Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Polna – bis. Trzecie wyłożenie planu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polna – bis obszar planistyczny ,,A’’ będzie udostępniony po raz trzeci do publicznego wglądu. Już od 28 stycznia.

Od 28 stycznia do 18 lutego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący część miejscowości Boryszew, ponownie wykładamy do publicznego wglądu. Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 005, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16.
W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną, która  odbędzie się 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/?id=189129).

Więcej informacji o planach udziela Jolanta Lipska pok. 005, tel. 22 512 58 17, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl.

Dyskusja publiczna dotycząca centrum Duchnowa

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą rozwiązań zaproponowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 389 w Duchnowie. Działka ta stanowi teren, na którym obecnie znajduje się biblioteka, świetlica wiejska, plac zabaw oraz boisko. Dyskusja odbędzie się 21 września 2018 o godzinie 18:00 w świetlicy w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157. Pod tekstem do pobrania ulotka informacyjna o wydarzeniu.

Więcej informacji udziela Rafał Musiałek, tel. 22 512 58 19, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Spotkanie będzie efektem konsultacji, które prowadziliśmy przez kilka miesięcy, by ustalić sposób przeznaczenia działki w centrum Duchnowa. Informacje o tym publikowaliśmy na stronie internetowej (tutaj).

To nie pierwszy raz, kiedy o zagospodarowaniu terenu decydują sami mieszkańcy. W 2017 r. przeprowadziliśmy cykl warsztatów poświęconych rozwojowi naszej gminy. Więcej o tym do przeczytania tutaj.

„Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” – projekt planu miejscowego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” będzie wyłożony do publicznego wglądu od 11 września do 2 października 2018 r. Zasięg projektu planu obejmuje łącznie trzy obszary (A, B i C) ograniczone ulicami: Wrzosową, Wawrzyniecką i Sosnową w Gliniance oraz granicą gminy, zgodnie z poniższymi mapami:

 

Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu pn. „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”, która  odbędzie się 27 września 2018 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2018 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=443110).

Więcej informacji o projekcie planu udziela:

Sławomir Burbicki
pok. 005
tel. 22 512 58 16
e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Pod tekstem znajdą Państwo treść obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu.

“Duchnów aktywizacja gospodarcza” – plan uchwalony

Duchnów Aktywizacja

Na styczniowej sesji Rady Gminy Wiązowna radni przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”. Obszar objęty planem obejmuje tereny pomiędzy ulicami Ustronną, Spacerową, Bosmańską oraz projektowaną autostradą A2 w Duchnowie.
Plan zakłada, że na tym terenie można będzie budować hale magazynowe, składy, budynki produkcyjne i usługowe. To nie przypadek, że na takie cele przeznaczono ten właśnie fragment naszej gminy. Bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A2, Węzła Konik, powodują, że jest to idealna lokalizacja dla tego typu inwestycji. Szybka komunikacja, dobre drogi, położenie w centralnej części Polski, uregulowana sytuacja prawna terenów oraz współpraca z samorządem i mieszkańcami to nasze niezaprzeczalne atuty.

Takich terenów już szukają inwestorzy, którzy chcą tu zlokalizować swoje przedsiębiorstwa. Do tej pory ich działania były hamowane. Trudno bowiem inwestować miliony złotych na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tym bardziej, że budowy tych ważnych dróg, przez lata były zapowiadane, ale nie realizowane. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Przyjęcie tego planu to dobra informacja dla właścicieli położonych tam nieruchomości. Ceny działek, ze względu na zainteresowanie dużego biznesu, w krótkim czasie znacząco wzrosną. Do tej pory przyszły rozwój dróg był dla właścicieli nieruchomości z tej części Duchnowa problemem, bo obniżał ceny działek pod zabudowę mieszkaniową lub wręcz uniemożliwiał ich sprzedaż. Teraz, gdy przeznaczenie terenu jest oczywiste i uregulowane, obrót nieruchomościami pod zabudowę biznesową stanie się prostszy.

Plan „Duchnów aktywizacja gospodarcza” to także pierwszy taki dokument, który powstał od początku do końca w naszym urzędzie. Do jego stworzenia nie zatrudnialiśmy, jak bywało wcześniej, zewnętrznych firm. Nasi urzędowi planiści od trzech lat zdobywają nowe umiejętności i uprawnienia. Rozwijają się i kształcą, dzięki temu ten i podobne plany będziemy tworzyli we własnym zakresie, a więc znacznie taniej. Wychodzimy bowiem z założenia, że lepiej inwestować w budowanie dobrej kadry, która poradzi sobie z podobnymi wyzwaniami, niż uzależniać się od pracy firm zewnętrznych.

Szczegółowych informacji na temat planu „Duchnów aktywizacja gospodarcza” udziela Rafał Musiałek, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 19.

Projekt zmiany studium – publiczne wyłożenie

Uprzejmie informujemy, że projekt zmiany studium będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 15 stycznia do 7 lutego 2018 r., dostępny w tym okresie również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Zmiana Studium: www.bip.wiazowna.pl.

Jednocześnie zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu zmiany nr 8 obowiązującego studium Gminy Wiązowna – w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00. Uwagi do projektu zmiany studium można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku, na adres ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub wysyłając je na adres email: urzad@wiazowna.pl

Zmiana nr 8 studium obejmuje:

  • korektę układu drogowego w gminie Wiązowna dotyczącą dróg istniejących i projektowanych oraz ich hierarchii,
  • z uwagi na sąsiedztwo Warszawy oraz bliską perspektywę budowy dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zmiana studium dotyczy obszarów najważniejszych dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położonych wzdłuż projektowanych i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod szeroko rozumiane usługi,
  • obszary o kluczowym znaczeniu dla społeczności gminy w tym nieruchomości gminne,
  • aktualizację zasięgu terenu zamkniętego ABW w Emowie.

Prace nad tą częścią studium zostały zaplanowane w maju 2016 r., kiedy Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę w tej sprawie. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.wiazowna.pl

Więcej informacji o zmianie studium udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, pok. 005:
Jolanta Lipska
tel. 22 512 58 17
email: j.lipska@wiazowna.pl

Rafał Musiałek
tel. 22 512 58 19
email: r.musialek@wiazowna.pl
pok. 005

„Majdan Północny” – wyłożenie planu i dyskusja publiczna

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majdan Północny” obejmującego północno – wschodnią część sołectwa Majdan. Dyskusja odbędzie się 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00.
Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 3-25 stycznia 2018 r. oraz dostępny w tym okresie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.
Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2018 roku, na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub wysyłając je na adres email: urzad@wiazowna.pl

Więcej informacji o planie udziela:
Rafał Musiałek
pok. 005
tel. 22 512 58 19
e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

„Duchnów aktywizacja gospodarcza” – dyskusja nad projektem planu

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Duchnów aktywizacja gospodarcza” obejmującego tereny pomiędzy ulicami Bosmańską, Spacerową i Ustronną w Duchnowie.

Dyskusja odbędzie się 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku, na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Projektu planu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
Więcej informacji o planie udziela:

Rafał Musiałek

pok. 005
tel. 22 512 58 19

e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Obwieszczenie

Wójt Gminy Wiązowna z przyjemnością informuje, że Rada Gminy Wiązowna w dniu 24.04.2017 r. podjęła 9 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Malcanów Akacjowa”, ,,Rzakta I” „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”, „Izabela Dębów”, „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia”, „Dziechciniec – Dworska”, „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”. Uchwała 63.XXXIX.2017 dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna będzie procedowana indywidualnym trybem.

Uchwały z załącznikami graficznymi dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna: tutaj.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl w nieprzekraczalnym terminie od 10  do 31 lipca 2017 r.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 5 816 – 818.

Relacja z czerwcowej sesji Rady Gminy

Na sesji, która odbyła się 27 czerwca br. radni podjęli 17 uchwał. Najważniejsza z nich to przeznaczenie 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku.

Podjęli również uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »B«. Przy opracowywaniu planu wyważono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dzięki planowi zostanie przyspieszony czas wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze. Zdecydowali również o nabyciu w formie darowizny działek w celu powiększenia terenu szkoły w Malcanowie.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła umowy partnerskiej z m. st. Warszawą dotyczącą realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”. Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF. Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki unijne.

“Góraszka Wschodnia” – spotkanie w sprawie projektu planu

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu zagospodarowania przestrzennego “Góraszka Wschodnia”. Dyskusja odbędzie się 21.11.2016 (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Wiązowna o godz. 17.00.  Uwagi do projektu planu można składać do Wójta Gminy Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2016 roku, na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. Uwagi może składać każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie, np. właściciele nieruchomości objętych planem.

Jednocześnie informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Góraszka Wschodnia” jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2.11.2016 r. do 23.11.2016 r. na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu: pon. 8 – 18, wt. – pt. 8-16. To trzecie wyłożenie planu. Na plan naniesione zostały uwagi po drugim wyłożeniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zgodnie z procedurą planistyczną zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne / Projekty planów  pod adresem:  http://bip.wiazowna.pl/public/?id=162620

Więcej informacji o planie udziela:

Jolanta Lipska
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl