna.pl

Ogrzewasz dom lub firmę olejem? Musisz się zarejestrować!

Licznik i rury do ogrzewania
Licznik i rury do ogrzewania

Ogrzewasz dom lub firmę piecem olejowym? Musisz go zarejestrować! Masz mało czasu. Termin upływa 31 marca!

Wszedł w życie nowy system prawny nadzoru nad obrotem olejami opałowymi (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1556). Tych, którzy sprzedają oleje i tych, którzy je używają do ogrzewania np. domów, czekają nowe formalności rejestracyjne. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak zwykłych mieszkańców naszej gminy. Nowe przepisy zakładają bowiem obowiązkową rejestrację w formie elektronicznej wszystkich takich podmiotów.

Sprzedawcy oleju zarejestrują się jako „pośredniczący podmiot olejowy”, a konsumenci jako „zużywający podmiot olejowy”. Jeśli nie zarejestrujesz swojego pieca, nie skorzystasz z preferencyjnej stawki akcyzy i zapłacisz za olej opałowy blisko 10 razy więcej! Dodatkowo za brak rejestracji pieca – na mocy przepisów karnoskarbowych – możesz zapłacić karę finansową.

Zgłoszenie rejestracji pieca jest bezpłatne. Należy je złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku akcyzowego.

Dokonać rejestracji można:

  1. na Portalu PUESC lub na Portalu Podatkowym – przesyłając zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU do najbliższego urzędu skarbowego; w tym wypadku potrzebny będzie Profil Zaufany, jeśli go nie masz wniosek można złożyć przez internet (pz.gov.pl) i poświadczyć go osobiście w Punkcie Potwierdzającym, np. w naszym Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańca.
  2. składając zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli nie można dokonać rejestracji, korzystając z formularzy elektronicznych.

Dla naszych mieszkańców właściwy jest Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa, tel. 22 510 44 28. Wzór zgłoszenia w formie elektronicznej dla osób fizycznych dostępny jest na stronie: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/akc-ru-akc-zu/.

Więcej informacji na ten temat udziela Iwona Marczyk – Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości, pok. 007, tel. 22 512 58 20, e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl

Źródło: www.kis.gov.pl

Ogrzewasz dom olejem? Musisz się zarejestrować!

Licznik i rury do ogrzewania
Licznik i rury do ogrzewania

Ogrzewasz dom  lub firmę piecem olejowym? Musisz go zarejestrować! Masz czas do 31 marca 2020 r.!

Wszedł w życie nowy system prawny nadzoru nad obrotem olejami opałowymi (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1556). Tych, którzy sprzedają oleje i tych, którzy je używają do ogrzewania np. domów, czekają nowe formalności rejestracyjne. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak zwykłych mieszkańców naszej gminy. Nowe przepisy zakładają bowiem obowiązkową rejestrację w formie elektronicznej wszystkich takich podmiotów.

Sprzedawcy oleju zarejestrują się jako „pośredniczący podmiot olejowy”, a konsumenci jako „zużywający podmiot olejowy”. Jeśli nie zarejestrujesz swojego pieca, nie skorzystasz z preferencyjnej stawki akcyzy i zapłacisz za olej opałowy blisko 10 razy więcej! Dodatkowo za brak rejestracji pieca – na mocy przepisów karnoskarbowych – możesz zapłacić karę finansową.

Zgłoszenie rejestracji pieca jest bezpłatne. Należy je złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku akcyzowego.

Dokonać rejestracji można:

  1. na Portalu PUESC lub na Portalu Podatkowym – przesyłając zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU do najbliższego urzędu skarbowego; w tym wypadku potrzebny będzie Profil Zaufany, jeśli go nie masz wniosek można złożyć przez internet (pz.gov.pl) i poświadczyć go osobiście w Punkcie Potwierdzającym, np. w naszym Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańca.
  2. składając zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli nie można dokonać rejestracji, korzystając z formularzy elektronicznych.

Dla naszych mieszkańców właściwy jest Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa, tel. 22 510 44 28. Wzór zgłoszenia w formie elektronicznej dla osób fizycznych dostępny jest na stronie: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/akc-ru-akc-zu/.

Więcej informacji na ten temat udziela Iwona Marczyk – Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości, pok. 007, tel. 22 512 58 20, e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl

Źródło: www.kis.gov.pl